COĞRAFYA KONU ANLATIMI

HİZMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

HİZMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; Hizmet sektörü istihdam sağlayan bir sektördür.Genelde de ülkelerde GSMH içindeki payı fazladır. Türkiye’de de hizmet sektörü Cumhuriyet dönemi ile birlikte gelişme göstermiştir.Dünyada ekonomiye yön veren temel sektörler;tarım,sanayi ve hizmet sektörleridir.Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün gayrisafi milli hasıla içindeki payı tarım ve sanayi sektörlerine göre daha fazladır.Ayrıca hizmet sektörü önemli oranda istihdam sağlayan sektörlerden biridir.Hizmet alanlarının ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak önem kazanması,hizmetler sektörünün sınıflandırılmasını gerekli kılmıştır.Farklı kriterlere göre yapılan sınıflamalardan en fazla kabul gören sınıflandırma,Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kapsamında,Dünya Ticaret Örgütünün oluşturduğu sınıflandırmadır.

 • Mesleki hizmetler
 • Haberleşme hizmetleri
 • Müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri
 • Dağıtım hizmetleri
 • Eğitim hizmetleri
 • Çevre hizmetleri
 • Mali hizmetleri
 • Sağlıkla ilgili sosyal hizmetler
 • Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler
 • Eğlence,kültür ve spor hizmetleri
 • Ulaştırma hizmetleri
 • Başka yere dahil edilmemiş diğer hizmetler

Türkiye!de hizmet sektörünün gelişimi.Cumhuriyet tarihinden itibaren devam etmektedir.Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülke ekonomisinin temelini tarım sektörü oluştururken gerçekleştirilen iktisat kongreleri ve ekonomik sistemlerin değişmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörüne doğru bir yönelim olmuştur.Hizmet sektörünün ülkemizde olduğu gibi tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkmasında gelişen teknolojiye paralel olarak insan ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçların farklılaşması gibi faktörler etkili olmuştur.Türkiye, 80 milyonluk nüfusu ile çok önemli bir pazara hakimdir.Türkiye’de tarımda çalışanların GSYH içindeki payı 1923’te %51 ikeb 2016’da %8’e gerilemiştir.Aynı dönemde hizmet sektöründe çalışanların GSYH içindeki payı %37’den %70’e ulaşmıştır.Hizmet sektörü, GSYH’deki artan payının yanı sıra istihdam olanakları açısından da ekonomik kalkınmaya destek olmaktadır.Türkiye’de istihdam açısından en çok çalışanın yer aldığı sektör,hizmet sektörüdür.İstihdam edilen bir iki kişiden biri bu sektörde çalışmaktadır.Hizmet sektörünün GSYH’ye katkısı %70 seviyelerindendir. Dolayısıyla hizmet sektörü,gerek istihdam gerekse ekonomik katkı açısından ülke ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir