COĞRAFYA KONU ANLATIMI

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM SEKTÖRLERİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM SEKTÖRLERİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ

Ekonomik faaliyet türlerinde tarihi süreçlerde büyük değişimler gerçekleşmiştir. Paleolitik Çağ’da sadece tüketici durumunda olan insanlar,doğanın zenginliklerinden avcılık ve toplayıcılık yaparak faydalanmaktaydı. Neolitik Çağ’da tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle üretime başlayan insanların ürettiği fazla ürünleri takas yoluyla yakın çevrelerine satması sonucu ticaret ortaya çıktı. Ticaretle birlikte dağıtım sektörü de ekonomik faaliyetlerin bir parçası haline geldi.

Sanayi Devrimi’yle birlikte buharla çalışan makinelerin icat edilmesi,üretimde büyük bir artış yaşamasına neden oldu.Sanayi Devrimi,aynı zamanda ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle ham maddelerin sanayi merkezlerine; üretilen ürünlerin de tüketim merkezlerine taşınmasını kolaylaştırmıştır. Günümüzde tarımdan hayvancılığa,madencilikten sanayiye kadar üretim artmış ve bu sektörlerin karşılıklı etkileşimi daha net ortaya çıkmıştır.

Dünyada üretim ve tüketim alanları birbirine yakın olmakla birlikte ihtiyaç fazlası ürünlerin farklı bölgelere dağıtımı,ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle üretim,dağıtım ve tüketim sektörlerinin birbirleriyle sıkı ilişki içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.Tarım ürünlerinin bir kısmı,tarladan veya bahçeden toparlanarak bir kısmı da sanayide işlendikten sonra tüketime hazır hale gelmektedir. Diğer ekonomiye faaliyetlerde olduğu gibi tarımın da gelişmesinin ana nedenlerinden biri bu sektöre yönelik pazarın yani tüketicinin olmasıdır.Ulaşımdaki gelişmeler ve yeni kıtaların keşfi, birçok ürünün ana vatanı dışında iklim şartlarının uygun olduğu bölgelerde yetiştirilmesine imkan sunmuştur. Ayrıca tüketimin artması sonucu bu ürünlerin bazıları,ana vatanları dışında daha fazla üretilmeye başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir