COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 148-156

9.SINIF MEB YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 148-156

Bu yazımızda 9. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 148-156 Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

9.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022

 

2021-2022 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayıncılık COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 148-156 Cevapları

 

9.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 148 Cevabı 2022

 

İnsanlar hangi özelliklere sahip alanları yerleşme için daha çok tercih etmiştir.

Cevabımız:

Yerleşim için uygun olan alanlar doğal özelliklerine ve coğrafi şartlarına göre değişkenlik göstermektedir. İnsanların beşeri ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği alanlarda yerleşim yerleri kurmaları coğrafi şartların elverişli olmasını da beraberinde getirmiştir. Böylece insanlar sürekli yerleşim yerleri oluşturmaya başlamışlardır.

İnsanların bir yeri yerleşme alanı olarak belirlemesinde yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri, iklim, bitki örtüsü, doğal kaynaklar ve su kaynaklarının varlığı etkili olmaktadır. Bunların elverişli olduğu bir bölgede insanlar yerleşim alanları belirleyerek yaşamaya başlamışlardır.

Ülkemizde Anadolu coğrafyasında bulunan bu özelikler nedeniyle coğrafya yüzlerce yıldır en doğal yerleşim yeri olarak insanların barındıkları ve sığındıkları yer olmuştur.

 

 

 

 

9.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156 Cevabı 2022

 

1. Yerleşme alanlarındaki farklılıkların sebepleri neler olabilir?

Cevabımız:

Yeryüzünde nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklimin kontrolü altındadır. Nüfusun yatay dağılışı incelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu ülkelerin Orta Kuşak’ta toplandığı görülür. Buna karşın sıcak ve kurak çöller ile kutuplarda nüfus yok denecek kadar azdır.

Yerleşmelerin dikey dağılışı ise yükseltiye ve denize olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıca nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin yoğunluğu ve büyüklüğü de iklimle ilişkilidir.

Coğrafi konum bir yerin iklimini ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkiler. bu durum da nüfusun dağılışını etkiler. Örnek coğrafi konum olarak kutup bölgesinde bulunan bir yerde yaşanan elverişsiz iklim şartları insan hayatını ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğinden bu tür yerler seyrek nüfuslanmıştır.

 

 

 

2. Kır ve şehir yerleşmeleri arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevabımız:

İnsanların yerleşim yeri belirlemelerinde kırsal alanlar ile şehir alanları coğrafi, fiziki ve beşeri özellikler ve faaliyetler bakımından farklılık göstermektedir. Şehirler, kırsal alanlara göre bazı noktalar yönüyle daha fazla gelişmiş olan alanlardır. 

 

 

 

 

 

Görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yerleşmeler arasında ne gibi farklılıklar dikkatinizi çekiyor? Bu farklılıkların nedenleri nelerdir?

Cevabımız:

İnsanların yerleşim yeri belirlemelerinde kırsal alanlar ile şehir alanları coğrafi, fiziki ve beşeri özellikler ve faaliyetler bakımından farklılık göstermektedir.

Şehirler, kırsal alanlara göre bazı noktalar yönüyle daha fazla gelişmiş olan alanlardır. Kırsal alanların da geliştiği noktalar bulunmaktadır. Kır yerleşmeleri daha çok süreksiz yerleşim alanları, mevsimsel yerleşim alanları, dağınık yerleşim alanları olarak oluşmaktadır.

Şehir yerleşmeleri ise sürekli yerleşim alanları, kalıcı yerleşim alanları ve düzenli yerleşim alanları olarak oluşmaktadır. Şehirlerde hizmet alanları gelişmişken kırsal alanlarda ise tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bu nedenle kır ve şehir yerleşmeleri uzun vadede birbirinden farklılık göstermektedir.

 

 

 

 

2. Yerleşim yerlerinin coğrafi ortamları hakkında nasıl bir yorumda bulunabilirsiniz? Coğrafi ortam yerleşmeleri nasıl etkilemiştir?

Cevabımız:

Fiziki coğrafya koşullarının, yeryüzünde nüfusun dağılış ve büyüklüğünün şekillenmesinde genelde egemen olduğu kesindir. Bununla birlikte, çevreci determinist görüşün en güçlü savunucularının da kabul ettiği gibi, çevre elemanlarının (iklim, yer şekilleri, su, toprak, madenler, bitki örtüsü) ne tek ne de bütün olarak ve birbirleriyle uyum halinde nüfus sayısını ya da öteki demografik özellikleri kesin olarak belirlemediği de açıktır.

 

 

 

3. Görsel 1’deki evlerin çatılı, görsel 2’deki evlerin çatısız olmasının nedeni nedir?

Cevabımız:

Hem yaşanılan coğrafyanın doğal koşullarının hem de iklimsel özelliklerinin bir sonucudur.

 

 

 

 

 

4. Görsel 3 ve 4’teki meskenler arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevabımız:

 Evlerin yapımında kullanılan malzemenin farklı olduğunu görürüz. Bu da hem yaşadıkları coğrafyanın farklılığından hem de iklime uyum sağlama çabasından kaynaklanmaktadır.

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI BURADA…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir