TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 97-105 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 97-105 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 97-105 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 97-105 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 102 Cevabı 

 

Metni Anlama ve Çözümleme

Metni Anlama ve Çözümleme
1. “Bütün işin gücün yaşamak olacak.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Her şeyi bir kenara bırakıp yaşamaya odaklanması anlatılmıştır.

 

 

 

2. Yaşamaya Dair adlı şiirde dikilmesi istenen ağaç olarak niçin “zeytin” seçilmiştir? Açıklayınız.

Cevabımız: Zeytin ağacı uzun ömürlü ve dayanaklı bir ağaç olduğundan dolayı şair zeytin ağacını seçmiştir.

 

 

 

3. Şiirde ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Başkaları için fedakarlık yapmak ve başkalarını yaşatmak için yaşamak ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilmiştir.

 

 

 

 

4. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevabımız: Şiirdeki söyleyici yaşama tutku ile bağlı biridir. Hitap edilen kişi ise kendisi gibi yaşama tutku ile sarılmasını istediği kişilerdir.

 

 

 

 

5. Yaşamaya Dair adlı şiirin temasını belirleyiniz.

Cevabımız: Şiirimizin teması  yaşama sevgisidir.

 

 

 

 

6. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki evrensel değerleri belirleyiniz.

Cevabımız: Yaşamayı sevmek, Başkalarının yaşaması için fedakarlıkta bulunmak,  İnsanlığı sevmek evrensel değerlerdir.

 

 

 

 

 

 

1. Etkinlik
a. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki ahenk unsurlarını belirleyiniz.

Cevabımız: Ölçüsüz, seyrek ve  sık uyaklar, uzun  dizelerin ardından kısalan dizeler vardır.

 

 

 

 

b. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki imgeleri ve söz sanatlarını belirleyiniz.

Cevabımız: Bu şiirde serbest nazım özellikleri vardır. Şiirimizde belli ölçü ve uyak düzeni bulunmamaktadır. İkinci ve üçüncü birimde ‘in’ sesi kafiyeyi oluşturmuştur.

 

 

 

Şiir çeşitleri

Kaldırımlar: Lirik Şiir
Yayla Dumanı:: Pastoral Şiir
Akıncı: Epik Şiir
Kızılırmak Kıyıları: Satirik Şiir
Yaşamaya Dair: Didaktik Şiir

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 102 Cevabı 

 

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…

Edebî sanat: Mübalağa(Abartma),  İkinci dizede ise akıncıların ruhu kuşlara benzetilmiş ve kapalı istiare yapılmıştır.

Açıklama: Bir olayın olduğundan daha çok gösterilmesi mübalağadır. İstiare, benzetmenin iki temel öğesinden sadece birinin (sadece benzeyen ya da sadece kendisine benzetilen) kullanılmasıyla yapılan edebî sanattır.

 

 

Ilık karanlık şarkı söylerdi, 
Ay ışığı öperdi susamış toprağı.

Edebî sanat: Teşhis (kişileştirme

Açıklama: Ilık karanlık ve ay ışığına insani bir özellikler kazandırılmıştır.

 

 

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.

Edebî sanat: Teşbih(benzetme)

Açıklama: Taşlar buza benzetilmiştir

 

 

 

İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Edebî sanat: Mecaz-ı Mürsel (ad aktarması)

Açıklama: İstanbul konuşması denilerek Türkçe kastedilmiştir.

 

 

 

b. Edebî sanatların şiire katkısını bu örneklerden hareketle açıklayınız.

Cevabımız: Edebi sanatlar şiiri, sanatlı ve imgeli bir hale getirerek,  anlatımı güçlendirir.

 

 

 

 

 

 

Beni içerine aldın ağ gibi,
Doldun gözlerime bir rüya gibi;
Ben de güneş gibi, yüce dağ gibi
İçinde kaybolsam yayla dumanı!

a. Yukarıdaki dörtlükte geçen teşbihleri bulunuz.

Cevabımız: ağ gibi, rüya gibi, dağ gibi, güneş gibi ifadelerde teşbih  bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 104 Cevabı

 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Bin gemle bağlanan yağız at şâha kalkıyor,
Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor

yahut, kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,

İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler…
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna,
Uyandırmazsan,
Uyanacak değil.

a. Yukarıdaki dizelerde yer alan imgeleri bularak tabloya yazınız.

Cevabımız: 

İmge

Şakaklarına kar yağması             (saçların beyazlaması)

 

Yüzdeki kırışıklıklar                     (kırışık yüz hatları)

 

 

 

 

b. Bu imgelerin sizde çağrıştırdığı anlamları karşılarına yazınız.

Cevabımız:

İmge :  Kocaman gözlükler, beyaz gömlek

Çağrıştırdığı anlam: Bilim adamları

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.