COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

  • Ülke ekonomileri tarım, sanayi ve hizmetler sektöründen oluşmaktadır. Bu sektörlerden birinde meydana gelen değişimler diğerini de etkilemektedir.
  • Sektörlerin ülke ekonomilerindeki payı, ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında önemli fikirler vermektedir.
  • Az gelişmiş ülkelerde tarımın ekonomideki payı daha fazlayken gelişmiş ülkelerde ise sanayi ve hizmetler sektörüne ait oran daha fazladır.
  • Cumhiriyet’in ilk yıllarında Türkiye ekonomisindeki sektörlerin gayrisafi milli hasıla (GSMH) içindeki payları incelendiğinde en yüksek oranın tarıma ait olduğu görülmektedir.
  • Günümüzde bu dağılımdaki en yüksek pay hizmetler sektörüne aittir.
  • Sanayinin gayrisafi milli hasıla içindeki payı sürekli artarken tarım sektörünün payı ise sürekli azalmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.