COĞRAFYA KONU ANLATIMI

İÇ KUVVETLER

İÇ KUVVETLER Yeryüzü incelendiğinde bazı bölgelerin yüksek, dağlık ve engebeli; bazı bölgelerin de alçak ve düz alanlara sahip olduğu görülür. Bu alanlar, sürekli aynı kalmayıp çeşitli faktörlerin etkisiyle zaman içerisinde değişikliğe uğrar. Yeryüzü şekillerinin bir kısmı, oluşumları için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yeryüzü şekillerinin oluşmasını […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

DÜNYANIN TEKTONİK OLUŞUMU

DÜNYANIN TEKTONİK OLUŞUMU Tektonik; parçalanarak dağılmış yer katmanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, durumlarını ve biçim değiştirmelerine denir. “Levha hareketleri” veya “levha tektoniği” olarak da adlandırılan bu yapı, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır.Bilim insanlarının araştırma yapmasından önce insanlar yer kabuğunun tek parça ve sabit olduğunu düşünüyorlardı. Ancak yapılan araştırmalar, bunun böyle olmadığını […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

YERLEŞMELERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

YERLEŞMELERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Yerleşme Tipleri 1. Nüfus Büyüklüğüne Göre Yerleşmeler a. Kasabalar: Köy yerleşmeleri ile şehir yerleşmeleri arasında köprü yerleşmelerdir. Kasabalar fonksiyonel olarak şehirler kadar gelişmiş yerler değildir ancak köy yerleşmelerine göre daha gelişmiştir. Kasabaların bünyesinde belediye teşkilatı bulunur. b. Köyler: Köy, idari birimlerin en alt basamağıdır. Coğrafi anlamda köy, sınırları belli olan ve bu […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

TÜRKİYE DE YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TÜRKİYE DE YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye’de nüfusun ve yerleşmelerin böylesine düzensiz şekilde dağılışında rol oynayan faktörler doğal (fiziki) faktörler ve beşerî faktörler olmak üzere ikiye ayrılır: 1. DOĞAL (FİZİKİ) FAKTÖRLER a. Yeryüzü Şekilleri:Dağların uzanış doğrultusunu,eğim, bakı ve yükselti gibi faktörler nüfus dağılışında etkili olmaktadır. b. İklim: Tarım, hayvancılık ve turizm gibi ekonomik etkinliklerde iklim […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİNİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİNİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Yeryüzünde yerleşme alanlarının ve nüfusun dağılışı düzenli değildir. Bazı bölgelerde yerleşme alanları daha yoğunken bazı bölgelerde daha seyrektir ya da hiç yoktur. Dünyada nüfusun oransal dağılımı haritası incelendiğinde insanların yaklaşık %60’tan fazlasının Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yaşadığı görülür. 60° paralelleriyle Kutup noktaları arasındaki nüfus oranı yok […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

YERLEŞTİRMELERİN YER SEÇİMİNİ VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YERLEŞTİRMELERİN YER SEÇİMİNİ VE GELİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İnsan ile doğal çevre arasındaki ilişkileri dağılış, kıyaslama, sebep-sonuç ilişkilerine bağlı kalarak araştıran ve sonuçlarını sentez hâlinde ortaya koyan bilim coğrafyadır. Coğrafyanın merkezindeki insan, hemen her coğrafi denklemde en temel unsur durumundadır. Bu bakımdan nüfusun miktarı, artışı, yeryüzündeki dağılışı, bu dağılışa etki eden süreçler, nüfusun sosyal ve ekonomik […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ   Dünyanın hemen hemen her bölgesinde kendine has iklim tipleri bulunmaktadır.Yüzlerce km2 lik alanları etkileyen iklimlere makroklima  denir. Makroklima alanları içerisinde  farklı özellikler gösteren küçük alanlara mikroklima denir. 1. SICAK KUŞAK İKLİMLERİ a. Ekvatoral İklim Her mevsim yağışlıdır. Yıllık ve Günlük sıcaklık farkları çok azdır. Yıllık […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI DERS KİTABI CEVAPLARI

ATMOSFERİN VE İKLİM ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

ATMOSFERİN VE İKLİM ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 1. ATMOSFER VE ÖZELLİKLERİ Atmosfer; yer çekimin etkisiyle yer yüzünün çepeçevre saran gaz kütlesidir.Canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan gazlardan oluşan atmosferin, %78,08’i azot ve %20,95’i oksijenden oluşur. 2. ATMOSFERİN ETKİLERİ İçerisinde yaşam için gerekli olan gazlar bulunur Güneşten gelen zararlı ışıkları tutar. Güneşten gelen enerjinin hızla uzaya yansımasını engeller. […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

HARİTA BİLGİSİ

HARİTA BİLGİSİ 1. HARİTA NEDİR?  Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizimlere harita denir. Ölçeksiz yapılan kabataslak çizimlere kroki denir. 1/20 000’den büyük ölçekli haritalara ise plan denir. Harita ile krokinin ortak özellikleri, kuş bakışı görünüme göre çizilmeleri ve belirli bir düzleme aktarılmış olmalarıdır. […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

MUTLAK VE GÖRECELİ KONUM

MUTLAK  KONUM (MATEMATİK KONUM) Dünya üzerindeki herhangi bir başlangıç paraleline (ekvator) ve başlangıç meridyenine olan uzaklığına matematik konum denir. PARALEL Ekvatordan kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizildiği farz edilen cizgilerdir. PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ Ekvator,başlangıç paralelidir Birer derece aralıklarla çizilirler 90 Tanesi Kuzey Yarım Kürede, 90 tanesi Güney Yarım Kürede’dir.Toplam 180 tanedir Kutuplardan nokta halini alırlar En […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

KOORDİNAT SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR

KOORDİNAT SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR COĞRAFİ KONUM Herhangi bir merkezin, bölgenin dünya üzerinde bulunduğu noktadır. COĞRAFİ KONUM MUTLAK KONUM(MATEMATİK KONUM)                GÖRECELİ KONUM(ÖZEL KONUM)   MUTLAK  KONUM (MATEMATİK KONUM) Dünya üzerindeki herhangi bir başlangıç paraleline (ekvator) ve başlangıç meridyenine olan uzaklığına matematik konum denir. PARALEL Ekvatordan kutuplara doğru birer derece […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİNİN ETKİLERİ

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİNİN ETKİLERİ A. EVREN, GÜNEŞ SİSTEMİ,DÜNYA’MIZ Dünya da dahil olmak üzere,bütün gezegenleri.yıldızları,gaz ve bulutları içine alan uzayın bütününe evren denir. Evrendeki Samanyolu Galaksi’ sinde yer alan Güneş ve onun etkisinde kalan sekiz gezegen dahil bu sekiz gezegenin uyduları ile milyarlarca gök cismi Güneş Sistemini oluşturur.   Güneş’in çevresinde dönen, kendi ışık kaynağı bulunmayan […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ

COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ İLK ÇAĞ’DA COĞRAFYA Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan ilk insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan kaynakların neler olduğu ve bu kaynakların nerede bulunduğu bilmeleri gerekiyordu.Bu nedenle coğrafya,insanlık tarihi ile ortaya çıkan ilk bilimlerdendir. İlk çağlarda coğrafya, basit gözlemler,harita çizimleri,yeryüzünün tavsiri ve ölçümlerle açıklanmıştır. Coğrafya sözcüğünü tarihte ilk kez Eratosthenes kullanmıştır. Bu dönemde […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

COĞRAFYANIN BÖLÜMLENMESİ VE İLİŞKİLİ OLDUĞU DİSİPLİNLER

COĞRAFYANIN BÖLÜMLENMESİ VE İLİŞKİLİ OLDUĞU DİSİPLİNLER Coğrafyada iki temel öğe vardır. Bunlar doğal ortam ve insandır.Bu unsurlar coğrafyanın bölümlenmesinin temelini oluşturur. Coğrafya bilimi , konulara göre iki kısma ayrılır. a. FİZİKİ COĞRAFYA Fizik coğrafya, üzerinde yaşadığımız dünyanın yüzeyini inceleyen bilim dalıdır.Fiziki coğrafyayı şu şekilde sıralayabiliriz; JEOMORFOLOJİ(Yerşekilleri Bilimi): Yerşekillerinin  oluşumunu,gelişimini, yapısını ve unsurlarını inceleyen bilim dalıdır. […]

COĞRAFYA KONU ANLATIMI

DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİ

DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİ Doğal çevre, tüm canlıların yaşam alanını oluşturur. İnsan ihtiyaçlarıda doğal çevre ile yakından ilişkilidir. Örneğin;  soğuk yerlerde yaşayanlar kalın giysiler giyerken, sıcak yerlerde yaşayanlar ince giysiler giymektedir. Soğuk bölgelerde yaşayanlar yağlı,proteinli besinler ile beslenirken, sıcak bölgelerde yaşayanlar meyve ve sebze ile beslenirler.İnsanlar doğayı olumlu veya olumsuz şekillerde etkileyebilirler. Ekonomisi gelişmiş ülkeler tünel,viyadüklerler ulaşım […]