TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 64-68 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 64-68 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 64-65-66-67-68 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68 Cevapları

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 2020

 

1-5. soruları Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadele yıllarına ait Himmet Çocuk adlı hikâyesinden alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Himmet Çocuk adlı hikâyenin bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir?

Cevabımız: Elvanlar köyünde yardım için yanlarına aldıkları kılavuz, İstanbul’ da ki gazetecilerin Yunan ordusunun yaptıklarını araştırması, Halide Onbaşı işe karşı karşıya gelme durumu, Halide Onbaşının halkın yaşadıklarını anlatması gibi bir olay örgüsü çıkarabiliriz.

 

 

 

2. Hikâyenin bu bölümündeki olayın geçtiği yerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

Cevabımız: Bu bölüm Elvanlar Köyünde geçmiştir. Köy yanmış ve bitkin haldedir. Halk perişan, ümitsiz, kederli haldedir.

 

 

 

 

3. Hikâyeye yeni bir kahraman eklense kahramanın özellikleri neler olabilir? Değerlendiriniz.

Cevabımız: Hikayeye yeni bir kahraman eklense bu kadar zor ve kötü durumda bile asla pes etmeyen, mücadeleci, her daim umudunu diri tutan, her zorluk karşısında cesur, başarıya inanan gibi özelliklere sahip olması gerekir.

 

 

 

4. Metinden yola çıkılarak Anadolu’nun geçmişteki ve günümüzdeki durumuyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir?

Cevabımız: Geçmiş zamanda Anadolu da halk zor durumda yaşıyorlarmış, günümüzde ise Anadolu gayet gelişmiş bir bölgedir.

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 2020

 

5. Elvanlar’ da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmı yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denilen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen ezilişin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu ümitsizlik ve ilgisizlik vardı.
Bu paragrafta bulunan isimlerin özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Cevabımız:

Canavar, Gürültü, Gözler, Kılavuz, Köy: Cins isimlerdir.

Kılavuz, Köy, Canavar, Gürültü: Tekil isimdir.

Gözler, İhtimaller: Çoğul isimdir.

Kılavuz, Köy, Gözler, Gürültü: Somut isimdir.

Ruh, Felaket, Ümitsizlik, İlgisizlik: Soyut isimdir.

Elvanlar: Özel İsimdir.

 

 

 

 

6. Tablodaki metinlerde kullanılan anlatım tekniklerini belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

Cevabımız: İlk metinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır. İkinci metinde ise diyalog tekniği kullanılmıştır.

 

 

 

 

7. sorumuzun cevabı D dir.

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 2020

 

8. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.
a. Parçada öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerine başvurulmuştur.
b. Parçada anlatıcı birinci tekil kişidir.
c. Parça kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.

 

 

 

9. Sorumuzun   CevabıB

 

10. Sorumuzun  Cevabı: D

 

11. Sorumuzun  Cevabı: E

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 2020

 

12-14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

12. Parçaya göre Sait Faik’in eserleri, çevresiyle çatışmalarının aynası olarak görülmektedir. Bu yargıdan yola çıkarak sanatçının hikâyeciliğini değerlendiriniz.

Cevabımız: Eserleri ve kişiliği arasında çok büyük bağ vardır. Hikayeleri, ailesi ve yaşantısını kınayan çevresiyle yaşadığı sorunlarını anlatır. Daha önce yerleşmiş sanat ölçütleri ve üsluptan uzak olarak hikayelerini yazmıştır.

 

 

 

13. Parçada çağının yerleşmiş sanat ölçülerini aşan, yeni ve güçlü bir sanat eserinin yeşermesi hangi koşula bağlanmıştır? Açıklayınız.

Cevabımız: Bu koşul sanatçının ailesi ve çevresiyle yaşadığı problemlere bağlanmıştır.

 

 

 

 

14. Parçada geçen “artistçe kendi üslûbunda bir yaşama”, “edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak”, “hikâyeyi ‘edebiyat yapanların elinden kurtarma” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız:

Artistçe kendi üslubunda bir yaşama: İçinden geldiği gibi yaşamak ve çevresine aldırış etmemek

Edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak: Taklitten uzak durmak, kendi benliğini ortaya koymak 

Hikâyeyi ‘edebiyat yapanların elinden kurtarma: Toplum için faydası olmayan süslü ve sanatlı bir üslupla yazan edebiyatçıların aksine yalın, sade bir dille toplum için sanat anlayışla hikaye yazma anlatılmaktadır.

 

 

 

 

15. Sorumuzun CevabıC

 

 

 

16.  Metinde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: “Hepimiz Gogol’ün Palto’sun dan geliyoruz”  sözüyle Gogol’un kendisinden sonra gelen yazarları etkilediği anlatılmıştır.

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 2020

 

17. Sorumuzun Cevabı: C

 

 

18. Aşağıda verilen tamlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevabımız:

İlk kutudaki bilgi doğru (D)

İkinci kutudaki bilgi yanlış (Y)

Üçüncü kutudaki bilgi yanlış (Y) olduğu için ;

CEVAP: 4. ÇIKIŞTIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir