TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 118-125 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 118-125 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2022

 

2021-2022 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevabı 

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Tasa Kuşu adlı metindeki tekerlemenin masala katkısını belirtiniz.

Cevabımız: İlgi uyandırmak, dikkat çekmek ve şaşırtıcı bir etki oluşturmak için kullanılmıştır.

 

 

 

 

2. Masalın temasını ve konusunu belirtiniz.

Cevabımız: 

Tema: Kaygıdır.

Konu:  Aşırı kaygının neden olduğu sıkıntılar konusudur.

 

 

 

 

3. Masaldaki olağanüstülükleri belirtiniz.

Cevabımız: 

 • Tasa kuşu diye bir varlığın olması
 • Tasa kuşunun Sülün kızı kanatları altına alıp bir bahçeye götürmesi
 • Sülün kız tasalanınca kuşların dilinin tutulması
 • Ağaçların Sülün kıza meyvelerinden vermemesi
 • Sülün kız susayınca bütün bütün ırmakların  kuruması
 • “Oh dede” diye ak saçlı birinin ortaya çıkması, sonra bir anda yok olması
 • Oh dedenin Sülün kızın dileklerini gerçekleştirmesi

 

 

 

 

4. Masal kahramanlarının kişilik özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız:

Sülün Kız: Kaygılı ve aşırı kötümser biridir.

Anne: Hayata olumlu bakan ve kızının kaygılarını ortadan kaldırmaya çalışan bir kişiliktir.

Tasa Kuşu: Masalda avare insanlara musallat olan ve dünyayı onlara zindan eden bir kuştur.

Oh dede: Sülün kızının dileklerini yerine getiren ak saçlı bir ihtiyardır.

 

 

 

 

 

5. Tasa Kuşu adlı metinde öne çıkan yapı unsurunun kurgudaki işlevini değerlendiriniz.

Cevabımız:  Olay örgüsü, yer, zaman ve kişiler metnin yapı unsurlarıdır. Olay örgüsü öne çıkmaktadır. Bunun sayesinde de metnin akıcılığı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

6. Tasa Kuşu adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Cevabımız: 

Açık ileti:  Bir memleketin birinde Sülün kız derler bir kız varmış. Bir yanında kuşlar şakıyor yanık yanık… Bir yanında sular akıyor oluk oluk…

Örtük ileti: Masaldan çıkaracağımız derstir. Kötüler kaybeder iyiler her zaman kazanırdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 119 Cevabı

 

Türk ve dünya edebiyatındaki masallardan alınan aşağıdaki parçaları anlatım yönünden karşılaştırınız.

Cevabımız: Her iki masalda da sade ve  yalın bir dil kullanılmıştır. İki masalda da öyküleyici anlatım türü kullanılmıştır. İlk masalda halk söyleyişleri varken ikinci masalda yoktur. İlk masalda tekerleme varken ikinci masalda tekerleme ile giriş yoktur. Bu şekilde karşılaştırabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevabı

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şehzade ile Gulyabani adlı masalda bulunan kültürel ve mitolojik unsurları belirleyiniz.

Cevabımız : Hekim, Yüce Tanrı, Antik Yunan, Antik Yunan KRALI, Maymune, Cellat, İfrit, Şehzade ve Gulyabanidir. Bunlar iki masalımızda bulunan kültürel ve mitolojik unsurlardır.

 

 

 

 

 

2. “Beni koru ki Allah da seni korusun! Beni öldürme ki, Allah da senin canını almasın!” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Bu sözle yapılan iyiliklerin  karşılıksız kalmayacağını, iyilik yapanın iyilik bulacağını anlatmak istiyor.

 

 

 

 

 

3. Masaldaki karşılaşmaları ve temel çatışmayı belirleyiniz.

Cevabımız:  İyilik-kötülük çatışmasıdır.

 

 

 

 

 

4. Masalın olay örgüsünü belirleyiniz.

Cevabımız: 

 • Kral Yunan, Hekim Rüyan‘ ı huzuruna çağırtır ve kendisini öldüreceği şüphesiyle onu öldürteceğini söyler.
 • Hekim Rüyan kendisini affetmesi için Kral’a yalvarır.
 • Hekim ne kadar yalvarsa da Kral onu öldürmekte ısrar eder.
 • Hekim son bir istek olarak evine gidip işlerini yoluna koymasını ister ve kitaplığındaki paha biçilemez sırlarla dolu bir kitabı da alıp Kral’a hediye edeceğini söyler.
 • Kral adamlarıyla birlikte Hekim Rüyan’ ın evine gitmesine izin verir.
 • Hekimin getirdiği kitap zehirlidir ve Kral kitap yapraklarını çevirdikçe zehir kanına işlemeye başlar ve Kral ölür.
 • Anlatıcı, eğer Kral Hekim Rüyan’ı affetseydi Tanrı’nın da sırası gelince onu bağışlayacağını söyler.

 

 

 

 

 

5. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız: 

ZAMAN: Olaylar belirsiz bir zamanda geçmektedir. 
MEKAN: Olaylar kralın sarayında geçmektedir.

 

 

 

 

 

6. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.

Cevabımız: Metinde III.tekil kişi ağzında anlatım vardır. Olaylar İlahi bakış açısıyla anlatılmıştır. Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasıyla her şeyi bilmektedir.

 

 

 

 

 

7. Şehzade ile Gulyabani metni ile Tasa Kuşu metnini biçim özellikleri açısından karşılaştırınız.

Cevabımız: Tasa Kuşu adlı metinde döşeme bölümü (tekerleme) ve dilek bölümü  varken Şehzade ile Gulyabani adlı metinde bu bölümler bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 124 Cevabı

 

Hayvanlar birçok edebî eserde niçin insan gibi düşündürülmüş ve konuşturulmuştur? Aşağıdaki metinden hareketle tartışınız.

Cevabımız: İnsan gibi düşündürülüp konuşturulan hayvanların şahsında toplumda var olan insan tiplerini eleştirerek ahlaki dersler vermek amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.