COĞRAFYA KONU ANLATIMI

ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI

ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI

  • Şehirler fonksiyonel özelliklerine göre çevrelerindeki yerleşim alanlarını etkiler. Şehirlerin etkileri fonksiyonel özelliğe göre küresel,bölgesel ya da yerel çapta olabilirler.

Küresel Etkiye Sahip Şehirler: Özellikle uluslararası ticaret,bankacılık,finans gibi özellikleriyle öne çıkan ve tüm dünyayı etkiliyebilecek güçte olan şehirler küresel etkiye sahip şehirlerdir.

Bölgesel Etkiye Sahip Şehirler: Dünyada çok geniş alanları etkilemese de ülke içinde ve yakın ülkelerde etkisi bulunan şehirler bölgesel etkiye sahip şehirlerdir.

Yerel Etkiye Sahip Şehirler: Nüfus miktarı az olan ve çevresine etkisi çok az olan şehirler yerel etkiye sahip şehirlerdir.Dünya üzerindeki şehirlerin büyük çoğunluğu yerel etkiye sahiptir.

ROMA

Dini ve idari fonksiyonları vardır.Vatikan’dan dolayı dini fonksiyonu gelişmiştir.Küresel bir etkiye sahiptir.

NEW YORK

Finans ve ticaret merkezidir.Küresel bir etkiye sahiptir.

MEKKE

Dini fonksiyonu gelişmiştir.Küresel bir etkiye sahiptir.

ESSEN

Madenciliğe dayalı sanayi fonksiyonu gelişmiştir.Bölgesel bir etkiye sahiptir.

TOKYO

İdari,ticari,sanayi ve teknoloji fonksiyonları gelişmiştir.Küresel bir etkiye sahiptir.

PARİS

Moda,ulaşım,ticaret ve turizm fonksiyonları gelişmiş idari şehirdir.Küresel etkiye sahiptir.

WASHINGTON

ABD’nin başkentidir.İdari bir şehirdir.Küresel etkiye sahiptir.

PEKİN (BEIJING)

Çin’in başkentidir.İdari şehirdir.Sanayi ve ticaret elişmiştir.Küresel etkiye sahiptir.

ASTANA

Kazakistanın başkentidir,idari şehirdir.Orta Asya’da etkilidir.Bölgesel etkiye sahiptir.

SHANGHAI

Çin’in önemli sanayi ve ticaret şehirlerindendir. Küresel etkiye sahiptir.

ADDIS ABABA

Etiyopya’nın başkentidir,idari şehirdir.Doğu Afrika’da etkilidir.Bölgesel etkiye sahiptir.

MONTEVIDEO

Uruguay’ın başkentidir,idari şehirdir.Güney Amerika’nın orta kesimlerinde etkilidir.Bölgesel etkiye sahiptir.

TARİHTE TÜRK ŞEHİRLERİ

  • Türk toplumlarında şehir yerleşmelerinin ilk olarak 6-8 yüzyılları arasında ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
  • İslamiyetin kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlamıştır.
  • 9.yüzyıldan itibaren Semerkant,Buhara,Fergana,Taşkent,Tebriz gibi önemli Türk-İslam şehirleri ortaya çıkmıştır.

SEMERKAND: Günümüzde Özbekistan topraklarında Maveraünnehir  Bölgesi’nde yer alan Semerkand tarihi İpek Yolu’nun kavşak noktalarından biri üzerinde yer alır.Orta Asya’nın önemli ticaret,kültür ve dini şehirlerindendir.Şehirde tarihi öneme sahip kervansaraylar,medreseler,camiler bulunmaktadır.Bu şehir 2001 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.

BUHARA: Özbekistan’da Maveraünnehir Bölgesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır.Günümüzde de ticari açıdan önemli bir şehir konumundadır.Türk ve İslam kültürüne ait çok sayıda eserin ve kalıntıların bulunduğu Buhara tarihte çok sayıda bilim insanı yetiştirmiştir 1993 yılında Dünya Mirası listesindedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.