COĞRAFYA KONU ANLATIMI

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ

İklim;atmosferin jeolojik olaylar,yer şekilleri,sular ve canlılarla sürekli etkileşim içinde bulunduğu karmaşık bir sistemdir.İklim şartları yörünge ve eksen eğikliğindeki değişim,levha hareketleri,volkanik patlamalar gibi doğa olayları nedeniyle değişim geçirme eğilimine sahiptir.Doğal süreçlerin neden olduğu iklim değişimi;uzun bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş gerçekleşir.Değişimin etkileri ise binlerce yıllık bir süre içinde gözlenebilir.Yavaş gerçekleşen bu süreç,canlıların büyük bölümünün iklim değişimlerine uyum sağlayabilmesine olanak tanır.

  • İklim değişikliği ,birbirleriyle etkileşmesine giren 5 ana faktörün sonucu olarak meydana gelir.
  • Atmosfer (hava)
  • Biyosfer (canlılık)
  • Kriyosfer (donmuş sular buz tabakaları)
  • Hidrosfer (su)
  • Litosfer (yerkabuğu)

Atmosferin Sera Etkisi: Güneş’ten gelen kısa dalga boylu ışınlar yeryüzü tarafından soğurulduktan sonra uzun dalga boylu ısı enerjisi olarak geri salınır.Uzun dalga boylu ısı enerjisinin atmosferdeki su buharı,karbondioksit,metan,azot oksit gibi sera gazları tarafından soğurularak atmosferi ısıtmasına atmosferin sera etkisi adı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir