MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA137 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA137 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 137 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

9.Sınıf  Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 137 Cevabı 2020 

 

ALIŞTIRMALAR

1. A = {(0,4), (1/2,3), (-1,5), (5,2/3), (3,2)} kümesinin elemanlarından kaç tanesinin 2x + 3y = 12 denklemini sağladığını bulunuz.
Cevabımız: 
Parantez içinde verilen değerlerden ilki x, ikincisi y değeridir. Şimdi tek tek değerleri verip denklemde yerine koyup denemeye geçelim ;
(0,4) için x=0,y=4 2.0+3.4=12 (sağladı)
(1/2,3) için x=1/2,y=3 2.1/2+3.3=10 (sağlamadı)
(-1,5) için x=-1,y=5 2.-1+3.5=13 (sağlamadı)
(5,2/3) için x=5,y=2/3 2.5+3.2/3=12 (sağladı)
(3,2) için x=3,y=2 2.3+3.2=12 (sağladı)
3 ifade denklemi sağlar.
2. Aşağıda verilen denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz.
a) -5x + 3y = 22
2x – 3y = -16
b) 7a – 3b = 10
2a + 5b = -3
c) x/2 + y/3 = -1
2x/3 – y/2 = 10
ç) 1/(x+1) – 2y = -11
x/(x+1) + 4y = 22
Cevaplarımız: 
a) y değerini yok ederiz. Böylece x değerinin bulabiliriz.
-5x + 3y = 22
2x – 3y = -16
Bu iki denklemi alt alta toplarsak y değeri yok olacaktır.
-3x = 22-16 = 6
x = -2 olur.
x yerine -2 sayısını yazdığımızda y değerini buluruz.
10 + 3y = 22
3y = 12
y = 4 olur.
b) İki denklemi genişletmemiz gerekecek. İlk denklemi 5 ile ikinci denklemi de 3 ile genişletirsek bilinmeyen bir değeri yok etmiş olacağız.
35a – 15b = 50
6a + 15b = -9
İki denklemi toplayalım;
41a = 41
a = 1 buluruz.
İlk denklemde a yerine 1 yazıp b değerini bulalım.
7 – 3b = 10
– 3b = 3
b = -1 olur.
c) Her iki denklemi de tek bir paydada yazarak başlayalım;
(3x + 2y)/6 = -1 yani;
3x + 2y = -6
(4x – 3y)/6 = 10 yani;
4x – 3y = 60
Yeni denklemlerimizi alt alta yazalım ve uygun sayılarla genişletme yoluna gidelim. Yeni sayılarımızı toplayıp bilinmeyen değerlerimizi bulalım.
3x + 2y = -6
4x – 3y = 60
İlk denklem 3 ile ikinci denklem 2 ile genişletilir.
9x + 6y = -18
8x – 6y = 120
17x = 102
x = 6
Oluşturduğumuz denklemlerin birinde x yerine 6 yazalım ve y değerini bulalım.
18 + 2y = -6
2y = -24
y = -12
ç) İlk denklemimizin sonucu -11 ve ikinci denklemin sonucu 22’dir. İlk denklemi -2 ile çarparsak ikinci denklem ile eşit olur. Sonra da her iki denklemi birbiri ile eşitleriz.
-2 / (x + 1) +4y = x / (x+1) + 4y
Bu iki denklemde 4y değerleri birbirini götürür. x de karşı denklemde bulunan -2 sayısı ile eşittir. Bize soruda verilen denklemlerde x yerine -2 yazalım ve y değerini bulalım.
1 / (-2 + 1) – 2y = -11
-1 -2y = -11
-2y = -10
y = 5
3. 3x + 4y = 78 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından biri (a-1 , a+1) ise a değerini bulunuz.
Cevabımız: 
x yerine a-1 ve y yerine a+1 yazarak işlemimize başlayalım;
3 (a – 1) + 4 (a + 1) = 78
3a – 3 + 4a + 4 = 78
7a +1 = 78
7a = 77
a = 11
4.- 2x + 5y = -3, (m – 2).x + 2y = n – 2 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise m.n değerini bulunuz.
Cevabımız:
5. y < x – 5, y ≥ -x + 6 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin elemanlarını analitik düzlemde gösteriniz.
Cevabımız: 
6. Toplamları en çok 6, farkları en az -2 olan gerçek sayı ikililerini analitik düzlemde gösteriniz.
Cevabımız: 
İki sayımızdan biri ” x ” diğeri ise ” y ”olsun. Verilenleri denklem kurarak çözelim. Toplamları en çok 6 demiş x+y = 6 deriz. Farkları en az x-y = -2 deriz. Taraf tarafa toplama yaparsak :
x+y= 6
x-y= -2
———–
2x = 4
x= 2 olur. Bulduğumuz değerini yerine yazalım :
2+y = 6
y= 4 olarak buluruz.
7. -5x + y > 10, x ≤ -2 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz.
Cevabımız: 
Soruda bize iki tane eşitsizlik sistemi verilmiş. İkinci eşitsizlik sayesinde x’in alabileceği değerleri görebiliriz.
İlk eşitsizlikte x yerine alabileceği en büyük değeri yazarak başlayalım.
x = -2 için
10+y>10
y>0
Bir sonraki en büyük tam sayıyı yazalım. Böylece eşitsizliği hangi y değeri sağlar bunu öğrenmiş olacağız.
x = -3
15+y>10
y>-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir