COĞRAFYA KONU ANLATIMI DERS KİTABI CEVAPLARI

EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI

EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI Ekosistem, biyosferde sürekli etkileşim halinde olan canlı ve cansız varlıklardan oluşur. Yeryüzündeki bütün ekosistemler, dinamik bir yapıya sahip olup belirli koşullarda değişebilmektedir. Ekosistemde meydana gelen bir değişiklik, o ekosistem içerisindeki daha küçük olan diğer ekosistemleri de etkilemektedir. Ekosistem, canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) unsurlardan oluşur. Toprak, kaya, su, güneş ışığı ve atmosfer ekosistemin […]

DERS KİTABI CEVAPLARI

JEOLOJİK ZAMANLAR

JEOLOJİK ZAMANLAR Jeolojik zamanlar, Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar meydana gelen olayları anlamak ve sınıflandırmak için daha çok fosillerin ve çeşitli radyoaktif maddelerin incelenmesiyle oluşturulmuştur. Türkiye’nin jeolojik geçmişine bakıldığında bütün jeolojik zamanlara ait arazilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu topraklarda bahsedilen dönemlere ait önemli olayların yaşandığını söylemek mümkündür.

COĞRAFYA KONU ANLATIMI DERS KİTABI CEVAPLARI

ATMOSFERİN VE İKLİM ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

ATMOSFERİN VE İKLİM ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 1. ATMOSFER VE ÖZELLİKLERİ Atmosfer; yer çekimin etkisiyle yer yüzünün çepeçevre saran gaz kütlesidir.Canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan gazlardan oluşan atmosferin, %78,08’i azot ve %20,95’i oksijenden oluşur. 2. ATMOSFERİN ETKİLERİ İçerisinde yaşam için gerekli olan gazlar bulunur Güneşten gelen zararlı ışıkları tutar. Güneşten gelen enerjinin hızla uzaya yansımasını engeller. […]