TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 73-76 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 73-76 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 73-76 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 73-76 Cevapları

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 2020

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Yayla Dumanı adlı şiirin temasını belirleyiniz.

Cevabımız: Şiirimizin teması doğadır.

 

 

 

 

2. Şiirdeki betimlemeler resim sanatıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.

Cevabımız: Şair gözlem ve betimlemeyi ön planda tutarak, doğayı dikkatle izlemiş ve kendi bakış açısına göre yorumlayarak şiiri yazmıştır.

 

 

 

 

3. Güzelin saçı ve gözleriyle yayla dumanı arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Açıklayınız.

Cevabımız: Duman yaylaya doğru her yere yayılıyor ve dağılıyor. Şairde yayla dumanı gibi olup sevgiliye kavuşmak istiyor. Bu şekilde bir ilişki kurmuştur.

 

 

 

 

4. Son dörtlükte şairin yayla dumanının içinde kaybolma isteği ile duygu dünyası arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevabımız: Şair, hayatın gerçeklerinden, kalabalık gürültülerden kaçıp, yayla dumanı kadar hafif, huzurlu, kendini doğaya ait olarak yaşamak istiyor.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 2020

 

a. Yukarıdaki nazım biçimlerini ait oldukları şiir geleneğine göre tabloya işaretleyiniz.

Cevabımız: 

Türk şiiri nazım biçimleri: Mani, Gazel, Kaside, Sone, Tuyuğ, Semai, Destan

Divan şiiri nazım biçimleri: Gazel- Sone – Tuyuğ-Kaside

Halk şiiri nazım biçimleri: Semai-Destan-Mani

Batı etkisindeki Türk şiiri nazım biçimleri: Serbest- Nazım

 

 

 

b. Tespitlerinizden hareketle nazım biçimi ile şiir geleneği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevabımız: Her şiir geleneğinin (halk şiiri, Divan şiiri, Batı etkisindeki şiir geleneği)  kendine özgü nazım biçimleri bulunur. Bu nazım biçimlerinin oluşmasında şiir geleneğini etkileyen farklı kültürlerle etkileşim vardır.  Örneğin Arap ve İran edebiyatından etkilenen Divan şiiri geleneğinde şarkı ve tuyuğ nazım şekilleri haricinde diğer biçimler, Arap ve İran edebiyatlarından alınmıştır.

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 2020

 

1. Aşağıdaki sözleri birbiriyle ilişkilendirerek açıklayınız.

“Şiirde ilk dize Tanrı vergisi, gerisi alın teridir.” Valery (Valeri)
“Şiir kelimelerle yazılır” Mallarme (Malarme)
“Bir şiir hiçbir dile tercüme edilemez hatta yazılmış göründüğü dile bile.” Cocteau (Kokto)

Cevabımız:  Şiir yazmada çalışmak yetenekten daha önemlidir. Şiir daha çok emek işidir. Ne kadar emek o kadar güzel şiir. Her şiirin kendine özgü bir yapısı vardır.

 

 

 

2. Aşağıdaki şiiri düzyazıya çeviriniz. Elde ettiğiniz metnin şiir ile aynı etkiyi sağlayıp sağlamadığını değerlendiriniz.

Cevabımız: Bu akşamüstüler daima hoyrattır. Gün saltanatıyla bir defa gitti mi her yeri yalnızlığımızla doldurup bir renk çığlığı içinde bahçemizden,  lavanta çiçeği kokan kederleri bohçamızdan bir el çıkarmaya başlar.

Şiirin verdiği etki ile bu metin çok farklıdır. Şiir düz yazıya çevrildiğinde ahenk unsurları ve anlam derinliği bozulmaktadır. Şiirin verdiği o hazı, duyguyu düz yazıda alamayız.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir