TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 18-20

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 18-20

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 18-20 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 18-20 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 2020

 

1. Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız.

Cevabımız: Edebiyat hayatın her alanı hakkındaki bilgi ve yaşamları konu olarak ele alabilir. Bu yüzden insanı ilgilendiren bütün bilimleri kaynak alır. Örneğin polisiye bir romanda psikolojiden tarihi bir tiyatro eserinde tarih biliminden faydalanılabilir. Bunlar edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisine en iyi örneklerdir.

 

2. Aşağıdaki metinleri edebiyat ile bilim dalları arasındaki ilişki açısından değerlendiriniz.

Cevabımız: Bu metinlerde edebiyatın psikoloji, felsefe ve sosyoloji ile olan ilişkisi konu olmuştur. İlk metinde sosyolojik olarak yaşanan olayların ikinci kısımda ise fikirlerin son kısımda da insan psikolojisinin edebiyat içerisinde nasıl işlendiği örneklendirilerek sunulmuştur.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 2020

 

1. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metne göre edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişki içinde olduğunu belirtiniz.

Cevabımız: Psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimlerden yararlandığı gibi deneysel bilimlerden de yararlanabileceği anlatılmaktadır.

 

2. Metne göre edebiyatın amacını yitirmemesi neye bağlanmıştır? Açıklayınız.

Cevabımız: Edebiyatın, bilimle ve gerçekle bağını kesmesine bağlamaktadır.

 

3. Metne göre bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevabımız: Bilimde yalnızca bir araç olan dil, edebiyatta ise hayati bir önem kazanır hatta bazen araç olmaktan çıkarak amacın ta kendisi olur. Edebiyat dili kesin net ifadelerden oluşurken edebi dil ise olabildiğine özgürdür.

 

4. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

  • Metnin ana düşüncesi; Edebiyatın bilimle ilişkisi
  • Metnin yardımcı düşünceleri; Edebi dil ile bilimsel dilin farklılığı, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, edebiyatın faydalandığı bilimlerden bazıları ile olan ilişkisi

 

5. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

  • Açık ileti: Edebiyatın bilimle olan ilişkisi
  • Örtük ileti: Edebiyatın bilimden ayrılan ve benzeşen yönleri

 

6. Jules Verne’in, Ay’a Seyahat romanını Ay’a gidilmeden önce yazmasından hareketle edebiyat ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevabımız: Edebiyat hayal gücüne ve kurgu yeteneğine dayanır. Hayal kuramayan insan hiç bir edebi üründen tat almaz. Jules Verne çok uzun zaman önce hayaller kurarak geleceğin dünyasını romanlarında anlatmaya çalıştı. Onun ortaya koyduğu bir çok öngörü daha sonra bilim insanları sayesinde gerçekleşti. Bu da edebiyatın bilime nasıl yol açtığını göstermektedir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir