COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ

TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ

 • Beşeri ve ekonomik özellikler bakımından diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere işlevsel bölgeler denir.Bu bölgeler nüfus dağılışı,ekonomik faaliyetlerin dağılışı ve insanların birbirleriyle olan etkileşimi gibi özelliklere göre ortaya çıkmıştır.
 • Ülkemizde işlevsel bölgeler 4 başlık altında incelenir.
 • İŞLEVSEL YÖNETİM BÖLGELERİ
 • İŞLEVSEL HİZMET BÖLGELERİ
 • İŞLEVSEL İSTATİSTİK BÖLGELERİ
 • İŞLEVSEL PLAN-PROJE BÖLGELERİ

İşlevsel Yönetim Bölgeleri

 • Devlet yönetiminin daha kolay ve koordineli bir şekilde yapılabilmesi ve hizmetlerin sağlanabilmesi için yasalara ayrılan,merkezi ya da yerel yönetimleri olan bölgelerdir.
 • Merkeze bağlı yönetimler valilik ve kaymakamlıklardır. Yerel yönetimler ise belediyeler ve muhtarlıklardır. 

İşlevsel Hizmet Bölgeleri

 • Eğitim,sağlık,güvenlik,barınma,ulaştırma,truzim gibi hizmetlerin ülke genelinde yayılışını sağlamak ve denetimini yapmak amacıyla kurulan devlet kurumlarının oluşturduğu hizmet bölgeleridir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu,Karayolları Genel Müdürlüğü,Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü,Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bu kurumlardan bazılarıdır.

İşlevsel İstatistik Bölgeleri

 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından istatistik verilerin toplanması,sosyoekonomik çözümlemelerin daha sağlıklı yapılması ve uygulanacak farklı politikalarının sınırlarının belirlenebilmesi için oluşturulan bölgelere istatistik bölgeleri denir.
 • Türkiye’de Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi’ne göre istatistiki bölge birimleri sınıflandırması yapılmıştır.Buna göre coğrafi,ekonomik,sosyal,kültürel açıdan benzer ve mesafe olarak yakın iller Düzey 1 ve Düzey 2 olarak sınıflandırılmıştır.İllerin her biri ise Düzey 3 olarak adlandırılmıştır.

İşlevsel Plan-Proje Bölgeleri

 • Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve ortadan kaldırılması amacıyla uygulanacak plan ve projeler için oluşturulan bölgeler plan ve proje bölgeleridir.
 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Zonguldak,Bartın,Karabük Projesi (ZBK) Konya Ova Projesi (KOP) , ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) ülkemizde uygulanan bölgesel kalkınma projeleridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.