BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

MAYOZ

MAYOZ

Mayoz, canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde (üreme ana hücreleri) meydana gelir. Mayoz ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturur. Mayoz ve eşeyli üreme canlı çeşitliliğini sağlayan olaylardır. Her iki olay da aynı türün bireyleri arasında kalıtsal çeşitliliği (varyasyon) sağlar.

Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere gamet (üreme hücresi) adı verilir. Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına gametogenez denir.

Gametogenez sonucunda oluşan dişi gamet, yumurta; erkek gamet, sperm adını alır. Mayoz sonunda oluşan yavru hücreler, hem ana hücreden hem de birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.

Biri anneden diğeri babadan gelen, şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozomlar denir. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere lokus adı verilir. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında aynı karaktere ait genler bulunur.

Çoğu canlıda üreme organlarındaki eşey ana hücreleri, homolog kromozomları çiftler hȃlinde taşır. Bu hücreler diploit hücrelerdir.

Gametler genellikle mayozla oluştuklarından homolog kromozomlardan sadece birini taşır. Bir takım kromozom taşıyan hücrelere haploit hücre denir.

Mitoz ve Mayozun Ortak Noktaları

  • İnterfaz gerçekleşir.
  •  İnterfazda metabolik olaylar hızlanır.
  •  DNA replikasyonu gerçekleşir.
  •  Kontrol noktaları vardır.
  •  Karyokinez ve sitokinez gerçekleşir.
  •  İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır.
  •  Kardeş kromatitler ayrılır.
  •  Hücre sayısı artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.