COĞRAFYA KONU ANLATIMI

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile mikroorganizmaların sayısını ve bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini
ifade eder.

Fiziksel Faktörler

a.) İklim

Sıcaklık ve yağış, bitki türlerini ve dağılışını etkilemektedir.Canlılar, yaşamlarını devam ettirebilmek için farklı sıcaklık ve yağış özelliklerine ihtiyaç duyar. Sıcaklık ve yağıştaki değişmelere bağlı olarak biyoçeşitlilik farklılık gösterir.

b.) Yer Şekilleri

Yükselti, bakı, denizellik – karasallık ve dağların denize göre konumlarını etkiler, bu durum canlıların dağılışını etkilemektedir.Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması ve bir noktaya kadar yağışın artması, bitki ve hayvan türlerinin bir dağ yamacı boyunca çeşitlenmesini sağlamıştır. Yükselti arttıkça bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Yüksek kesimlerde bitkiler, alçak
kesimlere göre daha geç çiçek açmakta ve daha erken yapraklarını dökmektedir. Dar ve derin vadilerde ise çevredeki diğer yerlere göre farklı bir biyoçeşitlilik ortaya çıkabilir.

c.) Toprak

Tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. Bitkiler önemli ölçüde etkileyen bu kaynak, hayvan türleri içinse apayrı bir öneme sahiptir. Bazı hayvanlar yaşamlarını sürekli toprak içinde sürdürürken bazılar ise yaşamlarının belli bir kısmını toprak içine yaptıkları yuvalarına sürdürmektedir. Otla beslenen hayvanlar, toprağın verimli ve bitki örtüsünün gür olduğu toprakları tercih eder.

d.) Su

Canlılar için hayati bir öneme sahip olmakla birlikte canlıların yaşam alanını oluşturur. Canlıdan canlıya değişmekle birlikte bütün canlıların yapılarında su bulunur. Canlıların bir kısmı karada bir kısmı suda yaşarken bazı canlılar ise hem suda hem karada yaşayabilme özelliğine sahiptir.

Paleocoğrafya Faktörleri

Canlıların yeryüzüne dağılışında bugünkü çevre şartlarının yanı sıra kıtaların hareketleri ve özellikle jeolojik zamanda gerçekleşen iklim değişiklikleri etkili olmuştur. Kıtların kayması sonucu, jeolojik zamanlarda meydana gelen yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak kıta ve denizlerin dağılışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

İklim değişikliği, canlıların dağılışını doğrudan etkileyen bir faktördür. Değişen iklim koşulları bazı canlıların yeni yaşam alanı bulmak için göç etmelerine, bazılarının yayılış alanlarının daralmasına, bazılarının da
nesillerinin tükenmesine neden olmuştur. Son jeolojik zamanda görülen buzullaşma sonucu canlıların çoğu sıcak bölgelere doğru göç etmiştir.

Biyolojik Faktörler

a.) İnsanlık

Sanayi ve teknolojik gelişimler yaşam alanlarını daraltmıştır.İlk çağlardan bu
yana doğadan çeşitli şekillerde yararlanmaya çalışan insanlar; avcılık, bitki örtüsünün tahribi vb. faaliyetlerle bitki ve hayvanların dağılışını olumsuz etkilemiştir.

b.) Diğer Canlılar

Bir bölgedeki ot oburların varlığı bitkilere, et oburların varlığı da ot oburlara bağlıdır.

Biyom, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir. Her biyomun kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü olmakla beraber biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre adlandırılmaktadır.

  • Saman Biyomu
  • Çöl Biyomu
  • Tundra Biyomu
  • Kutup Biyomu
  • Dağ Biyomu
  • Tatlı Su Biyomu
  • Tuzlu Su Biyomu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir