BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

EŞEYSİZ ÜREME

EŞEYSİZ ÜREME Ana canlının döllenme olmadan üremesine eşeysiz üreme denir. Temeli mitoz bölünmeye dayanır. Evrimleşmeye katkısı yoktur. Ortam şartları değiştiğinde uyum yetenekleri azdır. Bölünerek Üreme Bakterilerde, siyonobakterilerde ve bazı protistalarda görülür. En hızlı üreme tipidir. Bakterilerde önce DNA kendini eşler ve eşleme tamamlandıktan sonra DNA’ lar birbirinden ayrılır. Uygun koşullarda bakteriler yirmi dakikada bir bölünerek […]