TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI SAYFA 35-38 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI SAYFA 35-38 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 35-38 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021

2021-2022 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 35-38 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 2021

 

1. Edebiyatla diğer güzel sanatların ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

Cevabımız: Resim, heykel, mimari ve müzik eserlerinin kendine özgü dili vardır, ancak hepsinin ayrıca konuşma ve yazma dillerine ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu noktada hepsinin gündemine edebiyat girmiştir. Eleştirmenler sanat eserlerini yazı ve konuşma diliyle inceler. Eserin çıkış noktası, örgüsü, nelerden etkilendiği, neleri etkilediği dil aracılığıyla sergilenmektedir. Klasik tanımlamalarda edebiyat da güzel sanat eserleri kapsama girer. Edebiyatın dışındaki sanat eserlerinde açıklamaya muhtaç gözlemler daha çok barınır.

 

2. Bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülen unsur hakkında neler söylenebilir?

Cevabımız: Tabiat, şiirin, musikinin, mimarinin ve resim sanatının ortak esin kaynağıdır. Bütün bunların toplumun genel algısında yer etmesi için yine dilin aracılığına ihtiyaç duyulmaktadır. Sanatlar arası etkileşimin tarihi serüveninde dilin önemini görmekteyiz. Disiplinler arası etkileşim dil ile sağlanmış, uzak kültürleri tanıma büyük ölçüde yazılı kaynaklar sayesinde oluşmuştur. Yine minyatürün İslam sanatında yer bulması 11. yy’da antik kaynaklardan çevrilen eserler sayesinde meydana gelmiştir.

 

 

3. Bu parçadan edebiyatın doğuşu ve türlere ayrılışıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir?

CevabımızEdebiyat karmaşıklaşan araç-gereç yapımı ve duyguları ifade etme gereksinimini düzene sokmak için ortaya çıkmıştır. Bunu yaparken de dilden olabildiğince faydalanma yoluna gidilmiştir. Edebiyat bazı duyguları daha farklı aktarmak için de daha sonraları türlere ayrılacaktır.

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 2021

 

4-6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

4. Metnin ana düşüncesi nedir?

Cevabımız: Atatürk’e göre edebiyat “büyük insanlık yolunda” toplumun yücelmesi için kullanılmalıdır. 

 

5. Metnin yardımcı düşünceleri nelerdir?

  • Edebiyat yoluyla Türk çocuğu ulusunun yüceliğini öğrenecektir.
  • Edebiyat subjektif( öznel) duyguları yansıtmamalıdır.
  • Atatürk toplumcu sanatçıları sevmiştir.

6. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

Cevabımız: Tanık gösterme, alıntı yapma, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmaktadır.

 

7. Cevap: E

 

8. CevapA

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 2021

 

9. CevapA

10. Cevap

a. Parçada  KÜLTÜR ve DİL  üzerinde durulmaktadır.

b. Parçada kültürün NESİLLER ARASI   aktarımla oluşması vurgulanmaktadır.

c. Parçada DİL,  nesillerin başarılarının sonraki nesillere miras bırakılabilmesini sağlayan bir mekanizma olarak belirtilmektedir.

ç. Parçaya göre dil, kültürün nesiller arasındaki aktarımını mümkün kılan DİKEY BİLDİRİŞİMİN EN ÜST katmanıdır.

 

11. Bu parçada edebiyat-bilim ilişkisiyle ilgili nelere değinilmiştir?

Cevap:  Bilim edebiyata kaynaklık eder. Edebiyatçı bilimsel verilerden faydalanır. Edebiyat bilimin halk tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 2021

 

12. CevapC

13. Aşağıda verilen tamlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevabımız:  6.çıkışa ulaşmanız gerekir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir