COĞRAFYA KONU ANLATIMI

COĞRAFYANIN BÖLÜMLENMESİ VE İLİŞKİLİ OLDUĞU DİSİPLİNLER

COĞRAFYANIN BÖLÜMLENMESİ VE İLİŞKİLİ OLDUĞU DİSİPLİNLER

Coğrafyada iki temel öğe vardır. Bunlar doğal ortam ve insandır.Bu unsurlar coğrafyanın bölümlenmesinin temelini oluşturur.

Coğrafya bilimi , konulara göre iki kısma ayrılır.

a. FİZİKİ COĞRAFYA

Fizik coğrafya, üzerinde yaşadığımız dünyanın yüzeyini inceleyen bilim dalıdır.Fiziki coğrafyayı şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. JEOMORFOLOJİ(Yerşekilleri Bilimi): Yerşekillerinin  oluşumunu,gelişimini, yapısını ve unsurlarını inceleyen bilim dalıdır.
 2. KLİMATOLOJİ(İklim Bilimi): Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim tiplerini, bunların özelliklerini ve yeryüzündeki dağılışını araştıran bilim dalıdır.
 3. BİYOCOĞRAFYA(Canlılar Coğrafyası): Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını, bunların özelliklerini, diğer coğrafi faktörlerle ilişkilerini ve yeryüzündeki dağılışını inceleyen bilim dalıdır.
 4. HİDROĞRAFYA (Sular Coğrafyası): Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini
  ve dağılışını konu alan bilim dalıdır.
 5. TOPRAK COĞRAFYASI: Yeryüzündeki toprakları, oluşumlarını, özelliklerini ve
  dağılışlarını araştıran bilim dalıdır.

b. BEŞERİ COĞRAFYA

İnsanların yeryüzüne dağılışını,yaşam biçimlerini,yaptığı ekonomik faaliyetlerini inceler.Beşeri coğrafya incelediği konulara göre şu şekilde sıralanır;

 1. NÜFUS COĞRAFYASI:Coğrafyanın bu dalı nüfusun çeşitli özelliklerini,göç hareketlerini inceler.
 2. YERLEŞME COĞRAFYASI:Yerleşmelerin doku ve tiplerini, dağılışını; yerleşmeler üzerinde etkili olan doğal ve beşerî faktörleri, yerleşmelerin ortaya çıkışını
  ve gelişim süreçlerini inceler. Yerleşme coğrafyasının inceleme alanını yerleşmelerin dağılışları ve özellikleri oluşturmaktadır. 
 3. TARIM COĞRAFYASI:Bitkisel üretim ve hayvancılığın mekansal ilişkisi ve  hayvancılık, ormancılık faaliyetlerinin tümünü inceler.
 4. SANAYİ COĞRAFYASI:Çeşitli sanayi kollarının,sanayinin gelişme dönemlerinin üretim şekilleri ve sanayi kuruluşlarının dağılışlarını inceleyen bilim dalıdır.
 5. TURİZM COĞRAFYASI:Turizm etkinliklerinin türünü bu etkinliklere katılan insan sayılarını,bu etkinliklerin ekonomiye etkisini inceleyen bilim dalıdır.
 6. ULAŞIM COĞRAFYASI: Ulaşımı etkileyen doğal ve beşerî faktörler, ulaşım ağlarının dağılışı, ulaşım araçları vb. konular ulaşım coğrafyasının konularıdır.
 7. ENERJİ COĞRAFYASI:Enerji kaynaklarının türlerini ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır.
 8. SİYASİ COĞRAFYA:Siyasi otorite ve organizasyonların aldığı kararlar ile  bu kararların coğrafya üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir