FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI SAYFA 49, 50, 51, 52, 53 CEVAPLARI

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Cevapları

 

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Fizik Ders Kitabı sayfa 49-50-51-52-53 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 49-50-51-52-53 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 2020

1. I. Ses IV. Biyografi
II. Makale V. Perspektif
III. Renk VI. Figür
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yada hangileri fizik ile ilişkilidir?
A) Yalnız I   B) I, II, III   C) I, III, V   D) V, VI    E) Hepsi

 

2. I. Yazar toplumsal değerlerin nasıl korunacağına dair etkileyici bir makale yazdı.
II. Mavi led ışığı elde edilirken yapılan çalışmalarla ilgili yazılan makale çok ilgi gördü.
III. Araştırmacı öğrenciler laboratuvarda göze gelen ışığın şiddetini ayarlayabilen bir gözlük üzerinde çalışıyordu.
IV. NASA’nın 2018’de uzaya göndermeyi planladığı James Webb (Ceyms Veb) adlı uzay teleskobunun Hubble’dan daha etkili görüntüler sunacağı söylendi.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri fiziğin optik alt dalı ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I, II, III D) I, II, IV E) II, III, IV

 

3. I. Zaman II. Kuvvet III. Sıcaklık IV. Hız  V. Kütle
Yukarıda verilen fiziksel niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür?
A) I ve V
B) II ve III
C) II ve IV
D) II, III ve IV
E) Hepsi

4. Kütle  Metre

Uzunluk  Kilogram

Hız  Metre/saniye

Kuvvet  Newton

Yukarıda verilen fiziksel büyüklükler oklar yardımıyla SI’daki birimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

 

5. I. Akıllı telefon III. Güneş pili II. Uydular IV. PET-CT

Yukarıda verilen araçlardan hangisi ya da hangileri katı hâl fiziğinin uygulama alanında yer alır?
A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV D) I, II, III E) I, II, III ve IV

 

6. Aşağıda verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz?
A) Barajlarda kurulan santrallerden elektrik elde edilmesi
B) Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi
C) Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi üretilmesi
D) Sütün mayalanması
E) Gezegenin hareketlerinin gözlenmesi

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 2020

7. Aşağıda verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin incelediği konular arasındadır?
A) Atomlarda elektron dizilimi
B) Moleküller arasındaki çekim kuvveti
C) Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi
D) Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi
E) Bina yapılırken kule vinç kullanılması

 

8. Aşağıda fizik konusuyla ilgili bazı ifadelerin herbirini doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirip ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Hangi çıkışa ulaşırsınız?

Cevap :  Y – Optik, ışığı konu edinir. – D – Işık şiddeti temel niceliktir. – D – 5 Çıkış

 

9. Fizik bilimi ile ilgili,
I. Önceleri doğa felsefesi içinde incelenen bir doğa bilimidir.
II. Değişmez ve kesin kanunları olan bir bilim dalıdır.
III. Madde ve enerji etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.
tanımlamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 2020

11. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektöreldir?
A) Hız B) Kütle C) Zaman D) Basınç E) Sıcaklık

 

13. Fizik bilimi ile ilgili olarak yapılan, 
I. Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünce ile açıklanır.
II. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinlere de yansır.
III. Gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir.
açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14. Bilim etiğine göre bir bilim insanında,
I. Belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonuçlarını değiştirmek
II. Kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak
III. Başkalarının emeğine saygı göstermek
özelliklerinden hangisi ya da hangileri bulunmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

15. Bilim araştırma merkezlerinde yapılan,
I. Mars’a seyahat
II. Yarı iletken teknolojisi
III. Kanser tedavisi için akıllı ilaç
IV. Yapay zeka
çalışma konularından hangisi ya da hangileri fizik bilimine katkı sağlar?
A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) Hepsi

 

9.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 2020

16. Fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkilidir. Aşağıda belirtilen fiziksel olaylar ile ilgili disiplin
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Paraşüt kumaşının dayanıklılığı – Spor
B) Yıldız yörüngesinin belirlenmesi – Kimya
C) Zaman kavramının göreceli oluşu – Felsefe
D) Teknolojideki hızlı gelişim – Mühendislik
E) Yer yüzeyinin dalgalı hareketleri – Coğrafya

17. “Hava sıcaklığının 298 kelvin olarak ölçüldüğü bir gün okul bahçesinde 90 cm’lik bankta öğrenciler oturmuş, dersleri hakkında konuşuyorlardı.
Fizik dersinde, 50 kg olan bir öğrencinin yere 500 newtonlık bir kuvvet, 60 kg olan bir öğrencinin de 600 newtonlık bir kuvvet uyguladığını öğrenmişlerdi.”

Skaler ve vektörel büyüklükler: Vektörel büyüklük: Yönü, başlangıç noktası ve uzunluğu olan bir doğruya vektörel büyüklük denir. bir vektörün uzunluğu şiddetini göstermekte. Örneğin; Hız, Kuvvet ve ivme.
Skaler büyüklük: Bunda ise vektörel büyüklüğün aksine yön ve doğrultu yoktur. Sadece miktar olarak ifade edilirler.
18. Fizik biliminde yapılan çalışmaların günlük hayatımıza etkisini örneklerle açıklayınız
Örnek Düzlem aynalar
Cisimlerin aynı büyüklükte görüntülerini elde etmek için ; evlerde , mağazalarda, iş yerlerinde ve çeşitli teknolojik araçlarda kullanılır.
Isı ve ışık yalıtımı sağlamak için binaların dış cepheleri ayna gibi yansıtıcı camlarla kaplanır.
Projeksiyon, tepegöz, periskop gibi teknolojik araçların yapımında da düzlem aynalardan faydalanılır.
Örnek Işık ve Gölge
Günlük yaşamımızda ışığın neden olduğu pek çok olay meydana gelmektedir. Güneş panelleri yardımıyla toplanan güneş enerjisi ile otomobiller hareket edebilmekte, fotoğraf filmleri üzerine ışık düştüğünde iz kalmakta, bazı cisimler üzerine yeterli enerjiye sahip olarak düşen ışık, bu cisimlerden elektron kopararak sonuçta bir elektrik akımı oluşturabilmektedir.
Işığı oyun, eğlence aracı olarak da kullanmaktayız. Evde akşam televizyon izlerken elektrik kesildi. Küçük bir ışık kaynağı veya mum yakarak odayı azda olsa aydınlattınız. Işık kaynağının önünden gelip geçerken veya elinizi kaynağın önüne tuttuğunuzda ne görüyorsunuz? İki elinizin parmaklarını birlikte kullanarak ışık kaynağının önüne tutarak duvarda şekiller oluştururuz. Biraz gayretle duvarda oluşturduğumuz şekilleri ismini bildiğiniz canlı veya cansız cisimlerin şekillerine benzetebiliriz. Işığın aynı özelliğini kullanarak Hacivat Karagöz gölge oyunu gösterileri yapılmaktadır
19. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimine katkısını örnekle açıklayınız.
Bilim merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.
Bilim merkezleri, sadece içerikleriyle değil, mimarileriyle, yeşil alanları ve kullanım amaçlarının çeşitliliğiyle de cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadırlar. Geniş giriş ve bekleme salonları, yüksek tavanlarıyla, ziyaretçilere rahat bir ortam sunmaktadırlar. Henüz bilim merkezinin içerisine girmeden ziyaretçileri karşılayan etkileşimli açık hava sergileri, onları bilimin gizemli dünyasına davet eder.
TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir.

20. Fizik biliminde fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasını yaparak örnekler veriniz.

Fizik biliminde iki çeşit büyüklük vardır;
1. Skaler Büyüklükler: Birim ve sayı kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklerdir.
Kütle, sıcaklık, hacim, enerji, iş, elektrik yükü, zaman vb.
2. Vektörel Büyüklükler: Birim ve sayının yanında bir doğrultu ve yöne sahip olan büyüklüklerdir.
Hız, ivme, yer değiştirme, kuvvet, ivme vb.

21. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklayınız.

Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalı olarak bilinir. Fizik doğayı anlama , doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme aracıdır . Burada ki amaç doğaya insanlığın faydasına olacak şekilde yön verebilmektir. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanmaktadır.
Fizik Eğitiminin Genel Amaçları:
1. Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırma.
2. Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını gösterebilme
3. Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme.
4. Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme.
5. Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme.
6. Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme.
7. Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme
8. Fiziğe ilgi duyabilme , yeni gelişmeleri izleyebilme , yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme. Fizik bu genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini kazanabilmeleri için özel hedefler belirlenir.

22. Skaler ve vektörel niceliklerde toplama işlemine yönelik günlük hayat örnekleri veriniz.

Skaler:
Kütlesi 3 kg.
Sıcaklığı 10 C derece.
Bu kübün hacmi 36 cm³.
Vektörel:
Ağırlığı 500 Newton kadar. (Yön var, aşağı doğru.)
98 km/h hızla kuzeye doğru gidiyor.
5 m/s² ivme ile hızını azaltmaya başladı.

23. Fizik biliminin gelecekte daha farklı alt dallara ayrılması mümkün müdür? Açıklayınız

Fizik, ana başlık olarak sekiz alt dalda inceleme alanı bulur.
* Mekanik
* Elektrik
* Manyetizma
* Atom fiziği
* Nükleer fizik
* Termodinamik
* Optik
* Katı hal fiziği
Bunların haricinde fizik, bir çok alanın gelişmesine katkı sağlayan bilim dalıdır. Bir çok alanın gelişimi ile paralel bir şekilde ilerlemiş  ve bir çok farklı alanda da yine inceleme alanı bulmuştur kendine. Bu alanlar ise daha alt alanlar olarak kabul edilebilir veya fiziğin gelişmesine yardımcı olduğu alanlar olarak kabul edilebilir.
Örneğin akustik, ses ve ses yayılımı ile ilgilenir.
Optik altında ışık, renk, mercek, prizma gibi farklı alanlar bulunur.
Sıvı dinamiği, plazma fiziği, araç dinamiği, biyofizik, tıbbi fizik, jeofizik, kozmoloji gibi bir çok alt alanda faaliyet gösterir.
8 ana alan belki değişmez ama sonraları daha alt alanlar veya fiziğin yardımcı olduğu alanlar artış gösterebilir.

24. Bilimsel araştırmalardaki etik ilkelere uymak neden önemlidir?

“Etik” son yıllarda günlük yaşamımızda yer alan bir sözcük oldu. Ne yazık ki,
başka birçok örnekte olduğu gibi, bu sözcüğü de gerçek içeriğinden soyutlayarak kullanmaya devam ediyoruz. Sonuçta düzen-dışı, ahlak-dışı, din-dışı, gelenek-dışı, yasa-dışı her durumun “etik-dışı” olduğunu ilan ederek kökenlerini, nedenlerini ve çözümlerini geri plana koyma kolaycılığı gelişti. Akademik ortamlarda ise etik ulaşılamaz ve anlaşılamaz bir fildişi kule gibi yerine göre insanları engelleme, yönlendirme, cezalandırma amaçlarına oyuncak oldu. Gerçekte etik, bilimsel ve akademik yaşamın en önemli temel taşlarından birisi olarak ilgilenilmesi, incelenmesi, dikkate alınması ve öğretilmesi gereken bir kavram olarak devam etmelidir.

25. I. Bisikletle okula 10 m/s süratle gitti.
II. Yere 200 N’lık kuvvet uyguladı.
III. Bir ders saati 2400 saniye sürdü.
IV. Kapının boyu 2,20 m olarak ölçüldü.
V. Rüzgâr kuzeyden güneye doğru 60 km/h’lik hızla esiyordu.
Cümlelerinde verilen nicelikleri,
a) Temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız.

I. m/s ifadesinde her ikisi de temel büyüklüktür. İkisinin işleme alınması ile oluştuğu için türetilmiş büyüklük olur.
II. Newton = N = kg*m/s²
Hepsi temel büyüklüktür. N ise bunların işlemi sonucunda olduğu için türetilmiştir.
III. 2400 saniye, temel büyüklüktür.
IV. metre temel büyüklüktür.
V. km/h da türetilmiştir.

b) Skaler ve vektörel büyüklük olarak sınıflandırınız.

Vektörel ile skaler büyüklüğün temel farkı, vektörelde yön veya doğrultu olmasıdır. Skalerde ise bu yoktur. Sadece birim ve büyüklük vardır.
I. Süratin bir yönü vardır. Vektöreldir.
II. Kuvvetin yönü vardır. Vektöreldir.
III. Zamanın yönü yoktur Skalerdir.
IV. Boy, uzunluk gibi kavramlar skalerdir, yönü yoktur.
V. Hız vektöreldir ve yönü vardır.

26. Tabloda verilen birimlerin temsil ettiği büyüklükleri temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız.

Bir araç 90 km/h hızla doğuya doğru giderken, kırmızı trafik ışığını görüp frene basıyor. Işığa
kadar 62,5 metre yol alarak 5 saniyede duruyor. Aracın ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2dir?

27. Temel ve türetilmiş büyüklükleri yazınız.

Temel büyüklükler: 62,5 m, 5 s; türetilmiş büyüklük: 90 km/h

28. Skaler ve vektörel büyüklükleri yazınız.

Skaler büyüklükler: Sayı ve birim kullanılarak belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. Örneğin 2 kg, 20 m gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir.
İş, güç, enerji, elektrik yükü, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji, zaman, ısı, sıcaklık, kütle, hacim,yol, sürat, basınç vb fiziksel büyüklüklerin yönü ve doğrultusu yoktur.
Bu büyüklüklerin sayısal değeri ile birimi verildiği zaman büyüklük hakkında yeterli bilgiye sahip oluruz. Bu tur büyüklükler skaler büyüklüklerdir.
Vektorel büyüklükler: Büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

29. X ve Y vektörleri A noktasına aşağıda verilen şekillerdeki gibi etki ediyor. Buna göre, her şekil için toplam vektör kaç birimdir? Hesaplayınız.

Şekil I = Zıt yönlü olduğu için çıkartırız ve bileşke, büyük olan yönündedir.
Bileşke = 6-5 = sola doğru 1 N
Şekil II = Yine farkını alırız. Bileşke = 0 N.
Şekil III = Aynı yönlü oldukları için toplarız. Bileşke = Yukarı doğru 12 N
Şekil IV = Aynı yönlü. Bileşke = sola doğru 12 N

30. Şekilde verilen vektörleri kullanarak aşağıdaki vektörel işlemleri yapınız. Sonuçları birim kare üzerinde çizerek gösteriniz.

31. F1 ve F2 kuvvetleri A cismine şekilde gösterildiği gibi üç farklı durumda uygulanıyor.

Buna göre,
Her durum için uygulanan bileşke vektörü hesaplayıp bileşke vektörün ve A cisminin hareket yönünü çizerek gösteriniz.

F1 ve F2 kuvvetleri A cismine şekilde gösterildiği gibi üç farklı durumda uygulanıyor.
I. durum: 22 N, II. durum: 22 N, III. durum: 22 N

Canan yeni aldığı otomobili ile Ankara’dan İstanbul’a gidiyordu. Otomobilinin farları, park lambası,
dikiz aynası, fren ve klima sistemi ile döşemeleri son teknolojiye uygun üretilmişti.

32. Otomobilin verilen özelliklerinin fiziğin hangi alt dallarıyla ilgili olduğunu belirtiniz.

optik, termodinamik, optik, mekanik, optik, elektromanyetizma

33. Verilen özellikler dışında otomobilde buluna bilecek üç özellik daha belirleyiniz.
Bu özelliklerin fiziğin hangi alt dalları ile ilişkili olduğunu belirtiniz.

34. Canan seyahati sırasında döşemeye dökülen yiyeceklerin leke yapmadığını fark eder.
Döşemelerin leke tutmaması fiziğin hangi alt dalıyla ilişkilidir?
A) Elektrik B) Optik C) Katıhâl fiziği D) Mekanik E) Nükleer fizik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir