COĞRAFYA KONU ANLATIMI

EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ

EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ

Ekonomik faaliyetler;coğrafya bilimi açısından insanların hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı tüm faaliyetler olarak tanımlanır.İnsanların ekonomik faaliyetleri;toplumsal yapı,kültür ve gündelik yaşam üzerinde etkili olur.Ekonominin tarıma dayalı olduğu bir yerde yaşayanların sosyal hayatları ekonomik etkinliklerden bağımsız değildir.İnsanların çalışma saatleri ve serbest zamanları,ekonominin tarıma dayalı olduğu yerler ile sanayi veya hizmet sektörüne dayalı olduğu yerlerde birbirinden farklılık gösterir.Örneğin ekonominin tarıma dayalı olduğu yerlerde ekip biçme dönemlerinde yoğun çalışır. Tarımsal faaliyetlerin azaldığı dönemlerde ise tarımla uğraşan nüfus için serbest bir zaman oluşur.Sanayi ve hizmet sektöründe mesai saatleri,hafta sonu veya yıllık izin kavramları yıl boyunca değişmeden çalışma sürelerini ve serbest zamanları belirler.Kültürel özellikler de ekonomik faaliyetlerden etkilenir.Temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yerlerde insanların beslenme alışkanlıklarında daha çok kendi ürettikleri ürünler yer alır,sanayi ve hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu yerlerde ise restoran kültürü ve dondurulmuş gıdalar gibi çeşitlilikler görülür.

Tarım Ve Hayvancılık Sektörünün Sosyal,Kültürel Hayat Üzerindeki Etkileri

Ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılık olduğu yerlerde nüfusun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşar.Kırsal kesimde yaşayan insanların en önemli etkinlikleri toprağı sürme,tohum atma,fide dikme,hasat ve hayvanları  otlatma şeklindedir.İnsanların sosyal ve kültürel hayatları da bu etkinliklere bağlı olarak şekillenir.Örneğin hava koşulları,tarımsal üretimlerini doğrudan etkilediği için insanların günlük konuşmalarında önemli yer tutar.

Turizm Sektörünün Sosyal ve Kültürel Hayata Etkileri

Ekonomik faaliyetin turizm ağırlıklı olduğu yerleşmelerde ekonomik açıdan yaşanan değişimlerin yanında sosyal,kültürel ve çevresel açıdan da değişimler yaşanmaktadır.Turizm,bu yerleşmelerde yaşayan insanların dünya görüşlerini,anlayışlarını,farklı ülkelerden gelen insanlarla ilgili düşüncelerini etkileyebilen sosyal ve kültürel bir olaydır.

Sanayi ve Hizmet Sektörünün Sosyal ve Kültürel Hayat Üzerindeki Etkileri

Ekonominin sanayi ve hizmet sektörüne dayalı olduğu kentlerde,ekonomik etkinlikler kent yaşamı ve kent kültürünün oluşmasında belirleyici role sahiptir.Kentte yaşayan bireylerin yaşadıkları evler,çalışma alanları,diğer insanlarla kurdukları ilişkiler,iş hayatı dışındaki zaman dilimlerini değerlendirme biçimleri sosyal yaşamlarını büyük ölçüde belirler. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların önemli bir bölümünün eğitim düzeyi ve ortalama gelirleri yüksektir.Bu durum sosyokültürel faaliyetler içinde yer alan sanatsal veya sportif faaliyetlere olan talebi arttırır.

Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Haliç,İstanbul’un Marmara Denizi ağzına yakın kesiminde,yaklaşık 7,5 km kadar karanın içine giren bir deniz uzantısının adıdır.Bu ad, günümüzde onu çevreleyen yerleşim alanlarını da kapsar hale gelmiştir.Haliç, 1800’lü yıllarda bir liman,ticaret ve gemi tezgahı bölgesi olmuştur.Dolayısıyla o dönemde Haliç’te yaşayan nüfusun çoğu fabrikalarda çalışan insanlardan oluşuyordu.Fabrika bacalarından çıkan gazların havayı kirletmesi ve atıkların da Haliç’e dökülmesi nedeniyle yaşanan çevre kirliliği Haliç’i insanların çalışma zamanları dışında yanından bile geçmek istemediği bir bölge haline getirmişti.Sanayi alanlarının işlevini yitirmesinin ardından yapılan dönüşüm projeleri sayesinde Haliç,yaşanabilir hale gelmiştir.İşlevini yitirmiş ve kullanılmayan sanayi tesisleri bu projeler ile birer kültür merkezine dönüştürülmüştür

Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri

ABD’de Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose (Sen Hoze) Vadisi,bir zamanlar meyve ve bal üretiminin yoğun olduğu bir yerdi.Silikon Vadisi olarak adlandırılan bu vadinin de bulunduğu bölgede altın yataklarının keşfedilmesiyle Kaliforniya,bir dönem ”Altın Eyaleti” olarak anılmıştır. 1891’de Kaliforniya’nın eski valisi Lenand Stanford (Lenin Sıtenfırt) tarafından Standford Üniversitesinin kurulması,bir nevi vadinin değişim temellerinin atılması anlamına gelmiştir.Silikon Vadisi’nin tarım bölgesi olduğu zamanlarda toprağı sürme,tohum atma,hasat ve hayvan otlatma insanların başlıca etkinliği iken bu etkinliklere bağlı olarak insanların çalışma koşulları,yaşadıkları evler ve çevresindekilerle ilişkileri sosyal yaşam biçimlerini oluşturmuştur.

Şehirleşme,Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal etkileri

İnsanlar,Neolitik Dönem başlarında (yaklaşık on bin yıl önce) avcılık ve toplayıcılık yaptığı göçebe yaşamdan tarım faaliyetleriyle yerleşik yaşama geçmeye başlamıştır.Özellikle Mezopotamya’nın tarımsal faaliyetlere uygun olması bu bölgenin insanlar tarafından tercih edilmesini sağlamış ve böylece bu alanlarda büyük yerleşmeler oluşmaya başlamıştır.Ekonomik gelişmeler ve nüfus artışıyla birlikte ilk şehirler oluşmaya başlamıştır.Uzun yıllar tarım yerleşmesiyle nüfusu ve  yaşam standartları belirli bir seviyede olan şehirler.1750’deki Sanayi Devrimi’yle başta Batı Avrupa olmak üzere önüne geçilemez bir değişim yaşanmıştır.Önce maden kömürü,daha sonra petrolden gücünü alan makineler ham maddeleri mamul maddelere dönüştürmüş,yeni sanayi kolları ortaya çıkmış ve üretilen maddeler çeşitlenmiştir.Gelişen ticaretle birlikte dünyanın uzak kesimleri birbirine bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir