TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB YAYINLARI SAYFA 77-92 ARASI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB YAYINLARI SAYFA 77-92 ARASI CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 77-92 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 77-92 Cevapları

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki şiirde “ay” sözcüğünü geceleyin gökyüzünde görülen, Dünya’nın uydusu anlamıyla okuyunuz. Sonra da aynı sözcüğü ünlem sözü olarak korku, sevinme, can sıkıntısı, bıkkınlık gibi çeşitli duyguları yansıtacak biçimde okuyunuz. İki okuyuş arasındaki farkın anlamı etkileyip etkilemediğini belirtiniz.

AY KARANLIK
Maviye
Maviye çalar gözlerin,
Yangın mavisine
Rüzgârda âsi,
Körsem,
Senden gayrısına yoksam,
Bozuksam,
Can benim, düş benim,
Ellere nesi?
Hadi gel,
Ay karanlık…
(…)
Ahmed Arif

 

Cevabımız:  Soruda belirtildiği gibi sırayla okuyalım. Dünyanın uydusu olarak düşünüp okuduğumuzda şair yine sıkıntı, karanlıktan korkmak gibi duygular yansıtır. Ünlem gibi okursak ta aynı hissi veriyor yani anlam değişimi yaşanmamıştır.

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı 2020

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler”, “Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler” dizelerindeki altı çizili kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Cevabımız:

mil çekilmek: Birinin gözlerine yapılan eziyet

âmâ:  Görme engeli olan kişi yada kör

tâkı: Sokaklarda, şenliklerde kurulan süslü kemer

 

 

 

 

 

2. Kaldırımlar adlı şiirin temasını belirleyiniz.

Cevabımız: Yalnızlık ve Geçmişe olan hasrettir.

 

 

 

 

3. “Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi /Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Kaldırımları yalnızların annesine benzetir. Kendini tamamen kaldırımlarla özdeşleştirmiştir. Ve adeta onlara sığınır.

 

 

 

 

 

 

4. Şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Cevabımız:

Açık ileti:    Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
                       Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
                       Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık

 

 

Örtük ileti:   Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
                          Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

                         Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
                         İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;

 

 

 

 

 

5. “Kaldırımlarda şairin içinde bulunduğu dekor, neresi olduğu belirtilmeyen büyük bir şehrin sokaklarıdır. Şiir, şairi bu dekor ortasında gösteren bir mısra ile başlıyor:
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında.
Şairin hareket halinde olmasına rağmen, bir dehlizi andıran bu dar, karanlık ve kapalı dekor devam eder. Kaldırımlar ve sokak kelimelerinin sık sık tekrarlanmasıyla bu kasvetli mekân, bir musallat fikir, daha doğru bir deyişle, şairin hayatına şekil veren bir kader haline geliyor. Onun dünyası bu dar ve karanlık sokaklardan ve kaldırımlardan ibarettir.

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri

Yukarıdaki metinde Mehmet Kaplan, Necip Fazıl Kısakürek’in Kaldırımlar şiiriyle ilgili görüşlerini dile getirmektedir. Metindeki görüşlerle kendi düşüncenizi karşılaştırınız.

 

Cevabımız:  Bu şiirde şair iç dünyasındaki yalnızlığını, korkusunu ve ölüm gibi duygularını uzayan giden şehrin kaldırımlarında yaptığı gözlemlerle somut hale getirmiştir.

 

 

 

 

Nasıl da çınlıyor kulaklarım,
Dağlar, ormanlar sürükleniyor sularla…
Coşkun Ertepınar

Nasıl da çınlıyor kulaklarım,
Dağlar, ormanlar sürükleniyor sularla…
Coşkun Ertepınar

a. Yukarıdaki dizelerde asonansları ve aliterasyonları bulunuz.

 

Cevabımız:  Asonans: En çok tekrar eden sesler “a, ı” ile yapılmıştır.
Aliterasyon: “l” ünsüzüyle aliterasyon yapılmıştır.

 

 

 

 

b. Dizelerdeki asonans ve aliterasyonların şiire katkısını belirtiniz.

Cevabımız: Şiirin ahenkli olmasına neden oluyor.

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 2020

 

Burcu burcu yayla kokar, ellerin
Türkü türkü, mâni mâni dillerin
Dilâver Cebeci

 

sahici mi elinden tuttuğum o kartal kanadı
sen tuttun acıdan benim ellerim kanadı
Turgut Uyar

 

Hâtırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Cahit Sıtkı Tarancı

 

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kaafilelerle…
Yahya Kemal Beyatlı

 

a. Yukarıdaki şiirlerin kafiyelerini bulunuz.

Cevabımız :

Burcu burcu yayla kokar, ellerin
Türkü türkü, mâni mâni dillerin
Dilâver Cebeci

‘lerin’ redif  dir

 

 

sahici mi elinden tuttuğum o kartal kanadı
sen tuttun acıdan benim ellerim kanadı
Turgut Uyar

‘kanadı’ cinaslı kinayedir

 

 

Hâtırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Cahit Sıtkı Tarancı

Redif yok, “-ir” tam kafiyedir

 

 

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kaafilelerle…
Yahya Kemal Beyatlı

 

‘lerle’ zengin kafiyedir.

 

 

 

 

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

a. Yukarıdaki dizelerde ölçüyü ve durakları bulunuz.
14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Durakları 7+7

b. Ölçü ve durağın şiire katkısını ifade ediniz.

 

Cevabımız: Ölçü ve ritim şiirin ahengini sağlar.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 2020

 

Hece Ölçüsü – Aruz Ölçüsü – Serbest Ölçü

Şiirler ( İLK ŞİİR SERBEST ÖLÇÜSÜ, 2.Sİ HECE ÖLÇÜSÜ, 3.SÜ ARUZ ÖLÇÜSÜ)
Kardaş, senin dediklerin yok,

Halay çekilen toprak bu toprak değil.         SERBEST ÖLÇÜDÜR.
Çık hele Anadoluya,
Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı,
O kadar uzak değil.
Gümüş bir dumanla kapandı her yer;
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı;      HECE ÖLÇÜSÜDÜR
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler,
Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı!

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de     ARUZ ÖLÇÜSÜDÜR
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

a. Yukarıdaki şiirlerin ölçü türlerini tablo üzerine işaretleyiniz.

Cevabımız : Ç sesinin sürekli söylenmesi şiirin anlamını güçlendiriyor.

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 2020

 

Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz.
Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz.
Güneşlerde uyuklayan yamaçları,
Kalbi durgun tarlaları bıraktık.
Gölge veren ağaçları
Sevmiyoruz biz artık.
Sevgilimiz,
Ey deniz!
İşte biz:
Nihayetsiz
Mavilikler yolcusu!
Ruhumuzun kardeşidir
Güneşlerde parlayan bu yeşil su.
Bayrağımız yeşil sular ateşidir.
Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz.
Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz.
Ey vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgâr!
O sarışın sahillerde kara gözlü genç kızlar,
Yaz gecesi mehtap ile konuşurken,
Doğru söyle, sordular mı bizleri?..
Nasıl cevap verdi gökten
Gemimizin rehberi,
O vefakâr
Yıldızlar?..
Poyraz var;
Yelken dolar.
Gemi sanki kanatlı!
Enginlerde pembe güneş
Gülümserken bu yolculuk ne tatlı!
Çal sazını kalenderce yiğit kardeş!
Nağmelerin yorulmayan dalgalardan bahtiyar.
Gönderelim bu ahengi o sevgili yurda kadar…
Enis Behiç Koryürek

a. Yukarıdaki şiirin ahenk ve şekil özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız: 

‘iz’ tam uyak

‘ları’ redif

‘aç’ tam uyak

‘tık’ zengin uyak

‘su’ tunç uyak

‘idir’ redif

‘eş’ tam uyak 

‘ar’ tam uyak

 

 

 

 

b. Bu şiirde dizelerin uzunluğu kısalığı aracılığı ile içeriğin görsel olarak şiirin şekline nasıl yansıtıldığını açıklayınız.

Cevabımız:  Şiirin içeriği görsel olarak şiirin şekline yansımıştır. Nedeni ise kısa uzun dizeler kullanılmasıdır.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 2020

 

Sarmal kafiye Kafiye

Belki rüyâlarındır bu tâze açmış güller, (a)
Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde, (b)
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde, (b)
Rüyâsı ömrümüzün çünkü eşyaya siner (a)
Ahmet Hamdi Tanpınar

***************

Düz Kafiye

Ben de duman olsam senin yerine, (a)
Dağılsam dağların şu mahşerine; (a)
Güzelin saçına ve gözlerine (a)
Ben girsem, ben dolsam yayla dumanı! (b)
Ömer Bedrettin Uşaklı

***************

MANİ TİPİ Kafiye

Bu dağlar mı o dağlar (a)
Top sesleriyle çağlar, (a)
O kanlı mâcerâyı (b)
Söyler, söyler de ağlar. (a)
Hüseyin Suad Yalçın

a. Yukarıdaki şiirlerin kafiye örgüsünü tespit ederek tablodaki uygun yerlere örnekteki gibi yazınız.

Cevabımız:  Yukarda mısraların yanına parantez içinde ekledik.

 

 

 

 

b. Kafiye örgüsünün şiire katkısını yukarıdaki örneklerden hareketle ifade ediniz.

Cevabımız: Kafiye örgüsü şiir içerisinde ahenk ve müzikaliteyi sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 2020

 

Hazırlık
Aşağıdaki dizeler sizde ne gibi çağrışımlar yapmaktadır? Açıklayınız.

Baharı seller götürdü boğuldu yaz
Kırıldı kristal vakitler güz kadehi
Sezai Karakoç, Kış

Cevabımız: Okuduğumuzda kış mevsimini çağrıştırmış olduğunu anlarız.

 

 

 

 

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,
Birinciliği beyaza verdiler.
Özdemir Asaf, Jüri

Cevabımız: En çok dürüstlüğün yani iyi şeylerin kirlendiğini anlatmıştır.

 

 

 

Ilık karanlık şarkı söylerdi,
Ay ışığı öperdi susamış toprağı.
Kemanlar inler…
Neyler duâ eder,
Ve güzel sesler avuturdu her derdi.
Halide Nusret Zorlutuna, Urfa Geceleri

Cevabımız: Yaz mevsimi ve sıcak, kurak yeri çağrıştırmaktadır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 2020

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Akıncı adlı şiirde çocuklar gibi şen olanlar kimlerdir, bunların mutluluklarının sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Çocuklar gibi şen olanlar akıncılarıdır ve mutluluklarının nedeni ise büyük bir orduya karşı alınan zaferdir.

 

 

 

2. Şiirdeki olağanüstü ögeleri belirleyerek bunların anlatıma katkısını belirtiniz.

Cevabımız: ‘YERDEN YEDİ KAT ARŞA KANATLANDIK’ cümlesinde olağanüstülük vardır. Kapalı istiare yapılmıştır.

 

 

 

3. Dördüncü beyitte “dolu dizgin boşanan atlar” ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Atı, dizginini gevşetip son hızla koşturarak, çok hızlı sürerek, son hızla gitmesi anlatılmakta olduğunu anlarız.

 

 

 

4. Şiirde nasıl bir savaş ortamı tasvir edilmiştir? Açıklayınız.

Cevabımız: Türk akıncılarının kendinde büyük bir orduyla savaştıkları ve sonunda zafer mutluluğun olduğu tasvir edilmiştir.

 

 

 

 

5. Akıncı adlı şiirdeki millî ve manevi değerleri belirleyiniz.

Cevabımız: Vatan sevgisi, fetih, akıncılık, din , vatan ve şehitlik milli ve manevi değerlerdir.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki metinlerin konularını belirleyiniz.

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?
Meğerki harbe giren son nefer şehîd olsun.
Mehmet Akif Ersoy, Berlin Hâtıraları

Cevabımız: Vatan için sonuna kadar mücadele edileceği konusudur.

 

 

 

Çarh bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
Ruhsati de dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil
Ruhsatî

Cevabımız: Bozulmuş dünya düzenine eleştiri konusudur.

 

 

 

Güzel dil, Türkçe bize,
Başka dil, gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Ziya Gökalp, Lisan

Cevabımız: Türkçenin ne kadar güzel olduğu konusudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Reply to “9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB YAYINLARI SAYFA 77-92 ARASI CEVAPLARI

  1. Sayfa 90.ıncı sayfada Tür Biçim Üslup İçerik kısmımlarının cevapları verilmemiş ve Sayfa 91 de Yağmur ile başlayan ve Bir gün gelir ile başlayan kısmının cevapları neden verilmedi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir