COĞRAFYA KONU ANLATIMI

ANADOLU’NUN EKONOMİK GÜÇ SİMGESİ:TARİHİ TİCARET YOLLARI

ANADOLU’NUN EKONOMİK GÜÇ SİMGESİ:TARİHİ TİCARET YOLLARI

  • Eski çağlarda ticari istikamet doğudan batıya doğruydu.Çin,Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üretilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu’nun kara yolları ve limanları vasıtasıyla mümkündü. Anadolu’nun üç kıta arasında yer alması,önemli boğaz ve denizlere sahip olması bu topraklara hakim olan Hititlerden Bizanslılara,Selçuklulardan Osmanlı’ya pek çok medeniyetinin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır.Bu topraklar üzerinden geçen Kral Yolu,İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihi yollar Anadolu’ya hükmeden devletleri dönemin siyasi gücü yapmıştır.Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihi ticaret yolları,imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergahlar bulması ile önemini yitirmiştir.Anadolu Yarımadası’nda kurulan her medeniyet, var olan eski ticari güzergahları geliştirmiş ve büyük bir yol şebekesi inşa etmiştir.Özellikle Selçuklular Dönemi’nde inşa edilen kervansaraylar,Anadolu’yu kıtalar arası bir transit ticaret merkezine dönüşmüştür. Kervansaraylar,ticaretin yoğun olarak yapıldığı yerlerde tüccarların barınma ihtiyacını karşılıyan misafirhanelerdir.Bunlar, aynı zamanda halk için birer kültür ve sosyal yardımlaşma sahası olarak da kullanılmıştır.Günümüzde de önemli bir ulaşım potansiyeline sahip Anadolu toprakları,çağın vazgeçilmez enerji kaynakları olan petrol ve doğal gaz boru hatlarının geçiş sahasıdır.Ülkemiz geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de jeopolitik konumu gereği ticaretin kavşak noktası olmaya devam edecektir.

İPEK YOLU

Geçmişten günümüze Doğu ve Batı arasında ticari ve kültürel bir bağ kurmuş olan  İpek Yolu,geçtiği güzerğahlarda pek çok medeniyetin gelişimine katkı sağlamıştır.İpek Yolu ismi,son asırlarda verilmiş olmasına rağmen tarihi çok eskiye dayanır.Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz’e oradan da Avrupa’ya bağlanan bu ticaret yolu ipek dokumacılığının dünyaya  açılan kapısı olmuştur.Anadolu toprakları coğrafi konumu itibariyle doğu ile batı arasındaki bağlantıyı sağlayan bir köprü niteliğindedir.Bu yüzden Anadolu,İpek Yolu’nun ticari güzergahında kilit bir noktadadır.Tek bir rotadan oluşmamakla birlikte yaklaşık 7.000  kilometrelik bu tarihi yol,Çin’in eski başkentlerinden biri olan Xian (Şian)kentinden başlar,Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelerek burada ikiye ayrılırdı.İlk yol Afganistan’dan Hazar Gölü’ne,ikinci yol ise İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırdı.İpek,porselen,kağıt,baharat ve değerli eşyalar Anadolu üzerinden kara ve deniz yolu ile Avrupa’ya aktarıldı.Bu durum Anadolu’yu çok önemli bir ticari merkez haline getirmiştir. Vasco da Gama’nın (Vaskö dö Gama) Ümit Burnu’nu bularak Hindistan’a ulaşması,bu yolun zaman içerisinde önemini yitirmesine sebep olmuştur.

BAHARAT YOLU

Batı ve Doğu arasında ticari ve kültürel bağlantıyı sağlayan bir diğer tarihi yol da Baharat Yolu’ydu Baharat Yolu’nun başlangıç noktası Hindistan’dı Hindistan’dan ve Sri Lanka ‘dan Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi’ne,Yemen kıyılarına ve Basra Körfezi’ne taşınan mallar Fenike,Filistin,İskenderiye ve Karadeniz’den deniz yoluyla Avrupa’ya ulaştırılıyordu.Baharat Yolu’nun bu güzergahı,Anadolu’yu çevreleyen Akdeniz,Ege  ve Karadeniz’den geçiyordu.Baharat  aslında Batı’ya İpek Yolu vasıtası ile de taşınıyordu ve Anadolu,Baharat Yolu için önemli bir güzergahtı.Fakat İpek Yolu üzerinden daha çok  ipek ticareti yapılırdı.Geçmişte doğunun zencefil,zerdeçal ve tarçın gibi baharatları,Bahara yolu ile Avrupa’ya ulaşıyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.