TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 208-215 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 208-215 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 208-215 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2022

 

2021-2022 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 9.Sınıf   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı MEB Yayınları Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 208 Cevabı 

OKUMA ÇALIŞMALARI
Hazırlık
1. Ünlü kişilerin yaşam öykülerini okumak kişiye neler kazandırır? Değerlendiriniz.

Cevabımız:

Ünlü kişiler toplum tarafından rahat ve özenilen bir hayatları var olarak algılanır. Bu kişilerin hayatlarını okuduğumuzda onları yakından tanıma fırsatı elde ederiz. Okudukları okullar başlarına gelen zorluklar ve yaşadıkları bazı problemleri öğrendiğimizde onların da tıpkı bizim gibi olduğunu her insanın benzer yollardan geçtiklerini öğreniriz.

Ayrıca onların hayatlarında başlarına gelen problemlerle nasıl başa çıktıklarını, yılmadıklarını görmek bizlere iyi birer örnek olmaktadır. Bu kişiler bizim için idol/örnek insanlar olup hayatımızı şekillendirebilir.

2. Biyografik eserler hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebilir? Tartışınız.

Cevabımız:

Biyografi bir kişinin hayatının anlatıldığı eserlere denir. Biyografinin amacı yoruma girmeden birinin hayatını açık seçik şekilde anlatmaktır. Bu açıdan bakıldığında en çok tarih bilimine yakın olduğunu görürüz. Alanında ün yapmış herhangi birinin biyografisi yazılabilir bu da biyografinin edebiyatın tekelinde olmadığını gösterir.

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 210 Cevabı

 

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde geçen “Kelimeler onun eline geçti mi munisleşiyor, sevimli bir hal alıyor.” cümlesinde altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Cevabımız:

Metinde ardı ardına gelen kelimelerden munisleşmenin sevimli bir hal alma anlamına geldiğini açıkça görebiliyoruz. Munis kelimesinin sözlükteki anlamı da “cana yakın, sevimli, uysal, yumuşak” şeklinde geçer. Bu bağlamda metindeki munisleşme kelimesinin açıklaması gibi söylenen, virgülden sonraki “sevimli bir hal alma” anlamının doğru ve geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

 

2. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevabımız:

Cahit Sıtkı Tarancı hakkında verilen bilgi ana düşünceyi oluşturur. Bunun yanında Cahit Sıtkı’nın çocukluğu, edebi görüşü, dil hakkındaki düşünceleri ve de eserleri yardımcı düşünceleri oluşturur.

 

 

3. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevabımız:

 Cahit Sıtkı ile ilgili olan metninde:

 • Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Yazar hakkında AÇIKLAYICI bilgi verilmiştir.
 • Öyküleyici Anlatım kullanılmıştır: Yazarın hayatı öyküleştirme yoluyla anlatılmıştır.
 • Örneklendirme vardır.

 

 

4. Metinde yazara / metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız:

Yazar sade bir dil kullanmıştır. Cahit Sıtkı’yı tanıtırken kendine ait bir üslup kullanmış kısa tanıtıcı cümleler kullanmıştır.

 

5. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevabımız:

Yazıldığı dönem düşünüldüğünde bilgi ve belgelerden faydalandığı ve gerçeği olduğu gibi anlattığı için kurgusal olmaktan çok öğretici bir metindir.

 

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevabımız:

 • gerekçe: Yazar hakkında tanıtıcı bilgi verme.
 • kanıt: Bilgi ve belgelerden faydalınılmıştır.
 • tutarlılık: Bilgiler tutarlıdır. Herhangi bir çelişki söz konusu değildir.
 • geçerlilik: Bilgiler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
 • doğruluk: Bilgiler doğrudur.

 

7. Biyografi türünde yazılmış diğer önemli eserleri ve bu eserlerin yazarlarını belirtiniz

Cevabımız:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Atatürk
Abdülhak Şinasi Hisar-Ahmet Haşim ve şiiri
Süleyman Nazif-Mehmet Akif
Muallim Naci-Osmanlı Şairleri

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 211 Cevabı

Hazırlık
1. İnsanın kendi yaşam öyküsünü anlatması ile başka birinin yaşam öyküsünü anlatması arasında ne gibi farklar olabilir? Tartışınız.

İnsan kendi yaşam öyküsünü anlatırsa buna otobiyografi denir. Kişi kendi hayatını 1. tekil şahıs dilinden anlatır ve tüm ayrıntıları, duygu durumunu biliyordur.
Başka birinin yaşam öyküsünü anlatmak biyografik hikaye/roman olarak adlandırılır. Kişi burada 3. tekil şahıs anlatımını kullanır. Gözlem ve topladığı bilgilerden yararlanır. Kişinin duygularını bilmesi mümkün değildir sadece tahmin edebilir ve empati yoluyla bu duyguları bize aktarabilir.

2. Yazarın kendi yaşam öyküsünü yazarken anılarından da yararlanması esere ne gibi özellikler katar? Değerlendiriniz.

Okurun dikkatini çekmek ve akılda kalıcılığı sağlamak gibi özellikler katabilir.

3. Yukarıdaki Ben Orhan Veli adlı şiir hangi düzyazı türü ile ilişkilendirilebilir? Tartışınız.

Otobiyografi ile ilişkilendirilebilir. Çünkü şair kendi yaşam öyküsünü şiir şeklinde yazmıştır

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 215 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Cenevre adlı metnin otobiyografi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Açıklayınız.

Cevabımız:

Yazarın kendi hakkında bilgi verdiği bölümler olmasından dolayı. Yazının başında babasından,, geçmişinden hayatının bir kesitinden okura bilgi sunmaktadır. Bu da yazıyı otobiyografi özelliği taşıya bir yazı haline getirmektedir.

 

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

Cevabımız:

Yazar hakim bakış açısını kullanmıştır. Her şeyi bilir ruhsal çözümlemeleri de okura sunar.

 

 

3. Cenevre adlı metin ile metnin konusu ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

Cevabımız:

Metin yazarın çocukluğu ve Cenevre hatıralarından oluşmaktadır. Hedef kitle ise edebiyat severler ve araştırmacılar olabilir.

 

 

 

4. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevabımız:

Cenevre adlı metninde:

 • Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Yazar hakkında AÇIKLAYICI bilgi verilmiştir.
 • Öyküleyici Anlatım kullanılmıştır: Yazarın hayatı öyküleştirme yoluyla anlatılmıştır.
 • Örneklendirme vardır.
 • Betimleyici Anlatım vardır: Mekan ve kişi tasvirleri önemli ter tutmaktadır.

 

5. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, beğeninizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Cevabımız:

Metni beğendim. Çünkü beni hiç sıkmadan samimi bir dille okumamı sağlayacak bir yapıya sahip.

 

 

 

6. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

Cevabımız:

Yazar kendi yaşamını hikayeleştirerek okura sunma yoluna gitmiştir. Bunu yaparken hatıralarından, ailesinden gezip gördüğü yerlerden bazen de diyaloglardan faydalanmıştır.

 

 

7. Cenevre adlı metni Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevabımız:

 •  İki eser de bilgi verme amacıyla yazılmıştır.
 • İki eserde de dil sadedir.
 • İki eserde de hem açıklayıcı hem de betimleyici anlatım hakimdir.
 • İki metin de içerik olarak birini tanıtma hedefi taşır.

One Reply to “9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 208-215 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.