TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 151-157 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 151-157 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 151-152-153-154-155-156-157 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 151-152-153-154-155-156-157 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 151 Cevabı 

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yaprak Dökümü romanındakine benzer olaylar günümüzde de yaşanabilir mi? Tartışınız.

Cevabımız: Benzer olaylar günümüzde de yaşanabilir. Bir ailenin yıkımı, ailedeki insanların yarattığı sorunlar ve sonuçları…

 

 

 

 

 

2. Romandaki değer yargıları günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte midir? Tartışınız.

Cevabımız: Günümüzde de bu değer yargıları geçerliliğini sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

3. Modern hayat, roman kahramanlarınca nasıl anlaşılmıştır?

Cevabımız: Modern hayat, kahramanlarca yanlış anlaşılmıştır. Modernizmi sürekli eğlenmek, sorumsuz bir hayat yaşamak olarak algılamışlardır.

 

 

 

 

 

 

4. Yaprak Dökümü adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Cevabımız:

Açık ileti 

Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki gece de başkalarının davetine gidiliyordu.

Herkes misafirler için hazırlanan sofradan bir iki bisküvi bir sandviç alır, ayaküstünde acele acele yerdi.

Sitem etmiyorum, hakikati söylüyorum.

Ali Rıza Bey şaşırdı, fakat fazla telaş göstermedi.

Örtük ileti

Oğlunun da öteki çocukları gibi değiştiğine, bozulduğuan hükmetti.

Kendini bir defa bu korkunç akıntıya kaptırmıştır.

Ne yapsın ki ok yaydan çıkmıştır bir kere.

Ancak ne çare ki yularını o soysuz kadına kaptırmış.

Bunlar evi felakete sürükleyecekler.

Doludizgin bir uçuruma gidiyoruz.

Ağacın yapraklarından biri böylece kopup gitmiş oluyordu.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 152 Cevabı 

 

5. Yaprak Dökümü adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız:

 • Roman, olmuş ya da olması mümkün olayları kişi, yer, zaman bağlamında anlatan, hikâyeye göre daha uzun, anlatmaya dayalı bir türdür.
 • Romanda, kahraman, mekân ve olaylar daha çok ve çeşitlidir.
 • Romanlarda birden çok anlatıcı ve bakış açısı görülebilir.
 • Romanlarda tasvirlerin yanı sıra tahliller de vardır.
 • Romanda da öyküde de olay, kişi, yer ve zaman öğeleri vardır.
 • Öyküden farklı olarak romanlarda bu öğeler daha ayrıntılı daha kapsamlı bir biçimde ele alınır. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha geniş yer verilir.
 • Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özellik­lerinden doğar.
 • Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
 • Romanlar işlediği konulara göre; sosyal roman, serüven (macera) romanı, tarihi roman, egzotik roman, psikolojik roman (tahlil romanı), polisiye, biyografik ve otobiyografik roman gibi türlere ayrılır.

 

 

 

 

 

 

6. Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz. 

Cevabımız:

 • Sosyal değişimle birlikte bir  ailede meydana gelen  yozlaşma, yitirilen değerlerdir.
 • Gelenek ve modernizm çatışması vardır.
 • Modern hayatın yanlış algılanması
 • Kuşak çatışmasıdır.
 • Evlilik kurumuna ilişkin değer ve yargılar

 

 

 

 

 

 

7. Yaprak Dökümü adlı romanın yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.

Cevabımız: Türk toplumunda yaşanan modernleşme sürecinde yitirilen değerlerin bu romanda anlatılması dönemle arasındaki bağı göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

8. Yaprak Dökümü adlı romanda anlatıcının tutumunun olayların akışına ve metnin iletisine etkisini değerlendiriniz.

Cevabımız: Anlatıcı 3. tekil kişidir. Anlatıcı ilahi bakış açısıyla her şeyi duyar ve görür. Bakış açıları, okuyucunun olay karşısındaki tavrını da etkiler. Olayları ve kahramanları daha net ve geniş bir şekilde kavramasına katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

Cevabımız: Metinde “doğruluk, sevgi, namus, dürüstlük, dayanışma” gibi değerlerler  ve kuşak çatışması, gelenek-modernite çatışması, sosyal değişim, yanlış Batılılaşma, yitirilen ahlaki değerler gibi sosyal ve tarihi ögeler  bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Cevabı 

 

1. Tarihî bir olayı konu alan bir romanda anlatılanlarla tarihî gerçeklik bire bir örtüşür mü? Tartışınız.

Cevabımız: Tarihi gerçeklikle romanda anlatılan bire bir örtüşmez. Romanlar kurmaca gerçekliğe  sahiptir.

 

 

 

 

 

 

2. Millî Mücadele’nin Türk milleti açısından önemini belirtiniz.

Cevabımız: Milli mücadele tam anlamıyla bağımsızlığımızı  kazanmamızı sağlamıştır. Milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasıyla Mustafa Kemal önderliğinde yeni bir devlet kurulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

3. Millî Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki görsellerden de yararlanarak ifade ediniz.

Cevabımız: Milli mücadele büyük zorluklar ve fedakarlıklar sayesinde başarıya ulaşmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir