COĞRAFYA KONU ANLATIMI

11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI GÜN YAYINLARI SAYFA 103 CEVAPLARI

11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI GÜN YAYINLARI SAYFA 103 CEVAPLARI Bu yazımızda 11. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı GÜN Yayınları Sayfa 103 Soruları ve Cevapları  hazırladık.   11.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları GÜN Yayıncılık 2020   2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

11.SINIF FİZİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 105 CEVAPLARI

11.SINIF FİZİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 105 CEVAPLARI Bu yazımızda 11.Sınıf MEB Yayıncılık Fizik Ders Kitabı  sayfa 105 cevaplarını hazırladık. 11.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020 2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 45 CEVAPLARI

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 45 CEVAPLARI Bu yazımızda 9. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı TUTKU Yayınları Sayfa 45 Soruları ve Cevapları  hazırladık.   9.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayıncılık 2020   2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını […]

COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI COĞRAFYA KONU ANLATIMI

9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 50 CEVAPLARI

9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 50 CEVAPLARI Bu yazımızda 9. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 50 Soruları ve Cevapları  hazırladık.   9.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022   2021-2022 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 40-41-42 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 40 CEVAPLARI Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 40-41-42 cevaplarını hazırladık. 9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021 2021-2022 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 15 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 15 CEVAPLARI Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 15  Soruları ve Cevapları  hazırladık. 10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022 2021-2022 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK

EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı zamana ve ülkelere göre farklılık gösterir. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı arasında güçlü bir ilişki vardır. Az gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bölümü birincil ekonomik faaliyet kollarında çalışmaktadır. Bu ülkelerde sürdürülen ekonomik faaliyetlerde teknoloji ve bilimsel yöntemler yeterli düzeyde kullanılmadığı için […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ Göç, toplumların hem sosyal hem de ekonomik yapısında değişiklikler meydana getiren bir nüfus hareketidir. Bu yer değiştirme hareketi, bazı yerlerde nüfusun azalmasına bazı yerlerde de nüfusun artmasına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında özellikle göç alan yerlerde ortaya çıkabilecek mekansal değişiklikler şu şekilde ele alınabilir. Öncelikli olarak göç alan yerlerde nüfus yoğunluğu […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI İnsanlar; geçimlerini sağlamak, çeşitli imkanlardan faydalanmak, daha iyi yaşam  koşulları elde etmek ve yerleşmek üzere göç ederler; Bu açıdan Türkiye, sahip olduğu doğal ve beşeri güzellikler sayesinde geçmişten bu yana yoğun göç olaylarına sahne olmuştur. Göç alan yerlerde çekici faktörler; göç veren yerlerde ise itici faktörler göç üzerinde etkilidir. Türkiye’de […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ

GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yere kalıcı şekilde yerleşmesine  ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç denir. Bu değişim; kıtalar arası, bölgeler arası, kırdan şehre veya şehirlerden kıra doğru gerçekleşebilir. Günümüzde dünya nüfusunun dağılışında geçmişte meydana gelen büyük göçlerin önemli etkisi olmuştur. Geçmiş dönemlerde göçebe […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI Birçok ülke gibi Türkiye’de de nüfus, ülke arazisinde düzensiz bir dağılış göstermektedir. Bu düzensiz dağılışın nedenleri iklim, yeryüzü şekilleri, toprak verimliliği, su kaynakları ve bitki örtüsü gibi doğal çevre faktörleri ile sanayi, madencilik, tarım, turizm, ulaşım ve ticaret gibi beşeri çevre faktörleridir. Türkiye’de iç bölgelere göre daha ılıman iklim koşullarına sahip kıyı […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ İnsan yaşamı açısından elverişli koşulları barındıran Türkiye  toprakları, eski çağlardan beri yerleşme alanı olarak tercih edilmiştir. Ancak tarihi süreçte bu bölgede yaşayanlara yönelik bilimsel bir nüfus sayımı yapılamadığı için nüfusa dair sağlıklı bilgilere ulaşılamamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda nüfusa dair bilgiler 19. yüzyıla dayanmakla birlikte nüfus sayımı, Batı ülkelerinden yaklaşık 150 yıl sonra daha […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

NÜFUS PİRAMİTLERİ

NÜFUS PİRAMİTLERİ Nüfusun sosyoekonomik durumunu belirleyebilmek ve geleceği ile ilgili planlar yapabilmek için yaş ve yaşın cinsiyetlere göre dağılımının öncelikli olarak bilinmesi gerekir. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren grafiklere nüfus piramitleri denir. Nüfus piramitlerinde yaş grupları; 0-4, 5-9 65-69, 70-74  şeklinde dar aralıklı olarak ya da 0-14 yaş (genç ya da çocuk nüfus), 15-64 […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI

DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI Nüfusun dünya genelindeki dağılışı her yerde eşit değildir. Bazı yerler sık, bazı yerler seyrek nüfuslu iken bazı yerlerde ise nüfus bulunmaktadır. Nüfusun yeryüzüne dağılışında etkili olan faktörler doğal ve beşeri faktörlerdir. DOĞAL FAKTÖRLER İklim Yeryüzü Şekilleri Toprak Yapısı Kara ve Denizlerin Dağılışı Su Kaynakları BEŞERİ FAKTÖRLER Tarihi Faktörler Tarım Sanayi Madencilik Turizm […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

9. SINIF FİZİK DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 51-53 CEVABI

9. SINIF FİZİK DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 51-53 CEVABI Bu yazımızda 9.Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı sayfa 51-53 cevaplarını hazırladık.   9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020   2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ

DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ Tarihî süreçte dünya nüfusunun sürekli olarak artış gösterdiği kabul edilmektedir. Ancak bazı dönemlerde bu artışta hızlanma, bazı dönemlerde de yavaşlama olmuştur. Dünya nüfusunda ani artışların olduğu dönemlere sıçrama dönemi denir. Dünya nüfusunda genel olarak 3 sıçrama dönemi olmuştur. Birinci Sıçrama Dönemi: Yaklaşık 1 milyon yıl önce insanın çeşitli aletleri icat […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

GELECEĞİN DÜNYASI

GELECEĞİN DÜNYASI Dünyanın nüfuslanma sürecinde teknolojinin gelişmesiyle insan yaşam süresi uzamıştır. Ortalama insan ömrünün uzaması nüfus artışınıda beraberinde getirmiştir. Dünya nüfusu, yaklaşık 10-15 bin yıl öncesine kadar 80 milyon iken 1800 li yıllarda 1 milyar nüfusu geçmiş ve  2017 yılı itibarı ile 7.6 milyarı aşmıştır. Bu nüfusa yeni doğumlarla yılda 80 milyon insan katılmaktadır. Dünya […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ

NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanmasına nüfus sayımı denir. Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları; Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında tahsil edilecek vergi miktarını ve orduya alınacak asker sayısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Türkiye’ de ilk  resmi nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Ülkeler açısından […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ Turizm,bir ülkeye ekonomik katkı sağlayan en önemli lokomotiflerden biridir.Ulaşım yolu şirketleri kiralama şirketleri,otel ve pansiyon gibi işletmeler,yeme içme ile ilgili işletmeler,alışveriş merkezleri gibi pek çok iş sahasına hizmet eder.Turizm;ülkelerdeki işsizliği ve dış ticaret açığını engelleyen,döviz girdisi sağlayan ve dünya barışına katkıda bulunan çok önemli bir ekonomik faaliyettir.Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKALARI

TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKALARI Türkiye’de turizm ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır.Atatürk’ün teşvikiyle kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti ile bu çalışmalar resmiyete dökülmüştür.Bu cemiyet ile birlikte turizme dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde turizmle ilgili en önemli atılımlar,1980 sonrasında gerçekleşmiştir.1982’de Turizm Teşvik Kanunu çıkarılmış,1985 yılında turizm kalkınmada özel önem taşıyan sektör kapsamına alınmıştır.Bu durum,turizm yatırımlarının […]