MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 87 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 87 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 87 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 2020

 

ALIŞTIRMALAR

1. 6/5 sayısının N,Z,Z+,Z,Q,Q’,Q+,Q,R,R+,R sembolleri ile gösterilen sayı kümelerinin hangilerinin elemanı olduğunu bulunuz.

Cevabımız: Q, Q, R, R+     

elemanlarıdır.

 

 

 

2. x ve y birer tam sayı olmak üzere 

 a) x2 + y3   = rasyonel sayıdır.
 b) x/y         = rasyonel sayı değildir.
 c) -4 . x3 . y5   = rasyonel sayıdır.
 ç) √ x . y – 6   = rasyonel sayı değildir.
 d) xy            = rasyonel sayıdır.

ifadelerinden hangilerinin daima bir rasyonel sayı belirttiğini bulunuz.

 

 

 

3. 3. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere 2m + 3n = 25 eşitliğini sağlayan n sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.

Cevabımı şu şekildedir:

En büyük m = 2 için hesaplayalım;
2m + 3n = 25 -> 2 . 2 + 3n = 25 -> 3n = 25 – 4
n = 21 / 3 = 7 
En küçük m = 11 için hesaplayalım;
2m + 3n = 25 -> 2 . 11 + 3n = 25 -> 3n = 25 – 22
n = 3 / 3 = 1 
en büyük 7 
en küçük 1  olarak buluruz.
4. a, b, c birer negatif tam sayı olmak üzere
a . b = 24
b . c = 30 ise a + b + c toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.
Cevabımız: 
En küçük değer için hesaplayalım;
a = -24
b = -1 
c = -30
a + b + c = -24 + (-1) + (-30) = -55 en küçük değer
En büyük değer için hesaplayalım;
a = -4
b = -6 
c = -5
a + b + c = -4 + (-6) + (-5) = -15  en büyük değer

5. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere a + b + c = 18 ise a . b . c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

Cevabımız: 

En küçük değer için hesap yapalım;
a = 0
b = 0 
c = 18
a . b . c = 0 . 0 . 18 = 0 en küçük değer
En büyük değer için hesap yapalım;
a = 6
b = 6 
c = 6
a . b . c = 6 . 6 . 6 = 216 en büyük değer

6. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere a . b . c = 75 ise a + b + c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

Cevabımız:

En küçük değer için yapalım;
a = -75
b = -1
c = 1
a + b + c = -75 + (-1) + 1 = -75 en küçük değer
En büyük değer için yapalım;
a = 75
b = 1
c = 1
a + b + c = 75 + 1 + 1 = 77 en büyük değer

7. x ve y sayıları birer gerçek sayı olmak üzere x + y = 7 ise x ∙ y ifadesinin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

Cevabımız: 

x = 7/2    y = 7/2
x . y = 7/2 . 7/2 
x . y = 49 / 4 en büyük değer

8. a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere a + 2b + 3c ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

Cevabımız:

a = 3          b = 2          c = 1
a + 2b + 3c = 3 + 2.2 + 3.1 = 3 + 4 + 3 = 10 en küçük değer olarak bulunur.

9. a ve b tam sayılar olmak üzere a . b = 6 denklemini sağlayan kaç tane (a , b) sıralı ikilisi olduğunu bulunuz.

Cevabımız: 

(a,b) = (1,6), (6,1), (3,2), (2,3), (-1,-6), (-6,-1), (-3,-2), (-2,-3)
Toplam 8 tane sıralı ikili vardır.

10. a ve b birer tam sayı olmak üzere (a + 3)  2 + (b – 5)  7 ifadesinin bir rasyonel sayı belirtebilmesi için a ∙ b değerini bulunuz.

Cevabımız:

a + 3 = 0    a = -3                 b – 5 = 0    b = 5
a . b = -3 . 5 = -15 olarak buluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir