MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 77-78 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 77-78 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 77-78 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 77-78 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 2020

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1. I. A = {x | x , HAKAN sözcüğündeki harfler} ise s(A) = 4 tür.
II. B = { Æ } ise s(B) = 0 dır.
III. C = {y | 1 < y < 7, y iki basamaklı doğal sayı} ise s(C) = 0 dır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l  B) Yalnız lll  C) l ve ll  D) ll ve lll  E) l ve lll

Cevabımız: I ve III doğrudur.

 

 

 

 

2. A = {x | x ≤ 5, x bir rakam} ise
I. {2} Î A
II. {1,2} ⊊ A
III. s(A) = 6 dır.
IV. A nın alt küme sayısı 32 dir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) ll ve lll B) l ve lV C) ll ve lV D) l ve lll E) lll ve lV

Cevabımız: II ve III doğrudur.

 

 

 

3. A = {a | a yı tam bölen farklı pozitif tam sayılar} kümesi veriliyor. s(A) = 4 şartını sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 9 B) 16 C) 27 D) 36 E) 45

Cevabımız: 27 dir.

 

 

 

4. A = {a, b, c, d, {1, 2, 3, 4}} alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı bulunup c elemanı bulunmaz?
A) 64  B) 32  C) 16   D) 8   E) 4

Cevabımız: 8 tanesinde b elemanı bulunur c elemanı bulunmaz.

 

 

 

 

5. A = {a, b, c} ve B = {a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini kapsar?
A) 4   B) 8    C) 16    D) 32   E) 64

Cevabımız: 8 tanesi

 

 

 

6. a Î A ve b Î A olmak üzere , a ve b elemanlarından yalnız birinin bulunduğu alt küme sayısı 32 ise A nın kendisi hariç alt küme sayısı kaçtır?
A) 15  B) 31  C) 32  D) 63  E) 64

Cevabımız: 32.2=64   a hariç dediğine göre 63 olur.

 

 

 

7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun. A Ç B nin alt küme sayısı 1, A \ B nin alt küme sayısı 8, A È B nin eleman sayısı 9 ise B \ A nın alt küme sayısı kaçtır?
A) 5  B) 8  C) 16  D) 32  E) 64

Cevabımız: 64

 

 

 

8. A = {x | x ≤ 40, x = 2n, n Î N } kümesi veriliyor.
I. B = {x | x , 41 den küçük çift pozitif tam sayı}
II. C = {x | x , 42 den küçük çift doğal sayı}
III. D = {x | x, 40 tan küçük pozitif tam sayı}
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A kümesine eşittir?
A) Yalnız l  B) Yalnız ll   C) l ve ll   D) ll ve lll   E) l-ll-lll

Cevabımız: Yalnız ll 

 

 

 

9. Yukarıdaki Venn şemasına göre s (A Ç B’) + s(B’) toplamı kaçtır?
A) 6  B) 7  C) 8  D) 9  E) 10

Cevabımız: 6

 

 

 

 

10. A ⊊ E, A ¹ Æ ve A ¹ E olmak üzere
I. A Ç A’
II. A È A’
III. A Ç E
IV. A’ Ç E
ifadelerinden hangisi ya da hangileri boş küme belirtir?
A) Yalnız l  B) l ve lV  C) ll ve lll  D) lll ve lV  E) l ve ll

Cevabımız: I boş kümedir.

 

 

 

 

11. A = {x | x, 3 veya 4 ün katı olan iki basamaklı doğal sayı} B = {x | x, 12 ile bölünebilen iki basamaklı doğal sayı} ise s(A) – s(B) kaçtır?
A) 52  B) 48  C) 44  D) 36  E) 35

Cevabımız: 4 ün katı 48   A-B 

 48-12=36

 

 

 

 

12. A = {x | 13 < x < 70, x = 3k, k Î N }
B = {y l 2 ≤ y < 50, y = 5k, k Î N } ise s(A È B) kaçtır?
A) 39   B) 35   C) 32   D) 28  E) 25

Cevabımız: 25

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 2020

 

13. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için s(A , B) = 2.  s(A + B) = 3.s(A = B) ise ( ) ( ) s B s B = A değeri kaçtır?
A) 5/2
B) 4/3
C) 4/1
D) 5/1
E) 5/2

Cevabımız:4/1

 

 

 

 

14. A ve B kümeleri için s(A \ B’) = 5 , s(A) = 8 ve s(A , B) =17 ise s(B) nın değeri kaçtır?
A) 13   B) 14  C) 15 D) 16  E) 17

Cevabımız: 14

 

 

 

 

15. 24 kişilik bir sınıfta kimya veya fizik derslerinden geçenler ile kalanlar vardır. Kimya veya fizik derslerinden kalanların sayısı 4, yalnız bir dersten geçen 12 kişi ise her iki dersten geçen kaç kişi vardır?
A) 8  B) 10  C) 11  D) 12  E) 14

Cevabımız: 8

 

 

 

 

16. 40 kişilik bir spor kulübünde,
• Yalnız basketbol oynayanların sayısı, futbol oynayanların sayısına eşittir.
• Yalnız futbol oynayanların sayısı, futbol veya basketbol oynamayanların sayısına eşittir.
• Futbol veya basketbol oynamayanların sayısı, her iki oyunu oynayanların 2 katına eşittir.
Bu kulüpte futbol ya da basketbol oynayan kaç kişi vardır?
A) 35   B) 30   C) 28   D) 25   E) 20

Cevabımız:25

 

 

 

 

17.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeleri ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) (A , C) \ (B , C)
B) (A , B)’ \ C
C) (A , B) \ C
D) (A + B) \ C
E) (A + B)’ \ (B + C)’

Cevabımız: (A,B)\C

 

 

 

 

18. A = {1, 2} ve B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümeleri veriliyor. A 3 K 3 B ise K ≠ A olmak üzere kaç farklı K kümesi vardır?
A) 7  B) 15  C) 16  D) 31  E) 32

Cevabımız: 31

 

 

 

 

19. A, B 3 E olmak üzere 6E = (A = Bl) + (Al + Bl)@l ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A \ B   B) B \ A   C) E   D) A    E) B

Cevabımız:  A \ B

 

 

 

 

20. Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) (A \ B) , (B , C)
B) (A + B + C ) , (A \ B)
C) A , (A + B)
D) (B + C) , A
E) (A\(B , C)) , (A + B + C )

Cevabımız: (A\(B , C)) , (A + B + C )

 

 

 

 

 

21. A = {1, 2, 3, 4} kümesi veriliyor. (A \ B) , (B \ A) = {0, 2, 4, 6, 8} olduğuna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

Cevabımız: 5

 

 

 

 

22. A = {-1, 0, 1, 2}, B = {1, 2, 3} ve C = {2, 3, 4} tür. AxB ve BxC kümelerinin kaç tane ortak elemanı vardır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

Cevabımız: 4

 

 

 

 

23. A = {(x, y) | y=3x + 1, x ve y rakam} kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

Cevabımız: Eleman sayısı 3 tür.

 

 

 

24. A = {-1, 0, 2, 3} ve B = {2, 3, 5} kümeleri veriliyor. AxB grafiğindeki noktalardan herhangi dördünü köşe kabul ederek çizilebilen en büyük alanlı dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?
A) 8   B) 9   C) 10   D) 12   E) 14

Cevabımız: 14 br dir.

 

 

 

 

25. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere 3 . s(A \ B) = 6 . s(A + B) =2 . s(B + Al ) ve s(A , B) = 42 ise s(A) nın değeri kaçtır?
A) 7   B) 14   C) 21  D) 23   E) 25

Cevabımız: 21

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.