COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKALARI

TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKALARI Türkiye’de turizm ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır.Atatürk’ün teşvikiyle kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti ile bu çalışmalar resmiyete dökülmüştür.Bu cemiyet ile birlikte turizme dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde turizmle ilgili en önemli atılımlar,1980 sonrasında gerçekleşmiştir.1982’de Turizm Teşvik Kanunu çıkarılmış,1985 yılında turizm kalkınmada özel önem taşıyan sektör kapsamına alınmıştır.Bu durum,turizm yatırımlarının […]