TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 126-128 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 126-128 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 126-127-128 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 126-127-128 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 127 Cevabı 

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları’nda verilenler dışında bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

2. Harnâme adlı metindeki olay örgüsünü belirleyiniz.

Cevabımız: 

Yük taşımaktan cılız kalmış eşeğin otlayan semiz öküzleri görmesi.

Yanlarına gidip onlara neden böyle yularsız ve güçlü olduklarını sorması.

Öküzlerin, kendilerinin buğday öğüttüklerini, bu işlemin insanlara gerekli olduğunu söyleme­si.

Eşeğin bu söze inanarak, buğday tarlasına dalıp buğdayları çiğnemesi.

Tarla sahibinin eşeğin kulaklarını ve kuyruğunu kesmesi.

Yolda pir eşekle karşılaşması ve pir eşeğin onu azarlaması. Olay örgüsünü bu şekilde açıklayabiliriz.

 

 

 

 

 

HARNAME OLAY ÖRGÜSÜ⇣

3. Harnâme adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

Cevabımız: 

Temamız: Elindeki ile yetinme

Konumuz: Eşeğin kişiliğinde, yeteneğinin üstüne çıkmak isteyen bir insanın içine düştüğü kötü durum ele alınmıştır ve, bu tür kişilerin karşılaşabilecekleri güç durumlar anlatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

4. “Bâtıl isteyu hakdan ayrıldum / Boynuz umdum kulakdan ayrıldum” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: “Elindekiyle yetinmeyip  daha fazlasını isterken elindekinden de olmak” anlatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

5. Harnâme’deki temel çatışmayı belirleyiniz.

Cevabımız: Çatışma adaletsizlik ve eşitliğin olmamasıdır. Bu çatışma, sahibi tarafından eşeğin kulağı ve kuyruğunun kesilmesi ile sonuçlanmıştır.

 

 

 

 

 

6. Harnâme’de dil hangi işlevde kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevabımız: Dil şiirsel bir işlevde kullanılmıştır.

 

 

 

 

7. Harnâme adlı eser ile şairin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

CevabımızMetin ve türle açıklamada da yazdığı gibi ünlü bir göz hekimi olan divan şairi Şeyhî’ye, Çelebi Sultan Mehmet’in göz hastalığını tedavi ettiği için Tokuzlu köyü tımar olarak verilmiştir. Şeyhî, Tokuzlu köyüne giderken tımarın eski sahiplerinin saldırısına uğramış; başına gelenleri Harnâme’de sembolik biçimde anlatmıştır.

 

 

 

 

 

 

8. Harnâme ile Tasa Kuşu adlı metinleri tür, biçim ve üslup açısından karşılaştırınız.

Cevabımız: 

Harname

TÜR:  Harname fabl türünde Tasa Kuşu masal türündedir.

BİÇİM: Harname mesnevi nazım biçiminde, Tasa Kuşu ise düzyazı biçiminde yazılmıştır.

ÜSLUP: Harname,  dönemine göre yalın, bir dille yazılmıştır. Ama günümüze  göre ağır ve sanatlı bir dili vardır. Tasa Kuşu adlı masalda ise sade ve yalın bir dil kullanmıştır.

Tasa Kuşu

TÜR: Masal

BİÇİM: Düzyazı biçiminde yazılmıştır.

ÜSLUP: Tasa Kuşu adlı masalda ise sade ve yalın bir dil kullanmıştır.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 128 Cevabı 

 

1. İnsanların hangi özellikleri hangi hayvanlarla temsil edilebilir? Tartışınız.

Cevabımız

Kurnaz kişileri tilki temsil eder. 

Keçi inatçı insanları temsil eder.

Kurt özgür ruhlu insanları temsil eder.

Kuğu zarafetli insanları temsil eder.

Unutkan insanlar için balık hafızalı denir.

Sesi güzel olanları bülbül temsil eder.

Bu şekilde örnekleri çoğaltabiliriz.

 

 

 

 

2. “Kimseyi hafife almamak gerekir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevabımız: Kimseyi küçük görmemek, onu göz ardı etmemek anlamı taşır.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir