TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TARİH DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 94-105 CEVAPLARI

9.SINIF TARİH DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 94-105 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 94-105 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 Tarih ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Tarih ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları TARİH Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 94-105 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 2020

 

Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular.” Mete Han’ın kavimleri bir aile gibi birleştirmesinin nedenleri neler olabilir?

Cevabımız:  Mao-tun veya bildiğimiz ismi ile Mete Han, M. Ö. 234 senesinde Hun İmparatorluğu’nun kurucusu olan Teoman’ın oğlu olarak doğmuştur. Orta Asya’da yaşayan ve parçalanmış bir halde bulunan Türk topluluklarını bir araya getirerek tek bir millet haline getiren ilk hükümdardır. Ayrıca Türk saldırılarına karşı korunmak amacıyla kurulan Çin Seddi’ni aşabilen ilk Türk hükümdar da Mete Han’dır. Mete Han hükümdarlığı boyunca Büyük Okyanus kıyılarında Hazar Denizine, Hindistan sınırı olan Keşmir’den günümüzde Rusya hâkimiyetinde bulunan Kuzey Sibirya’ya kadar neredeyse Asya’nın tamamına hâkimi olmuş ve 35 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Mete Han M.Ö. 174 senesinde hayatını kaybetmiştir.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 2020

 

Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır? Dilsiz harita üzerinde gösteriniz.

Cevabımız: Türklerin Ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, Asya Kıta sının ortasında yer alan, doğudan Ringan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindi kuş ve Karanlık dağları ile çevrili olan bölgedir. Türk Devlet ve Toplulukları Orta Asya’da, Anadolu denilen bölgede ve Avrupa’da yaşamışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 2020

 

Kağan Gücünü Nereden Alıyor?

Cevabımız: İlk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti’nde hükümdarlar, Gök Tanrı’nın tahta çıkardığı Tanhu unvanını kullanmıştır. Mete Han, MÖ 176’da Çin imparatoruna gönderdiği mektupta kendisini, Gök Tanrı tarafından tahta çıkartılmış Hunların büyük Şanyü’sü olarak ifade etmiştir. Orhun Yazıtları’nda Bilge Kağan: “Tanrı irade ettiği için kut’um olduğu için kağan oldum.” demiştir. Uygur Devleti’nde de benzer durum söz konusudur. Uygurlara ait Karabalsagun Yazıtı’nda, Bögü Kağan’ın unvanı “Tengride kut bulmuş.” olarak belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

Kut inancının Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?

Cevabımız: İslam dininin yayılmasına ve benimsenmesine etki etmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kağanların görevleri nelerdir?

Cevabımız:

Kağanın Görevleri:
– Ülkeyi ve halkı düşmandan korumak
– Bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak
– Töre kurallarını uygulamak ve düzeni sağlamak
– Halkı adil idara etmek, baskı yapmamak
– Ekonomik açıdan halkı refaha ulaştırmak

Bunlar dışında Türk kağanı:
– İç ve dış siyaseti düzenler, Savaşta orduları komuta eder.
– Savaş ve barışa karar vermek, elçiler gönderir ve elçileri kabul eder.
– Devlet görevlerini tayin eder, Dünya hakimiyetini sağlar.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 2020

 

Çin Elçisinin Raporu
981-984 tarihleri arasında Turfan Uygurları’na giden Çin elçisi Wang Yen-te’nin raporuna göre “Kao-ch’ang (Turfan) şehrinde yağmur ve kar yoktur. Aynı zamanda çok sıcaktır. Evler beyaz badanalıdır. Chinling Dağları’ndan çıkan nehir, başşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Bu yerde beş hububat yetişir. Zengin insanlar at eti yerler, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onlar müziklerinde kopuz kullanırlar. Onlar, samur kürkü postu, keçe ve çiçek motif işlemeli elbise imal ederler. Kadınlar başlarına bir çeşit şapka giyer. Onların âdetlerine göre büyük bir kısmı ata biner ve ok atarlar. Onlar, gümüş ve pirinçten yaptıkları tüpleri su ile doldururlardı. Bu tüplere basarak suyu fışkırtırlar yahut birbirlerine su atarak spor yaparlar (İzgi, 1989, s.55-60’tan düzenlenmiştir).”

 

 

 

Uygur Devleti’nde kadınların sosyal hayata etkileri neler olabilir?

Cevabımız: Sosyal hayat ata binip, ok atıp, spor yaparak karışmışlar ve toplumun kaynaşmasını sağlamışlardır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 2020

 

İkili devlet teşkilatının, Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?

Cevabımız:

  • Devlet sınırları çok geniş olması halinde yönetimin hızlı ve kolay olmasını sağlamaktaydı.
  • Hanedana mensup erkek üyelerin gelecekte görev alacakları devlet yönetiminin gereklerine uygun olarak yetişmelerine imkân sağlamaktaydı.
  • Devlet idaresinde söz sahibi olan birden çok hükümdar bulunmaktadır. Her ne kadar son karar merci asıl hükümdar olsa da bu durum bazı karışıklıklara sebebiyet verebilmektedir.
  • Her bir hükümdar taht üzerinde hak sahibidir. Bu durum kavgalarına ve iç savaşlara neden olabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 2020

 

“İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?

Cevabımız: Türklerin anayurdu olarak bilinen coğrafya Orta Asya’dır. Karasal iklim ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu coğrafya yer altı doğal kaynakları bakımından oldukça zengindir. Günümüzde Orta Asya topraklarında yine Türki devletler yer almakta fakat coğrafya Rusya tahakkümü altında yer bulunmaktadır. Türklerin anayurdu olarak Orta Asya coğrafyasından Moğol istilaları sonucunda Anadolu’ya geldikleri bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu topraklarında kurulmuştur. Anadolu ile Orta Asya arasında da Türk kültür ve adetlerini yaşatmak ve nesillere aktarmak için birçok faaliyet yapılmaktadır. Turistik geziler, kardeş şehir projeleri, okul inşa etme projeleri en önemli kültür çalışmalarını oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Orhun Yazıtlarına göre Türk devletlerinde kağanlar gücünü nereden almaktadır?

Cevabımız:

Orhun Yazıtlarına göre kağanlar gücünü, Tanrı’dan almaktadır.

Yazıtlara göre dünya hâkimiyeti, Tanrı tarafından Türk kağanlarına bir görev olarak verilmiştir. Bilge Kağan, yazıtında âdeta dünya hâkimiyetini gerçekleştirmiş bir hükümdar gibi şöyle konuşmaktadır: “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tâbidir. Bunca milleti hep düzene soktum.”

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir