COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ Turizm,bir ülkeye ekonomik katkı sağlayan en önemli lokomotiflerden biridir.Ulaşım yolu şirketleri kiralama şirketleri,otel ve pansiyon gibi işletmeler,yeme içme ile ilgili işletmeler,alışveriş merkezleri gibi pek çok iş sahasına hizmet eder.Turizm;ülkelerdeki işsizliği ve dış ticaret açığını engelleyen,döviz girdisi sağlayan ve dünya barışına katkıda bulunan çok önemli bir ekonomik faaliyettir.Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse […]