FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI SAYFA 45-46 CEVAPLARI

9.SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI SAYFA 45-46 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı sayfa 45-46 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020

2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır.Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 

 

2020-2021 9.Sınıf  Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf Tutku Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 45-46 Cevapları

 

9.Sınıf Tutku Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 2020

 

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1) Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak şıklarda verilen soruları yanıtlayınız. Fizik bilimi; mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katıhâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği gibi alt dallardan oluşur. Bu alt dallardaki çalışmalar, mühendislik ve tıp alanları ile teknolojik gelişmelerde başlıca dayanak noktasıdır.
Buna göre
a) Fizik biliminin prensiplerine dayalı çalışan tıp alanında kullanılmakta olan araç ve gereçlere örnekler veriniz.

 • CevapGörüntüleme cihazları, tıp alanında kullanılan araç ve gereçlere örnek verilebilir. Bazı görüntüleme cihazları:
  > MR (manyetik rezonans) cihazı> tomografi cihazı> ultrason cihazı

b) Fizik biliminin prensiplerine dayalı çalışan ulaşım araçlarına örnekler veriniz.

 • CevapBunlara örnek olarak otobüs, uçak, tren gibi araçları örnek verebiliriz. Bunlar motorlu veya elektrikli olabilmektedir. İki şekilde de fizik prensiplerinden faydalanılır. Motorlu olanlarında yakıtlardan elde edilen enerjiyle dönme kinetik enerjisi elde edilir. Bu tip uygulamalara fizik ilkeleri ile ulaşılmıştır.

c) Fizik biliminin prensiplerine dayalı çalışan ev araç ve gereçlerine örnekler vererek fiziğin hangi alt dalına ait çalışmaların ürünü olduğunu belirtiniz.

 • CevapBunlara evlerimizde çalışan neredeyse bütün elektrikli aletleri örnek verebiliriz: televizyon, telefon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, mikser, blender, su ısıtıcısı, elektrikli süpürge…
  Özellikle hareketli aletlerde elektrik motorları bulunur. Bu aletler elektrik enerjisini alır ve dönme kinetik enerjisine dönüştürür.Televizyon ve telefon gibi aletlerde ise LCD gibi görüntüleme teknolojilerinden yararlanılır. Bu aletler modern fiziğin teknolojideki uygulamalarına örnek olarak verilebilir.Bu aletlerde fiziğin elektrik, manyetizma, Modern fizik gibi alt dalları kullanılır.

ç) Fizik biliminin termodinamik alt alanındaki çalışmalar sonucunda günlük hayatımıza girmiş araç ve gereçlere örnek veriniz.

 • CevapTermodinamik ısı ile ilgili çalışmalar yapar. Bunlara yalıtım, hal değişimi, genleşme gibi durumlar örnek verilebilir. Evlerimizde günlük hayatımızda kullandığımız termoslar termodinamik ile ilgili yapılan çalışmalarla üretilmiştir. Termosun içine konan madde dışarıyla ısı alışverişi çok az olduğu için soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak kalır.
  Bunun dışında klimalar, buzdolapları, dondurucular, elektrikli sobalar gibi ürünler de termodinamik kanunlarına göre çalışır.

d) Gözlük, dürbün, teleskop gibi araçlar fiziğin hangi alt dalına ait ürünlerdir?

 • CevapOptik: ışığın kırılması, yansıması ve girişimi bilgilerinden yararlanılarak mercek ve aynalar geliştirilen alt daldır. Geliştirilern bu ürünler en çok gözlüklerde, mikroskoplarda, teleskoplarda, fotoğraf makinelerinde vs. kullanılır.
  Bu nedenle cevap optiktir.

2) Skaler nicelikleri vektörel niceliklerden ayıran özellikler nedir?

CevapFizikte büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Temel büyüklüklerden türetilmiştir ve skaler büyüklükten tek farkı, yönünün bulunmasıdır. Hız, ağırlık ve itme gibi büyüklükler vektörel büyüklüktür. Fizikte büyüklüklerin bir çoğu, vektörel büyüklüklere girer.

 • Temel büyüklüklerden türetilmiş büyüklüktür.
 • Sayı ve birimle birlikte mutlaka yönde olmak zorundadır.
 • Vektörler, yönlendirilmiş doğru parçasıyla gösterilir.

3) Vektörel niceliklerde eşit vektör olma özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Eşit vektörler olma şartları:
  > Aynı yönlü> Aynı doğrultulu> Aynı büyüklükteki vektörler eşit vektör olabilir.

  Vektörler ile ilgili bilgi edinelim:

  > Sayısal büyüklüğü ve yönü olan, bu iki nitelikle ifade edilebilen niceliklere “vektörel büyüklükler” denir.

  > Vektörel büyüklüklere örnek verelim: Kuvvet, konum, hız, ivme…

  > Bir vektör adlandırılırken o vektörü temsil eden bir harf seçilir ve üzerine ok işareti konulur.

  > Vektörün büyüklüğü istenirse, burada yön dikkate alınmaz ve skaler bir sonuç elde edilir. Vektörün büyüklüğünü ifade ederken harf üzerine vektör konulmaz, veya harf üzeri vektörlü ifade mutlak değer içine alınır.

  > Vektörler, başlangıç ve bitiş noktası, büyüklüğü, doğrultusu ve yönü olan bir ok ile ifade edilir.

  > Buradaki ok, vektörün büyüklüğü ile orantılıdır ve vektör ile aynı yönlüdür.

  > Bir vektörün negatifi (zıttı): Büyüklüğü ve doğrultusu eşit, yönü zıt vektörler birbirinin negatifidir, diğer bir değişle zıttıdır. Zıt vektörleri ifade etmek için iki vektörden biri seçilir ve önüne eksi işareti konulur.

  > Vektörler taşınabilir. Fakat taşınırken büyüklük ve yön değiştirilmemelidir.

  > Vektörler toplanabilir. Bunun için farklı yollar üretilmiştir: Paralelkenar yöntemi, uç uca ekleme yöntemi.

  > Vektörler bileşenlerine ayrılabilir. Genellikle vektörler kartezyen koordinat düzlemi üzerimde dik bileşenlerine ayrılırlar.

  > İki vektör arasındaki fark bulunabilir. Bunun için iki yöntem vardır: ya doğrudan çıkarma işlemi yapılır ya da çıkarma işlemi toplama işlemine benzetilerek yapılır.

4) Vektörel niceliklerde zıt vektör olma özellikleri nelerdir?

 • CevapSadece sayı ile ifade edilemeyen; belirli bir doğrultuya, yöne, şiddete ve uygulama noktasına sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklük adı verilir. Bir vektörün (-) ile çarpılması sonucunda, o vektöre zıt bir vektör elde edilir. Başka bir ifade ile, büyüklüğü ve doğrultusu aynı fakat yönleri farklı olan vektörlere zıt vektörler denir.
  Vektörler hakkında bazı bilgiler verelim.⇒ İki vektörün toplamı ya da farkı, yine bir vektör belirtir.⇒ Vektörlerde toplama değişme özelliği bulunur.

  ⇒ Bir vektörü skaler bir sayı ile çarpmak ya da bölmek, o vektörün büyüklüğünü o sayı ile çarpmak ya da bölmek anlamına gelir.

  ⇒ Bir vektör doğrultusu, yönü ve şiddeti değiştirilmeden farklı bir noktaya taşınabilir.

5) Temel ve türetilmiş büyüklüklere örnekler vererek aralarındaki farkı açıklayınız.

 • Cevap: Temel büyüklükler yani
  KütleIşık şiddetiSıcaklık

  Akım şiddeti

  Madde miktari

  Uzunluk

  Zaman

  Bunlar başka büyüklüğe ihtiyaç kalmadan yapılabilen büyüklüklerdir ancak türetilmiş büyüklükler(adı üstünde) başka büyüklüklerden yararlanılarak elde edilir.

  Örneğin hız=yol/zaman yani uzunluk/zaman iki tane temel büyüklukle elde edildi yani hız türetilmiş bunun dışında türetilmiş büyüklüklere ağırlık ivme vb eklenebilir

6) TÜBİTAK’ın vizyonu nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: TÜBİTAK vizyonu, “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak”;

B. Aşağıda verilen ifadelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1) (Y) Evrenin oluşumunu ve yapısını fizik bilimi incelerken atomun yapısını yalnızca kimya bilimi incelemektedir.
2) (D) Fizik bilim dalı evrenin oluşumunu astronomi bilim dalı ile birlikte inceler.
3) (D) Fiziğin alt dalı mekanik; statik, kinematik ve termodinamik bölümlerinden oluşur.
4) (D) Elektriğin de manyetik maddeler gibi manyetik etkisi bulunmaktadır.
5) (Y) Atom fiziği radyoaktif maddeleri ve yaptıkları ışımaları inceler.
6) (D) Plazma fiziği tıp alanında kanser tedavisindeki cihazlarda kullanılır.
7) (D) Archimedes, fizik biliminin yanı sıra felsefe ile de ilgilenen bilim insanlarından biridir.
8) (Y) Temel büyüklüklerin bazıları vektöreldir.
9) (Y) Kronometreler sürat ölçen araçlardır.
10) (D) Vektörel büyüklükler sayı, birim ve yön ile eksiksiz tanımlanır.

 

 

9.Sınıf Tutku Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 2020

 

C. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanını yazınız.

 • Cevap:

dünya, yıldız, radyoaktif, evren, sistem , endüstriyel, astroloji, ışık, elektromanyetizma, küçük, nükleer fizik, havacılık, uçak, büyük patlama, yön, parçacık fiziği, LASER, higgs bozonu, optik, kristal

1) Fizik bilimi madde boyutu ne olursa olsun tüm………sistem……….yapılarını, hareketlerini inceler.

2) Evrenin oluşumunu açıklamaya çalışan teorilerden biri de….büyük patlama…teorisidir.

3) Fizik bilimi, yıldızların sıcaklığını ve yapısını yıldızlardan gelen…ışık……rengine bağlı olarak tespit eder.

4) Fizik ve astronomi alanlarında çalışan bilim insanları evrendeki….yıldız…haritalarının oluşturulmasını sağlamışlardır.

5) Yansıma, kırılma gibi ışık olaylarını inceleyen fizik alt dalına……optik……denir.

6) Katıhâl fiziği ……….kristal……….yapılı maddelerin karakteristiğini belirlemek için çalışmalar yapar.

7) ….lazer……….teknolojisi atom fiziğindeki çalışmalarla ortaya çıkmıştır.

8) ..nükleer fizik…çekirdek tepkimelerini inceleyen fizik alt dalıdır.

9) Vektörel nicelikleri toplarken yalnızca şiddet değil…..yön…….de işleme dâhil edilir.

10) Vektörel nicelikler toplandığında toplam vektör toplananlardan daha …….küçük……….. değerde olabilir.

11) TÜBİTAK, akademik çalışmaları…..endüstriyel……….. alana aktaran bir kurumdur.

12) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)…..radyoaktif…… maddeleri, cihazları bulunduran, ithal ve ihraç eden kurumlara lisans verir.

13) Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) çalışmalarını; fizik, bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve endüstri mühendislikleri ile………havacılık….ve uzay alanlarında yürütmektedir.

14) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) dünyanın en büyük …..parçacık fiziği….. laboratuvarıdır.

15) CERN’deki ……Higgs bozonu……..araştırması kütlesi olmayan atomlara kütle kazandıran mekanizmanın varlığının tespitidir. 

 

9.SINIF MEB VE TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir