MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 39-40 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 39-40 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 39-40 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021

 

2021-2022 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39-40 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 2021

 

 

SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir?
A) Merkür kızıl gezegen adıyla bilinir.
B) Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır.
C) Hadi ders çalışalım.
D) 1.Dünya Savaşı İttifak Devletleri’nden birisi Alman İmparatorluğu’dur.
E) 3 bir rasyonel sayıdır.   

 

NOT: Ünlem, soru vb. işaretler önerme olamaz. Doğru yada yanlış diyemeyiz.

 

 

 

2. Aşağıdaki önermelerden hangisinin olumsuzunun doğruluk değeri ‘‘1’’ dir?
A) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
B) İki basamaklı 45 tane çift sayı vardır.
C) Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.
D) Tavşan uçan bir hayvandır.( Doğruluk değeri 1 olur.) 
E) Basketbol maçlarında her takım 5 oyuncu ile sahada mücadele eder.

 

 

 

 

 

 

3. p: ‘‘Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.’’ q: ‘‘İstanbul’un Fethi Orta Çağ’ı kapattı.” önermeleri kullanılarak aşağıdaki denklikler oluşturulmuştur.
I. p / q / 1
II. (p’ 0 q) / q’ / 0
III. (p 0 q)’ / 0
IV. (p / q’)’ 0 p’ / 0
Yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur?
A) I – III B) II – IIl C) I – ll – III D) ll – III-IV E) I- II – IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (p V q’) Λ (p V q) bileşik önermesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) p B) pl C) q D) ql E) 1

Çözüme bakalım;
(p V q’) Λ (p V q) ≡ p V (q Λ q’) ≡ p V 0 ≡ p  

5. [p V (p’ Λ q)] Λ (p’ Λ q’) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
A) p 0 pl B) 0 C) p / ql D) p E) 1

Çözüme bakalım;
[p V (p’ Λ q)] Λ (p’ Λ q’) 
(p V p’) Λ (p V q) Λ (p’ Λ q’) 
1 Λ (p V q) Λ (p V q)’   // (p Λ q) = x diyelim 
 1 Λ (X Λ X’)
1 Λ 0 
0

6. p => (q V r)  0 olduğuna göre (p’ => q) => (q’ => r’) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
A) p B) q C) q’ D) 1 E) p’

Çözüm bakalım;
1 => 0 ≡ 0
p ≡ 1  q V r ≡ 0
p ≡ 1 q ≡ 0 r ≡ 0
(p’ => q) => (q’ => r’)
(0 => 0) => (1 => 1) 
1 => 1
1

7. (p => q) Λ (q’ => p) bileşik önermesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) p B) q C) 1 D) q’ E) p’

Çözüm bakalım;
p => q ≡ p’ V q özellik
(p => q) Λ (q’ => p)
(p’ V q) Λ  (q V p)
(p’ V q) Λ  (p V q) // Dağılma özelliği
(p’ Λ p) V q
0 V q
q

8. p: ‘‘Beyazla siyah zıt renklerdir.’’
q: ‘‘111 sayısı bir asal sayıdır.’’
r: ‘‘Balıklar suda yaşar.’’
Önermeleri kullanılarak aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerleri bulunmuştur.
I. (p => q) Λ r  0                    // (1 => 0) Λ 1  ≡ 0 Λ 1  ≡ 0 (D) Doğru
II. (p => q’) V r’  0                  //  (1 =>1) V 0  ≡ 1 V 0 ≡ 1 (Y)
III. (q => p) => (r => p’) ≡ 1    // (0 => 1) => (1 => 0) ≡ 1 => 0 ≡ 0 (Y)  
IV. (p V q’) => (p Λ r) / 1     // (1 V 1) => (1 Λ 1) ≡ 1 => 1 ≡ 1 (D) Doğru
Yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur?
A) I – III B) I – IV C) II – III D) II – IV E) I – III – IV

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ‘‘ Toplum duyarlı olursa engellilere engel kalmaz.’’ önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‘‘Toplum duyarlı olmaz ise engellilere engel kalmaz.’’
B) ‘‘Toplum duyarlı olursa engellilere engel kalır.’’
C) ‘‘Toplum duyarlı olmazsa engellilere engel kalır.’’
D) ‘‘ Toplum duyarlı olur ve engellilere engel kalır.’’
E) ‘‘Toplum duyarlı olur veya engellilere engel kalmaz.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevaba bakalım
p = Toplum duyarlı olur
q = Engellilere engel kalır
p => q’ ≡ p’ V q
 (p => q)’ ≡ p V q’
Toplum duyarlı olur ve engellilere engel kalır.

10. Matematik öğretmeni İhsan Bey, Beyhan’ı tahtaya kaldırarak `p => (q Λ p’) önermesinin olumsuzunu en sade biçime getirmesini istiyor. Beyhan çözüm için aşağıdaki adımları izliyor.
I. [p => (q Λ p’)]’  p’ V (q Λ p’)’      (özellik)
II.                        p’ V (q’ V (p’)’)   (D)
III.                       p’ V (q’ V p)       (D)
IV.                        (p’ V p) V q’       (D)
V.                         q’                      (1 olması gerekiyor Yanlıştır)
Beyhan kaçıncı adımda hata yapmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 2021

SORULAR

a ≡ 0
b ≡ 1
x ≡ 0
y ≡ 1

11. Tabloda verilenlere göre aşağıdaki denkliklerden hangileri doğrudur?
I. a ⇔ b  1      /   (0 ⇔ 1 ≡ 0)
II. x ⇔ y  0    /    (0 ⇔ 1 ≡ 0)
III. a ⇔ x ≡ 1  /     (0 ⇔ 0 ≡ 1)
IV. b ⇒ y  0    /    (1 ⇒ 1 ≡ 1)
A) I-II B) II-III C) III-IV D) II-IV E) I-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

(D) I. p ⇔ p’ / 0                              |  0 ⇔ 1 ≡ 0      1 ⇔ 1 ≡ 0
(D) II. (p ⇔ q)’  p’ ⇔ q                  | Özellik
(Y) III. p ⇔ q  (p ⇒ q) V (q ⇒ p)    | p ⇔ q ≡ (p ⇒ q) Λ (q ⇒ p) 
(D) IV. p ⇔ 1  p                           | 1 ⇔ 1 ≡ 1    0 ⇔ 1 ≡ 1
Yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur?
A) I-Il B) I-IIl C) lI-IV D) I-II-lll E) I-II-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. p: ‘‘x=2’’
q: ‘‘x2-4=0’’
r: ‘‘x=-2’’
önermeleri veriliyor.
I. (p & q) / (q & r)
II. (p 0 r) & q
III. q & (p 0 r)
IV. q + (p 0 r)
Yukarıdaki bileşik önermelerden hangilerinin doğruluk değeri ‘‘1’’ dir?
A) I-II-IV B) I-II-II C) II-III-IV D) I-III E) I-III-IV

 

 

 

 

 

14. p(x): “x tam sayı, 2x + 1 ≤ 9” açık önermesi için p(-1), p(2) ve p(5) ifadelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1, 0, 1 B) 0, 1, 0 C) 1, 1, 0 D) 1, 1, 1 E) 0, 0, 1

 

 

 

 

 

 

Çözüm->
p(-1) : 2.(-1)+1 = -1 =< 9   D (1)
p(1) : 2.2+1 = 5 =<9 D (1)
p(2) : 2.5+1 = 11 =< 9 Y (0)

15. q(x): “x gerçek sayı, 1 < x ≤ 2” açık önermesi veriliyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi bu önermenin
doğruluk kümesinin bir elemanıdır?

CevapD  nasıl olduğuna bakalım.

 

 

 

 

 

1 < x ≤ 2
1’den büyük 2’den küçük veya eşit sayılar bulmalıyız.
O sayıda 13 / 12 = 1,08
 1 < 1,08 ≤ 2

16. I. p ⇔ (p ⇔ 0)                | p ⇔ p’ ≡ 0
II. p V (p ⇒ q)                | p V (p’ V q) ≡ (p V p’) V q  ≡ 1 V q ≡ 1
III. (p V q’) Λ (p V q’)’     l p V q’ = x olsun   (p V q’) Λ (p 0 q’) ≡ x Λ x’ ≡ 0
IV. q’ V (p ⇒ q)              | q’ V (p’ V q) ≡ p’ V (q’ V q) ≡ p’ V 1 ≡ 1
Yukarıda verilen önermelerin kaç tanesinin doğruluk değeri 1 dir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

17. I. `6x ! R, x4 + 1 2 0_
II. `7x ! Z, 5x – 4 = 16_
III. `6x ! N, 3x – 1 = 2_
IV. `7x ! Z, 4×2 + 3 # 0_
Yukarıda verilen önermelerin kaç tanesinin doğruluk değeri 0 dır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

 

18. I. p(x):`7x ! N, 3x – 4 2 0_ &pl (x):`6x ! N, 3x – 4 1 0_
II. q(x):`6x ! Z, 5x – 4 = 16_ &ql (x):`7x ! Z, 5x – 4 ! 16_
III. r(x):`7x ! R,7x + 3 # 1_ &rl (x):`6x ! R,7x + 3 2 1_
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) l-ll D) l-lll E) ll-lll

 

 

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARININ DİĞER CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI EKSEN YAYINLARININ DİĞER CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

 

One Reply to “9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 39-40 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir