COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ VE DÜNYA PAZARLARINDAKİ YERİ

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ VE DÜNYA PAZARLARINDAKİ YERİ

Dış ticaret bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı her türlü alım satımdır. Ülkelerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin farklı olması,doğal kaynakların,ham maddelerin ve işlenmiş ürünlerin farklılık göstermesi uluslararası ticaretin en önemli sebebidir.Bir ülke içerisinde üretilen her türlü mal ve hizmetin başka ülkelere satılmasına dış satım (ihracat), yabancı ülkelerden satın alınan her türlü mal ve hizmete ise dış alım (ithalat) denir.Bir ülkenin belli bir dönem içinde gerçekleştirdiği toplam dış alım değeri dış ticaret hacmi olarak adlandırılır.Dış alım giderlerinin dış satım gelirlerinden fazla olması durumuna dış ticaret açığı denir.Ekonomik dengelerinde sıkıntı yaşayan ülkeler dış ticaret açığı verir.Dış satım gelirinin dış alım giderlerinden fazla olması durumu dış ticaret fazlası olarak adlandırılır.Ekonomik gücü yüksek,gelişmiş olan ülkelerin dış ticaret fazlası vardır.Dış ticaret dengesi ise bir ülkenin dış satımdaki gelirleriyle dış alımdaki giderleri arasındaki dengedir. Türkiye’de seksenli yılların ilk yarısından itibaren ticarette dışa dönük bir politika izlenmeye başlanması,dış ticaret hacminde önemli bir büyüme sağlamıştır.Küreselleşen ekonominin sunduğu fırsatlar Türkiye’nin konumu,rekabet potansiyeli olan ürünlerin varlığı ve Türkiye’nin nüfusu dış ticaret hacmini arttırmıştır.

Serbest Bölge

Bir ülkenin idari sınırları dahilinde bulunan fakat gümrük sahası dışında bırakılan, ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracat artışına yönelik birtakım ekonomik ayrıcalıkların tanındığı bölgelere serbest bölge denir. Ülkemizde serbest bölgelerin kuruluş amacı.

  • İhracat odaklı üretim ve yatırımları desteklemek
  • Ülkeye yapılacak yabancı yatırımları ve teknolojik girişleri teşvik etmek 
  • İşletmeleri ihracata yönlendirmek
  • Uluslararası ticaretin gelişimini desteklemek

Sınır Ticareti 

Komşu iki ülke arasındaki anlaşmaya dayalı olarak yapılan; bölgesel kalkınmayı, istihdamı bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı biçimde gidermeyi hedefleyen özel bir ticaret ürünüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir