TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 55-60 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 55-60 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 55-60 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 55-60 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 2020

 

2. Ünite Hikaye Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60 Anlatım Teknikleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

1. Son Kuşlar adlı hikâyedeki kahramanların olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir

Kostantin: Galata’ da yazıhanesi olan bir tüccardır. Şakacı tavrı yanında, kendi halinde yaşayan canavar bir yönü vardır. Nedeni kuşları öldürmektedir. Yazar tarafından beğenilmemektedir bu yüzden.

Mühendis Ahmet Bey: Eğitimli bir insan olmasına rağmen çocuklara çimleri yoldurmaktadır. Çocuklara kötü örnek olmakta.

 

 

2. Hikâyede ele alınan olayı yer ve zaman yönünden inceleyiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir

MEKAN VE ZAMAN: Öyküde ki zaman kesin değildir.  Güz ve yaz mevsimlerinde değinilmiştir. Hikaye İstanbul’ da ki Büyük Ada’da geçmektedir.

 

3. Metinde birden fazla anlatıcı ve bakış açısının bulunup bulunmadığını belirleyiniz. Anlatıcının değişmesine bağlı olarak bakış açısının da değişip değişmediğini açıklayınız.

Cevabımız Şu Şekildedir

Hikaye kahraman anlatıcının bakış açı ile yazılmıştır. Birinci tekil şahıs anlatımı vardır. Zaman zaman gözlemci bakış açısını da görebiliriz.

 

4. Metinde kullanılan anlatım biçim ve tekniklerini belirleyiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir.

Yazar tasvirlere ve gözlemlere bolca yer vermiştir. “”Bir küçük koyun hemen beş on metre yukarısında, bir apartman terası kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hala karıncalar gezer. Hâlâ sinekler kahve fincanının etrafına konarlar.” burada görebiliriz.

  • “Kişiselleştirmelere yer verilmiştir. “Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz.”
  •  Daha çok monologlar hakimdir.

 

 

5. Hikâye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü belirtiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir

 Hikaye türüne geçmeden önce genel olarak edebi türlerin oluşumunda nelerin etkili olduğuna bakalım:  
Hikaye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisi nedir?

Türk edebiyatında hikaye türünün en eski örnekleri  destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdendir. Bizde, destanlar, halk hikâyeleri  ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, XIV. ve 15. yüzyılda “Dede Korkut Hikâyeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Sözlü bir gelenek şeklinde  nesillerden nesillere aktarılan halk hikayeleri daha sonra yazıya geçirilmiştir.

  • Sözlü ve yazılı kültürün etkisi
  • Toplumda meydana gelen değişimler
  • Kültürlerarası etkileşim

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 2020

1.ETKİNLİK
Metin Anlatıcı ve Bakış Açısı

Köşe penceresini, işte, ben, bu bakımdan insan çevresinin bir damlası üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayarım. Baktığınızı sanki büyütür. Rasathaneler nasıl gökleri ve yıldızları temaşa için havaya uzanmış birer fen gözü ise köşe pencereleri de yeri ve yerde yaşayanları seyre yarar, zemine eğilmiş birer tecrübe gözlüğüdür.(Kahraman anlatıcının bakış açısı ile anlatılmıştır.)

Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün güzel günlerini pencereden görür görmez, Konstantin Efendinin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. ( Kahraman anlatıcının bakış açısı ile anlatılmıştır.)

Hani sessiz, zenginliğini bile belli etmez, mütevazı adamdı da… Konu komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken, akşam filesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz; iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı ağzı konuşuşuna, basit ama, hesaplı fikirlerine, (…) yine basit, sevimli şakalarına karşı, hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. Kendi halinde, işi yolunda, hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi.(İlahi bakış açısı ile yazılmıştır.)

 

a. Zincir ile Son Kuşlar hikâyelerinden alınan bu parçaları anlatıcı ve bakış açısı yönünden değerlendiriniz.

b. Bu anlatıcı ve bakış açılarının anlatıma etkilerini değerlendiriniz.

Cevabımız Şu Şekildedir: Kahraman anlatıcı anlatımda olayı yaşayanın kendi dil ve üslubunu kullanması anlatımı daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir etkiye sahip olmasına neden olmuştur. İlahi bakış açılı anlatıcıda ise anlatıcı  olaylara tam olarak hakim olduğu için olayları yorumlama gücü diğerlerine göre daha güçlüdür, olayları ve kişileri daha ayrıntılı görmemize neden olur.

 

c. Tablodaki metinleri metin-okuyucu ilişkisi açısından değerlendirerek anlatıcının gerçek kişi mi yoksa kurmaca kişi mi olduğunu belirleyiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir: Her sanatsal metin yazarının hayatından az çok izler bulunur. Edebi metinlerde  anlatıcı kurmacadır; fakat metnin yazarının yaşamının izler taşır. Yazar, var olan gerçekliği kurmaca gerçekliğe dönüştürerek okuyucuya sunmuştur.

 

Eskiden her mahallenin kendine ait hususi bir havası, bir tarz-ı hayatı vardı. Şimdi ise birbirinin kopyası aynı tiple, soğuk, cansız binlerce apartman, ruhsuz beton kütleleriyle bütün şehirleri aynileştirmiş, şehirlerin, mahallelerin ruhu yok olmuştur. Artık her yer aynı ve hiç kimse bir yere ait değil. Mahalleler kendine özgü kimliği olan ve yine dinî/sosyal merkezler, küçük çarşılar, çeşmeler, küçük imalathaneler ile birlikte “kendine yeterli yerler” idi. Her mahalle birbirinden bir duvarla olmasa bile bir ağaçlık bölge ile ya da bir dere gibi tabii bir engelle birbirinden ayrılıyordu. Mahallede kendiliğinden bir otokontrol vardı çünkü herkes birbirini tanır, yabancılar derhal fark edilir, asayiş kolayca sağlanırdı.
Mustafa Kutlu, Nur

 

a Metindeki sosyal ve kültürel ögeleri belirleyiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir: Eskiden mahallerin kendine özgü kimliği, mahalledeki dayanışma ve otokontrol kültürü metindeki sosyal ve kültürel sebeplerdir.

 

b Belirlediğiniz değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

Cevabımız Şu Şekildedir: Günümüzde de artık eski mahallelerdeki yaşam tarzı yok denebilecek kadar azdır.

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 2020

a. Görseldeki manzarayı betimleyiniz.

Cevabımız Şu Şekildedir: Görselde akşam üstü bir deniz veya göl kenarında çekilmiş muhteşem bir gün batımı fotosu yer aldığını görebiliriz. İnsana şiir yazdıracak kadar güzel olan bu foto inanıyoruz ki siz değerli öğrencilerimizin de beğenisini kazanmıştır. 

 

b. Yaptığınız betimlemeden hareketle edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisini değerlendiriniz.

Cevabımız Şu Şekildedir: Görsel sanatlar gibi edebiyat da insan da coşku ve estetik haza neden olur.

 

a. Son Kuşlar adlı metinden hareketle kimi insanların küçük çıkarları için doğayı tahrip etmekten kaçınmamaları nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.

Cevabımız Şu Şekildedir: Maalesef her dönemde insanlar küçük çıkarları uğruna doğayı tahrip etmekten çekinmemektedir. Verilen zarar sonucunda hava, toprak, denizlerimiz kirlenmekte. Bu tür insanlar doğayı acımasızca tahrip ederken aslında kendine zarar verdiğinin farkında bile değildirler.

 

b Hikâyedeki olayları yaşadığınız çevrede gözlemleseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.

Cevabımız Şu Şekildedir:  Her gün o çevreye gider ya resim çizer ya da fotoğraf çekerdim ki o anlar ölümsüz olarak kalsın.

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 2020

Son Kuşlar adlı metni Memurun Ölümü  adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik bakımından karşılaştırınız.

Tür: Her iki metnin türü  durum (kesit) öyküsüdür.

Biçim: İki metin de düzyazı (nesir) biçiminde ele alınmıştır.

Üslup: Her iki hikaye de sade, açık ve akıcı bir anlatıma sahiptir. Memurun Ölümü adlı hikayede eleştirel ve mizahi bir üslup da gözle görülür.

İçerik: Son Kuşlar adlı metinde küçük çıkarları için doğayı acımasızca tahrip eden insanlar okuyucuya sunulurken  Memurun Ölümü  adlı hikayede tiyatroda hapşırınca önde oturan sivil generalin boynuna tükürükleri gelen ve bu yüzden  ondan defalarca özür dilemeye kalkan sıradan bir memurun ölümüyle biten ilginç  hikayesi anlatılıyor.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir