TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 165-170 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 165-170 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 165-166-167-168-169-170 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 165 Cevabı 

 

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

Cevabımız: 

a. Parçada ÖYKÜLEYİCİ ve BETİMLEYİCİ anlatım biçimlerine başvurulmuştur.
b. Parçada anlatıcı 3. TEKİL kişidir.
c. Parça İLAHİ (HAKİM) bakış açısıyla yazılmıştır.
ç. Parçada GÖZLEMCİ tekniği kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

2. Gelen gazetelerde, boş yere bir genel neşe yankısı arıyorum, bulamıyorum. Belki Anadolu’nun ücra bir kasabasında, Ankara’da, şuraya buraya asılmış, tek tük kandiller, bu zaferin tek şenlik  aydınlıklarıdır. Hayalimde, kendi kendime yaktığım bu ışıklar, bana engin ve karanlık bir gurbet diyarı olan Türkiye’de donmuş ve kör olmuş gönüllerin tek hayat mihrakları gibi geliyor.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban
Bu parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.   E) V.

Cevabımız: C şıkkıdır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 167 Cevabı 

 

3. Mahşer adlı romanın bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir?

Cevabımız: Vatan için savaştığı İstanbul’ da çeşitli sıkıntılar yaşayacağı bir olay örgüsü olabilir.

 

 

 

 

4. Mahşer adlı romanın bu bölümünde olayın geçtiği yerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

Cevabımız: Babı Ali Yokuşu, İstanbul’un girişinde gemide, güvertede, Sirkesi İskelesinde 

 

 

 

 

 

5. Romanın bu bölümünde kişilerin özellikleriyle ilgili hangi tespitlerde bulunulabilir?

Cevabımız: Nihad’ ın savaştan sonra özlem çektiği İstanbul’da yabancılık çekmesi.

 

 

 

 

6. Romanda anlatılan olayların geçtiği dönemle ilgili neler söylenebilir?

Cevabımız: İstiklal Savaşı’ndan sonra İstanbul’un içinde bulunduğu durumu anlatan bir romandır.

 

 

 

 

7. Metinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz.

Cevabımız: Karnını demir parmaklıklara yaslıyarak, üç senedir hasretini çektiği İstanbul’a gözlerini kırpmadan baktı. Yaslıyarak değil yaslayarak olacak ve bu sözcükten sonra virgül kullanılmaz.

  • Dile kolay sekiz sene… tam sekiz senedir karımı da, çocuklarımı da görmedim.
  • Üç nokta kullanıldıktan sonra başlayan sözcükler büyük harfle başlar.Yani …Tam olarak devam edecek. Bir diğer yanlışlık  da bağlacından sonra virgül kullanılmaz.
  • nihayet Çanakkale’ye!.. vallahi, rabbena hakkı
  • Üç nokta kullanıldıktan sonra başlayan sözcükler büyük harfle başlar.Yani …Vallahi olarak devam edecek
  • güvertede üstüste…
  • “üst üste”” ayrı yazılır.
  • Cephede her vakit söylediği bir havayı ıslıkla tutturarak, askerî çadırın içinde…
  • “tutturarak” zarf fiil ekinden sonra virgül kullanılmaz.

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 168 Cevabı

 

9. İlhan korkusuyla depreşmediğimizi, Filatyos bilir ( ) Ölüm haberini duymadıkça kendini güvende sayar ( ) Korkmaz savaşçıdır ( ) gayet öfkelidir ( ) Huyu suyu bilinir düşmanı aldatmak güç değil…
Kemal Tahir, Devlet Ana
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (.)    B) (.) (;) (,) (.)    C) (:) (.) (,) (.)    D) (.) (.) (,) (.)              E) (:) (.) (.) (.)

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime vardır?
A) Herkes Küçük Ağa diyordu son zamanlarda.
B) Asıl bunun için istiyorum ya…
C) Bundan sonra artık ağzından kelimeler miskalle çıkacaktı.
D) İnşallah Recep’le benim dilim sürçmez de sana Hoca Efendi deyivermeyiz ikide bir.
E) İnşallah bundan böyle hepimiz yeni bir dostluk kazanmış oluruz.

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?
A) Kişi kadrosu geniştir.
B) Betimlemeler yüzeyseldir.
C) Farklı bakış açıları kullanılabilir.
D) Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir.
E) Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir.

CevabımızB şıkkıdır.

 

 

 

 

 

12. (I) Karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor, onların da kendisini sevmediklerini biliyordu. (II) Gene de her akşam beraberce otururlar orada bulunmayanları çekiştirirlerdi. (III) Çekiştirilen kimse pasajın kapısında görünürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilirdi. (IV) Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dosttu. (V) Değersiz, kötü olanlar işlerine dalıp da o akşam pasaja gelmeyenlerdi.
Orhan Hançerlioğlu, Ali
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kelime hâlinde zamir yoktur?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V

CevabımızE şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 169 Cevabı

 

13. a. Metnin yapı unsurlarını belirleyiniz.

Cevabımız: 

Olay Örgüsü: Mahmut isimli bir çocuğun küçük bir gemi yapması ve bunu bir çeşmede yüzdürerek eğlendirmesi. Geç saatlere kadar eğlenen Mahmut, amcasının gemisini kırmasıyla üzülmesi fakat amcasıyla ona yarın için gemi yapma sözü vermesiyle tekrar hülyalara dalması.
Mekan: Çıkmaz sokakta bir çeşmedir.
Zaman : Bilinmeyen bir akşamüzeridir.
Kişiler: Mahmut: Hayal kurmayı bilen  ve elindekiyle mutlu olabilen, umut dolu biridir. Amca: Olaylara biraz sert girebilen biridir.

 

 

 

 

b. Metnin temasını belirleyiniz.

Cevabımız: Hayal kurmaktır.

 

 

 

 

c. Metindeki bakış açısı hakkında bilgi veriniz.

Cevabımız: Kahraman bakış açısıdır.

 

 

 

 

 

14. Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına……………………………………….; kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlarına……………………………denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) karakter-tip  B) huy-karakter  C) tip-karakter  D) tip-huy  E) tip-kişilik

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 170 Cevabı

 

15. Aşağıda verilen tamlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevabımız:

Türk edebiyatında ilk çeviri roman Taaşuk-ı Talat ve  Fitnat’ tır. (Y)
İsim tamlamasındaki tamlananın yerini tutan -ki eki (ilgi zamiri) ayrı yazılır. (Y)
Düğüm bölümü, romana konu olan olaylar ile yer, çevre ve kişilerin tanıtıldığı bölümdür. (Y)
8 NOLU ÇIKIŞTIR.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir