TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 45-53 CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 45-53 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 45-53 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 45-53 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 2020

 

1. “Nihayet, bir gün, bu korktuğum, beklediğim, merak ettiğim hadise vuku buldu.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Cevabımız:

Hadise: Bir olgu olarak yer alan ve geçen şey

Vuku bulmak: Olmak, meydana gelmek

 

 

2. Zincir adlı metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız:

Anlatıcı (yazar): Pencerelerden dışarıyı izleyen, etrafındaki her ayrıntıya dikkat eden, eleştirel yapıda biridir.

buldok cinsi bir köpek: İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek..

Senegalli bir nefer: Senegalli izbandut bir nefer -kardif kömüründen halkolmuş, et ve adalesi ziftle yoğrulmuş yarı insandır.

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 2020

 

3. Metinde kullanılan bakış açısı, anlatımı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

CevabımızAnlatımın birinci gözden bizlere ulaşmasını sağlamıştır. Bu da anlatımı daha samimi daha akıcı hale getirmiştir. Bunun yanında olayların aktarılırken kişisel benzetmeler ve yorumlarla bizlere aktarıldığın görüyoruz.

 

 

4. Metinde anlatıcının yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını değerlendiriniz.

Cevabımız: Yazar olayları aktarırken kişisel benzetmeler ve yorumlarla bizleri aslında yönlendirmekte olduğunu görebilirz. Mesela buldok cinsi köpek ve Senegalli’ yi bizlere tanıttığı yerlerde onlar hakkında olumsuz benzetmeler ve bağdaştırmalar yaparak bizlerin onlar hakkında ön yargı sahibi olmamıza sebep olmuştur.

 

 

5. Hikâyede yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevabımız: Yazar benzetmeleri ve de betimleyici ifadeleri sıklıkla kullanmıştır. Bunu bilerek yapmış ve okurun dikkatini ve ilgisini belli yönlere çekmiştir.

 

6. Okuduğunuz hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini aşağıdaki tabloda belirtiniz.

  • Serim: Hikayenin ilk kısmıdır. Bu kısımda yazar bizi olaya ısındırmaktadır. Olayların ilgili giriş kısmıdır.
  • Düğüm: Burada yazar olaylar karşısındaki tavrını ve yorumlarını çözülmeyen bazı duyguları sunmaktadır.
  • Çözüm: Son kısımda duygularını bize aktararak olayı çözüme kavuşturur.

 

 

a. Zincir adlı hikâyedeki evrensel değerleri belirleyiniz.

Cevabımız:  Yalnızlık, yabancılık, gurbet, can sıkıntısı, özgürlük gibi değerler vardır.

 

b. Metindeki evrensel değerlerin olay akışına etkisini değerlendiriniz.

Cevabımız: Metindeki olay akışı bu değerler çerçevesinde kurgulanmıştır.

 

 

a. Zincir adlı metinde öne çıkarılan yapı unsurunu belirleyiniz.

Cevabımız:  Öyküde “şahıs (kişi)” unsuru ön plana çıkmaktadır.

 

 

b. Öne çıkarılan bu yapı unsurunun hikâyenin kurgusundaki işlevini değerlendiriniz.

Cevabımız: Olay akışı öne çıkarılan bu yapı unsuru (şahıs) etrafında meydana gelmektedir.

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 2020

 

1. Doğanın korunmasının niçin önemli olduğunu aşağıdaki görselden yola çıkarak tartışınız.

Cevabımız: Doğa korunmazsa ilk fotoğraftaki gibi yaşayacak bir dünyamız da olmayacaktır. Bu da insanlığın yaşamın yok olması anlamına gelmektedir. İkinci fotoda korunan doğa yemyeşil iken ikinci fotoda ise doğa yıkılmış renkler solmuş ve de yaşam son bulmuştur.

 

2. Doğanın korunması için neler yapılabileceğini belirtiniz.

Cevabımız:

  1. İnsanlar bilinçlendirilmelidir.
  2. Broşürler hazırlanmalıdır.
  3. Kısa filmlerle dikkat çekilmelidir.
  4. Tanıtıcı reklamlar çekilmelidir.
  5. Her yerde konferanslar düzenlenmelidir.

3. Aşağıdaki metinlerin anlatım yönünden farklarını belirleyiniz.

Cevabımız:

1. metinde yazar gözlemci bakış açısı ile aktarmıştır olayı. Olayları olduğu gibi aktarır.
2. metinde ise yazar hakim bakış açısıyla anlatıcı olmuştur. Bu şekilde kendi duygularını da katarak bize sunmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir