MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 182-183 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 182-183 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 182-183 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı 2020

 

1. Toplamları 24 olan iki sayıdan birinin 3 katı diğerinin 5 katına eşittir. Buna göre küçük sayıyı bulunuz.

Cevabımız: Küçük olana K, Büyük olana B diyelim;

K=3x

B=5x

8X = 24 => X = 3
K = 3X = 3 x 3 = 9
2. Selim’in parası Selin’in parasının 4 katıdır. Selim Selin’e 54 TL verirse paraları eşit olur. Buna göre Selin’in ilk durumdaki parasının kaç TL olduğunu bulunuz.
Cevabımız:

Selim / 4X
Selin / X
4X – 54 = X + 54
3X = 108
X = 36 tl olarak bulunur.
3. Bir çay bahçesinde 3 veya 4 kişilik toplam 20 masa vardır. Çay bahçesinin kapasitesi 74 kişi olduğuna göre 4 kişilik masa sayısını bulunuz.
Cevabımız: 
4 Kişilik / X
3 Kişilik / 20 – X
4X + 3 (20 – X) = 74
4X + 60 – 3X = 74 
X = 14 masa vardır.
4. Bir manav elindeki limonların birinci gün 1/4’ünü, ikinci gün ise kalan limonların 1/5’ini satmıştır. Geriye 48 kg limonu kaldığına göre toplam kaç kg limon sattığını bulunuz.
Cevabımız: 
Limon sayısı 20X olsun
1. gün 20X . 1 /4 = 5X satıldı
Kalan 20X – 5X = 15X
2. gün 15X . 1/5 = 3X satıldı
Kalan 15X – 3X = 12X
12X = 48 => X = 4
Satılan 5X + 3X = 8X = 8 x 4 = 32 kg limon satılmıştır.
5. Şenol Bey eve internet bağlatmak için 4 GB lık veri indirme ücreti 6 TL olan bir firma ile anlaşıyor. Şenol Bey, bir ayda 38 GB lık indirme yaparsa Şenol Bey’in ay sonundaki fatura tutarının kaç TL olacağını bulunuz.
Cevabımız: 
4 GB  6 TL
38 GB X TL işler dışlar çarpımı ile
X = 38 x 6 / 4 = 57 TL fatura tutarıdır.
6. Pazarda öğleden önce 3 kg patatesi 5 TL ye satan bir pazarcı, öğleden sonra 4 kg patatesi 5 TL ye satmaya başlıyor. Buna göre pazarcının ilk satış fiyatına göre yüzde kaç indirim yaptığını bulunuz.
Cevabımız:
Öğleden sonra 1 kg 5/4 TL
İndirim Miktarı 5 / 3 – 5 / 4 payda eşitlersek 12’de 
20 – 15 / 12 = 5 / 12 olur
5 / 3 te 5 / 12 indirim
100   X
5 / 3X = 100 X 5 / 12
X = 100 / 4 = 25 => % 25 indirim yapılmıştır.
7. Bir ürün alış fiyatı üzerinden %20 kârla satılırken satış fiyatı üzerinden %20 zamla 360 TL ye satılıyor. Buna göre ürünün alış fiyatını bulunuz.
Cevabımız:
Alış fiyatı 100X
Satış fiyatı 120X
Karlı satış fiyatı 120X . 120 / 100 => 144 X = 360 
X = 360 / 144 = 5 / 2
Alış fiyatı = 100X = 100 x 5 / 2
X = 250 TL alış fiyatıdır.
8. Bir tüccar X tanesini Y liraya aldığı bir ürünün tanesini Z liradan satmaktadır. Tüccar bu satıştan ne kâr ne de zarar ettiğine göre X, Y ve Z arasındaki bağıntıyı bulunuz.
Cevabımız:
Y / X = Z
Y = X . Z  olarak bulunur.

9. Nazan ile Numan’ın yaşları toplamı 28 dir.Eğer Nazan 4 yıl önce, Numan ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı Numan’ın yaşı Nazan’ın yaşından 3 fazla olacaktı. Buna göre Nazan’ın şimdiki yaşını bulunuz.

Cevabımız:
Nazan – Şimdi X olsun, 4 yıl sonra X + 4 olur
Numan – Şimdi 28 – X, 5 yıl sonra 23 – X olur
X + 4 + 3 = 23 – X
X + 7 = 23 – X
2X = 16
X = 8  Nazan’ın şimdiki yaşıdır.

10. Bayan çantası satan bir mağaza alış fiyatı üzerine %30 kâr payı ekleyerek etiket fiyatını belirlemektedir. Sezon sonu ise etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yaparak satış yapmaktadır. Sezon sonunda maliyetinden 18 TL daha düşük fiyata satılan bir çantanın alış fiyatının kaç TL olduğunu bulunuz.

Cevabımız:
Alış 100X
%30 karla 130X
İndirimli fiyatı 130X . 70 / 100 = 91X
100X – 91X = 18
9X = 18
X = 2
Alış fiyatı 100 x 2 = 200 tl alış fiyatıdır.

11. %40 ı şeker olan 120 litre şekerli suyun yarısı ile %20 si şeker olan 100 litre şekerli suyun 5 2 i karıştırılıyor. Son durumda karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

Cevabımız:
60 . 40 / 100 = 24 şeker
100 . 2 / 5 = 40 lt
40 . 20 / 100 = 8 şeker
Toplam karışım (24 + 8) / (60 + 40) = 32 / 100 = %32 şeker oranı

12. Bir araç hızını saatte 30 km arttırırsa bir yolu 4 saatte, hızını saatte 20 km azaltırsa aynı yolu 6 saatte almaktadır. Buna göre bu aracın hızını değiştirmeden bu yolu kaç saatte alacağını bulunuz.

Cevabımız:
X = v . t
(v + 30) . 4 = (v – 20) . 6
4v + 120 = 6v – 120
2v = 240
v = 120
x = (v +30) . 4 = (120 + 30) .4 = 600 km

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı 2020

 

13. Yandaki grafikte A, B ve C kaplarındaki şeker ve su miktarları verilmiştir. Bu kaplardan eşit miktarda karışımlar alınıp yeni bir kaba dökülürse oluşan karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

Cevabımız:

(2 + 4 +6) / (10 + 10 + 10) = 12 / 30 = 4 / 10 = 40 / 100 = % 40 şeker oranı

 

 

 

 

14. Şekildeki dairesel pistte V1=30 m/sn. ve V2=20 m/sn. hızlarıyla iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettikten 4 sn. sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Bu araçlar hiç durmadan yollarına devam ettiklerinde 11. kez karşılaşmalarının harekete başlamalarından kaç saniye sonra gerçekleşeceğini bulunuz.

Cevabımız:

X = (V1 + V2) . t
(30 + 20) . 4 = 200 m
Pistin tamamı 200 . 360 / 120 = 600 m
600 = (30 + 20) . t
t = 12 sn
12 . 10 + 4 = 124 sndir.

15. Hızları saatte 80 km ve 60 km olan iki araç aynı anda aynı noktadan aynı yolu kullanarak aynı yere gittiklerinde, hızlı araç yavaş olan araçtan 2 saat önce varmaktadır. Buna göre yavaş olan aracın bu yolu kaç saatte gittiğini bulunuz.

Cevabımız:

80 . t = 60. (t + 2)

80t = 60t + 120
20t = 120
t = 6
Yavaş olan t + 2 = 6 + 2 = 8 saat

16. Bir karışımdaki şeker miktarının su miktarına oranı 17 8 dir. Buna göre karışımdaki şeker oranının yüzde kaç olduğunu bulunuz.

Cevabımız:

Karışım = Şeker + su = 8 + 17 = 25
25      8
100    X
X = % 32 olur

17. Bataryaları boş olan A ve B marka cep telefonlarının şarj olma süreleri sırasıyla 4 ve 5 saattir. A marka telefonun %20 si, B marka telefonun %10 u dolu iken aynı anda şarja takılan bu telefonlardan A marka telefonun bataryası %100 dolduğunda B marka telefonun bataryasının yüzde kaç dolmuş olacağını bulunuz.

Cevabımız:

4 saat     100
x              80
x = 32 /10 saat
5 saat            100
32/10 saat       x
x = % 72 dolmuş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir