TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 66-72 CEVAPLARI

9.SINIF TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 66-72 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 66-67-68-69-70-71-72 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 Tarih ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Tarih ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları TARİH Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66-67-68-69-70-71-72 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 2020

 

1. Günümüzdeki ticaret merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevabımız: Ticaret merkezleri, günlük hayatımızın içinde var olan ve hayatımızda geçimimizin sağlanması için çalıştığımız ve çeşitli kurumlarla ortaklaşa yürüttüğümüz ortak alanlar olarak bilinmektedir. Geçmişten günümüze ticaret merkezleri sosyal hayatın içinde olmuş ve sürekli gelişme göstermiştir. Günümüzdeki ticaret merkezleri, şehirlerin merkezinde, ulaşım ağlarının ortasında, çok katlı ofisler şeklinde bulunmaktadır. Bu ticaret merkezleri, ofis olarak kullanılmakta ve diğer ticari ihtiyaçlar da daha çok şehrin dışında üretilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Bu şekilde açıklayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

2. Toplum hayatına kanunların etkileri nelerdir?

Cevabımız: Toplum hayatını düzenleyen yazılı olan ve yazılı olmayan kurallar bulunmaktadır. Yazılı olmayan kurallar, ahlak ve kültür kuralları olarak sosyal hayatın her kesimi tarafından kabul edilen ve benimsenen kurallar olmuştur. Gelenek, görenek, örf ve adetler kapsamında şekillenmiştir. Yazılı olan kurallar hukuk kurallarıdır.

 

 

 

 

 

3. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri nelerdir?

Cevabımız: Orta Çağ Avrupası’nda yönetim şekilleri, halkın sınıflara ayrılmasından ileri gelen ve soyluların bir tahakküm kurduğu yönetim şekillerinden meydana gelmekteydi. Orta Çağ Avrupası karanlık bir çağ olarak insan haklarının ve diğer özgürlüklerin ayaklar altına alındığı bir çağ olmuştur. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri Aristokrasi ve Derebeylik olarak bilinen Feodalite şeklinde yaşanmıştır. Bu iki yönetim biçiminin ortak özellikleri arasında soylu sınıfının fakir halkı tahakküm altına alınması şeklinde meydana gelmektedir. Orta Çağ, insan haklarının ve özgürlüklerinin engellendiği, insanların köle olarak kullanıldığı, kadınların alınıp satıldığı bir çağ olmuştur. Aydınlanma çağı ile Orta çağ karanlık kültürünün dışına çıkılmıştır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 2020

 

“Geçmişteki uygarlıklardan bazıları neden yıkıldılar? Ben, uygarlıkların kaderlerinin yıkılmak olduğuna inanmıyorum.” Arnold Toynbee
Arnold Toynbee’nin uygarlıkların yıkılmasına inanmamasının nedenleri neler olabilir?

Cevabımız: Uygarlıkların yıkılış süreçleri iyi değerlendirildiğinde amacından sapma, devlet idaresinin bozulması, ekonomik sebepler, yeni devletlerin güçlenmesi gibi birçok sebep görülür. Bu sebeplerin hiç birisi olmadan hiçbir uygarlığın yıkılmadığını görürüz. Arnold Toynbee de uygarlıkların yıkılmasını kader olarak yorumlamayıp, niteliklerini yitirdiğini düşünerek bu sözü söylemiştir. Uygarlıklar niteliğini yitirdiği andan itibaren yıkılış sürecini durduramazlar. Yıkılış süreci bir anda başlayıp bitmez. Ekonomik yetersizlikleri gidermek, askeri gücünü diri tutmak, devletler arası ilişkileri geliştirmek uygarlıkların ayakta kalmasını sağlayacak. Nitekim 600 sene süren Osmanlı bile niteliğini yitirdiği için yıkılmıştır. 600 sene boyunca yaşayıp gücünü diri tutan ve çalışkan olan bir devletin bir anda yıkılması kaderi olamaz. Yetersiz kalması olabilir. Bu söz ile bu durum anlatılmak istenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 68 Cevabı 2020

 

Feodalitenin güç kazanmasında etkili olan sebepler nelerdir?

Cevabımız: Feodalite ve Aristokrasi soylu sınıfının, fakir halkı tahakkümü altına almasından ileri gelen yönetim biçimleri olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Avrupa’da uygulanan yönetim biçimi olarak Orta Çağ’da yaygınlaşmıştır. Feodalite o dönemde güçlenerek siyasi düzenin içinde bir hegemonya oluşturmuştur. Feodalitenin güçlenmesinde  gücün tek bir yerde toplanması, zengin olanın fakir olanı ezmesi, kullanması, alıp satması ve ticaretin soylu sınıfına bağlı olarak yapılması etkili olmuştur. Bölgesel yönetimlerin bu şekilde siyasi istikrarsızlık ortamı oluşturması geçmişten o güne kadar aynı aşiret ve kabilelerin tahakkümünün sürmesine de bağlıdır. Feodalite Yeni Çağ’da yıkılarak tarihe gömülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 70 Cevabı 2020

 

Gücün meşruiyet kaynağı bakımından Sasani, Bizans ve Moğol imparatorluklarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

CevabımızFarklılıkları ele alalım;

 • Büyük İskender, Doğu kültürlerinden etkilenerek gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırmıştır.
 • Romalılarda Krallık ve cumhuriyet dönemlerinde yönetim aristokratların elindeydi.
 • Çin İmparatorluğu tarihte kutsal kabul edilen farklı hanedanlar tarafından yönetilmiştir.
 • Sasaniler de krallarını kutsal kabul etmişler fakat Mısır firavunları gibi tanrı-kral anlayışını benimsememişlerdir.
 • Kralların, Gök Tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı.

Benzerlikleri ele alalım;

 • Tüm İmparatorluklarda gücün tanrı tarafından kendilerine verildiği inancı mevcuttu.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 71 Cevabı 2020

 

Veba salgınının, Avrupa’da siyasi ve sosyal hayata etkileri neler olmuştur?

Cevabımız: Kara ölüm adıyla da bilinen ve alabildiğine yayılmış bir veba salgını 1347-1350 yılları arasında Avrupa nüfusunun üçte birini yok etmiştir. Toplam rakam 25 milyon ile 50 milyon arasındadır. Fransa’nın neredeyse 3/2’si ölmüştü. Öyle ki Londra şehri bu hastalıktan büyük Londra yangını sayesinde kurtulabilmiştir. Çin ve orta Asya’da başlayan hastalık, Kırım’daki bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Kıpçak ordusunun, vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Avrupa’ya taşınmıştır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf  Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 72 Cevabı 2020

 

Ülkenin temeli vergidir, bu da adaletle yükselir, zulümle  değil.” Sasani Hükümdarı Erdeşir Babekan’ın bu sözü günümüz için de geçerli midir? Neden?

Cevabımız: Evet geçerlidir. Nedeni ise bir ülke her anlamda gelişmek istiyorsa bunu ancak halktan toplanan vergilerle başarabilir. Ancak devlet bu vergilere almak istiyorsa halka barışçıl bir dille halka güven vermeli, adaletle hükmederek halkın güvenini kazanmalıdır.

 

 

 

 

Büyük İskender, Roma ve Sasani devletlerinin geniş coğrafyalara hükmetmelerindeki etkenler nelerdir?

Cevabımız: Bu devletlerin yüzyıllar boyunca geniş coğrafyada hükmetmesinde şu etkenler etkilidir;

 • Düzenli ve disiplinli ordulara sahip olmaları,
 • Adaletli yönetim anlayışına sahip olmaları,
 • Hoşgörülü olmaları,
 • Halktan vergi toplamaları,
 • Güçlü bir yönetim sistemine sahip olmaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.