TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 14-16 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 14-16 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı   14-16 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 14-16 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 2020

 

1. “Edebiyat” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevabımız: Edebiyat; Hayaller duygular düşüncelerimizi ifade eden şiir, roman, hikaye gibi olan türlere edebiyat denilmektedir. Edebiyat kişinin ifadeleri süslü bir şekilde ifade etmesine denir. Daha doğrusu bir nevi kendini ifade edebilmesidir. İnsanlar edebiyat sanatı ile kendi düşüncelerini ve diğer insanlar hakkındaki düşünceleri özgür bir şekilde ifade ederler. Edebiyatta bunu sağlayan tek malzeme ise dildir. Bundan dolayı herkesin yapabileceği bir sanattır. Milli bir kültürdür. 

2. “Edebiyat yapmak” deyimiyle anlatılmak istenen nedir?

 Cevabımız: Edebiyat yapmak: Bir işe yaramayan, konuyu açıklamaya yetmeyen, gerçeği yansıtmayan süslü, parlak ve gereksiz sözler söylemek.” anlamında kullanılır.

Örnek cümle: Edebiyat yapmaya amma da meraklı bir insanmış bu.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 2020

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?

Cevabımız: Yalnız bu tanımların, bir sanat olarak edebiyat kavramını nitelemeye yetmediği bilinmelidir. Söz gelimi birinci tanım edebiyatın konusunu, kullandığı aracı ve bunun kullanılış biçimini vermektedir ama sanat olarak edebiyatın ne olduğunu açıklamaya yetmez. Çünkü edebiyat, öteki sanatlar gibi, tarihsel süreç boyunca gelişip değişen nitelikler taşır. Nitekim tanımdaki “güzel ve etkili” sözlerinin yüklendiği anlam da yalnız çağlara göre değil kişilere göre de değişim göstermiştir. Üstelik edebiyatın ne olduğu üzerinde düşünenler, belli kuramlar öne sürenler kimi özellikleri, nitelikleri önemli sayıp tanımlarında bunlardan yola çıkarlar. Bu özellikleri taşımayan bir yapıtı edebiyat ürünü saymazlar. Oysa aynı doğru, edebiyat yapıtı için başka özelliklerin varlığını gerekli sayan karşıt anlayış için de doğru kabul edilir.

2. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevabımız: Bu sözle edebiyatın toplumun görüşlerini, değerlerini, yaşamını olduğu gibi gerçeklikten taviz vermeden yansıttığını anlıyorum diyebiliriz . Edebiyat, insana ve topluma tutulan bir aynadır. İyi bir edebiyat insanın kendisini yansıtır.

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.

Cevabımız:

  • Topluma ayna tutulması , toplumu yönlendirmesi , eğitici yönlerinin olması , bilinçlendirici yönlerinin olması , okur ve toplum üzerine etkisi , estetik yaşantı uyandırmasıdır.
  • Edebiyatı duyguların anlatımı sayan sanat anlayışı ağırlık kazanmaktadır.
  • Edebiyatın topluma ayna tuttuğu
  • Edebiyatın toplumları bilinçlendirdiği
  • Edebiyatın toplumu eğittiği
  • Edebiyatın toplumda ortak bir estetik beğeni oluşturduğu

4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

Cevabımız:  Edebiyatın anlatım aracı dildir. Dilin gelişimiyle aynı oranda edebiyatta gelişim gösterir. Edebiyat dilin gelişmesini sağlamaktadır. Edebiyatla sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Dil sanatsal işlevde kullanılmaktadır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşünce : Edebiyatın bize ne olduğunu anlatır.
Yardımcı düşünce : Edebiyatın ne olduğu konusunda birçok farklı düşünce vardır.
1- Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı.
2- Bu sanatın ilkelerini, kurallarını ve bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı.
3- Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü.
4- Herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü (Türkçede bu anlamda genellikle literatür sözcüğü kullanılmaktadır). Ayrıca deyim olarak edebiyat yapmak, bir konuda gereksiz, boş, süslü söz söylemek anlamına gelir.

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevabımız:  Metinde ortaya  konulan görüşlerin çoğu yazara aittir. Yazarın şahsi görüşleri ağırlık kazanmıştır. Metinde yine de objektiflik sağlama farklı görüşlere ve açıklamalara araştırmalara da yer verilmiştir. Metin kendi içinde tutarlı bir metin olarak karşımıza çıkar.

7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz. Açık ileti: Edebiyat nedir

Örtük ileti: Edebiyatın önemi, diğer bilimlerle ilişkisi ve farkları, edebiyatın işlevinin önemi    bu şekilde ifade edebiliriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir