TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TARİH DERS KİTABI TUNA YAYINLARI SAYFA 69-70 CEVAPLARI

9.SINIF TARİH DERS KİTABI TUNA YAYINLARI SAYFA 69-70 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 69-70 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları 2020

 

2020-2021 Tarih ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Tarih ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  Tuna Yayınları TARİH Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 69-70 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 2020

 

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

Cevabımız:

1.Karain Mağarasıeski…Taş Devri’ni aydınlatan merkezlerden biridir.
2. Hindistan’daki…kast…...sistemine göre insanlar sınıflara ayrılmıştır.
3. İlk Çağ’da BergamalIlar hayvan derisinden üretilen. parşömen.…adını verdikleri bir kâğıt kullanmışlardır.
4. Şanlıurfa kent merkezi yakınlarındaki…. Göbeklitepe...günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli tapınakların bulunduğu yerdir.
5. Roma ordusunun temeli….Lejyon..adı verilen askerî birliklerden oluşmuştur.
6. Anadolu uygarlıklarından…Frigler…tapates denilen kilimler dokumuşlardır.
7. Hitit kralına devlet işlerinde….tavananna...adı verilen kraliçe yardım etmiştir.
8. Lidyalıların başkenti Sardes’ten Perslerin başkenti Sus’a kadar uzanan ticaret yoluna tarihte Kral..Yolu adı verilmiştir.

 

 

 

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevabımız:

1. Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü, Yakın Doğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneğidir. (D)
2. Yunan şehir devletlerinde güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere tiran adı verilmiştir. (D)
3. Sümerler alfabeyi icat eden İlk Çağ medeniyetidir. (Y)
4. Fabl türünün ilk örneklerini Urartular vermişlerdir. (Y)
5. Hititler devlet yönetiminde tanrı-kral anlayışını benimsemişlerdir. (Y)
6. Baharat Yolu Hint Okyanusu’ndan Kızıldeniz’e oradan da Mısır’ın Akdeniz kıyılarına uzanan bir deniz ticaret yoludur. (D)
7. Strabon İlk Çağ’da tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir bilim insanıdır. (Y)

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yazının icadı siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?

Cevabımız: 

 • İnsan toplulukları arasındaki ilişkiler yaygınlaştı.
 • Bilgi; toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hale geldi.
 • Duyguların, bilgi ve kültür birikiminin aktarımı kolaylaştı.
 • Düşünce ve sanat ürünleri yayıldı.
 • Eğitim ve öğretim kolaylaştı.
 • Toplum düzenini sağlayan kuralların herkes tarafından bilinmesi sağlandı.

 

 

 

2. Fenikeliler hangi alanlardaki faaliyetleriyle uygarlığın gelişimine katkıda bulunmuşlardır?

Cevabımız: Ticaret ve alfabe gibi alanlarda gelişim göstermişlerdir.

 

 

 

3. Bir topluma ait kanunlara bakılarak o toplumun hangi özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunulabilir?

Cevabımız: Siyasal, ekonomik ve sosyal yaşam hakkında bilgi sahibi olunabilir.

 

 

 

4. Hipokratın bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?

Cevabımız: Batıl inançlar, büyülü şifa yöntemleri reddederek bir bilim dalı olan tıbbın temel ilkeleri öğretilmesini savunduğu içindir.

 

 

 

5. Çin medeniyetinin insanlığa yaptığı en önemli katkılar neler olmuştur?

Cevabımız: Kağıt, pusula, barut, ipek ve matbaa önemli katkılarındandır.

 

 

 

 

6. İlk Çağ’da görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?

Cevabımız: Siyasi sosyal ekonomik ve doğal olaylardır. En çok siyasi sebeplerden dolayı yaşanan savaşlardan göç etmişlerdir.

 

 

 

 

7. Hitit imparatorluğu ile Mısır Krallığînı siyasi gücün meşruiyet kaynakları bakımından karşılaştırınız.

Cevabımız: İkisinde de siyasi güç Tanrı tarafından Tanrının oğlu kabul edilen Kral’a verilmiştir. Bu da onlara çok büyük yetkiler verilmesini sağlamıştır.

 

 

 

 

 

8. Astronomi biliminin İlk Çağ’daki ve günümüzdeki durumunu amaç, konu ve yöntem açılarından karşılaştırarak iki dönem arasındaki farklılıkların neler olduğunu söyleyiniz.

Cevabımız: Günümüz daha teknolojik aletlerle çok daha gelişmiş şekilde yapılan çalışmalara sahne olabilmektedir.

 

 

 

 

9. Konar-göçerler ile göçebeleri karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları söyleyiniz.

Cevabımız:

Göçebeler

 • Ana geçim kaynakları Hayvancılık, ve Avcılık- Toplayıcılıktır.
 • Yerleşikler ile ticaret (alış-veriş) yaparlar
 • Belirli bir yerde sabit değiller (Yaylak-Kışlak)
 • Atlıdırlar
 • Savaşçıdırlar

 

Yerleşik

 • Yerleşiktirler
 • Ana geçim kaynakları Tarım, Ticaret ve hayvancılıktır.
 • Savunmaya ağırlık verirler (Tarlaları korumak amacı)
 • Evlerde yaşarlar, kentler kurmuşlardır

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 2020

 

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Çin filozoflarından Kong-tse (Kongtze, MÖ 551- MÖ 479), devletin başında bulunan hükümdarın iktidarı gökten aldığını ve kendisinin Gök Tanrısının oğlu olduğunu söylemiştir. Buna rağmen bu iktidarda mutlak ve daimi bir mahiyet görmenin, hükümdarı her şeyi yapmaya yetkili bir ilah olarak kabul etmenin imkânsızlığını özellikle vurgulamıştır.
Gök tarafından hükümdara verilen iktidarın muhafazası ancak hayır ve adalet gibi prensiplerle mümkündür. Kötülük ve haksızlığın, fenalık ve adaletsizliğin hâkimiyeti iktidarın hükümdar tarafından kaybedilmesini gerektirir. Gök Tanrısının oğlu olan hükümdar, adaleti hâkim kılarak babasının arzusuna uygun hareket etmekle yükümlüdür. Hükümdar halkı mesut etmeye, onun durumunu iyileştirmeye, onu fazilet ve geleneklere uygun şekilde idareye çalışmalıdır. Hükümdar, sahip bulunduğu hükümranlık yetkisini ancak tebasının muhabbetini kazanmakla, onun kalbini fethetmekle, faziletli olmakla muhafaza edebilir.

1. Çin hükümdarı meşruiyetini neye dayandırmaktadır?

Cevabımız: Çin hükümdarı iktidarı  gökten aldığını ve kendisinin Gök Tanrısının oğlu olduğunu söylemiştir.

 

 

 

 

2. Çin hükümdarı sınırsız yetkilere sahip olduğunu düşünüp istediğini yapabilir mi? Neden?

Cevabımız: Yapamaz nedeni ise adalet gibi prensiplerle davranırsa bu gücün anlamı olacaktır.

 

 

 

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ uygarlıklarının dinî inanışları ile ilgilidir?
A) Fenikelilerin koloniler kurmaları
B) Friglerin saban kıran kişiye ölüm cezası vermeleri
C) Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları
D) Lidyalıların parayı değişim aracı olarak kullanmaları
E) Yunanların olimpiyatlar düzenlemeleri

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

2. I. Tek tanrılı din anlayışını benimsediler.
II. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere ayırdılar.
III. Batı Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurdular.
IV. Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Yukarıdakilerden hangisi Perslerle ilgili doğru bir bilgidir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve IV  E) II, III ve IV

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

3. “Anadolu’da tarih devirlerini başlatanlar Asurlular olmuştur.” diyen bir tarihçi bu sözünü Asurluların aşağıda verilen faaliyetlerinden hangisiyle açıklayabilir?
A) İlk kütüphaneyi kurmaları
B) Anadolu’da karum denilen pazar yerleri kurmaları
C) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri
D) Anadolu’daki kalay ihtiyacını karşılamaları
E) Kara ticaretinde ileri gitmeleri

CevabımızC şıkkıdır.

 

 

 

 

4. Sümerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi astronomi biliminin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmuş olabilir?
A) Tapınaklarını rasathane olarak kullanmaları
B) Çivi yazısını bulmaları
C) Site adı verilen şehir devletlerini kurmaları
D) İlk yazılı kanunları yapmaları
E) Eğitime önem vermeleri

Cevabımız: A şıkkıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir