COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN TURİZM POTANSİYELİ VE VARLIKLARI

TÜRKİYE’NİN TURİZM POTANSİYELİ VE VARLIKLARI Ülkemiz göreceli ve mutfak konumu itibarıyla turizm potansiyeli açısından önemli özelliklere sahiptir. Türkiye’nin ılıman kuşakta yer alması,güneşli gün sayısının çokluğu ve üç tarafının denizlere çevrili oluşu kıyı turizmini geliştirmiştir.Anadolu, jeolojik ve jeomorfolojik geçmişin bıraktığı farklı yer şekilleri,doğal su kaynakları,zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile geçmişten günümüze farklı kültürlere ev sahipliği […]