COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Turizm,bir ülkeye ekonomik katkı sağlayan en önemli lokomotiflerden biridir.Ulaşım yolu şirketleri kiralama şirketleri,otel ve pansiyon gibi işletmeler,yeme içme ile ilgili işletmeler,alışveriş merkezleri gibi pek çok iş sahasına hizmet eder.Turizm;ülkelerdeki işsizliği ve dış ticaret açığını engelleyen,döviz girdisi sağlayan ve dünya barışına katkıda bulunan çok önemli bir ekonomik faaliyettir.Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın bir sonucu olan kültürel ve tarihi zenginliklerinden dolayı büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.Türkiye’deki cari açık sorununu çözmek,istihdam yaratmak ve ülkemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak için turizm vazgeçilmez bir sektördür.Turizmin dış ticaret açığını karşılama payı,2016 itibarıyla yaklaşık %40’tır. Turizmin GSMH’deki payı,yıllar içinde değişiklik göstermiştir. TURSAB verilerine göre bu pay, 1963’te 0,1 iken 2016’da 2,6’dır.Turizm gelirlerinin ihracattaki oranı, 1963 yılında 2,1 iken 2016’da 15,5’e  yükselmiştir.Bu veriler turizmin son elli yıllık zaman zarfı içerisinde ekonomimizdeki yerinin ve öneminin ne kadar arttığının bir göstergesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir