BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

HÜCRENİN YAPISI

HÜCRENİN YAPISI Canlılar hücresel organizasyona sahiptir. Bazı canlılar tek hücreli bazıları çok hücreli yapıya sahiptir. Canlılar yapılarına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki gruba ayrılır. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili organelleri yoktur. Bu tip hücreler organel olarak sadece protein sentezinin gerçekleştiği ribozom bulunur. Ökaryot hücreler prokaryot hücrelere göre daha büyük ve gelişmiş olup çift kaplı […]