MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 128 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 128 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 128 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

9.Sınıf  Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 128 Cevabı 2020 

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen ifadeleri mutlak değer dışına çıkarınız.

 

a) x ∈ R ve x > 0 ise |5x + 7|

b) x ∈ R ve x < 0 ise |3a – |- a||

c) a, b ∈ R ve 0 < a < b ise |a – b| – |b – a|

ç) x, y ∈ R ve x < y < 0 ise |x + y| + |- x| – |y|

 

Cevaplarımız: 

a) x ∈ R ve x > 0 ise |5x + 7| dışarı 5x+7 olarak çıkartılır.  x zaten pozitif bir sayıdır bu yüzden 5x+7 de pozitiftir. Dışarı aynı şekilde çıkar.
b) x ∈ R ve x < 0 ise |3x – |- x||
I-xI dışarıya -x olarak çıkartılır çünkü x negatif bir sayıdır. Önüne – işareti gelince pozitif olur. I3x-(-x) I=I4xI oldu, I4xI dışarıya pozitif olması için -4x olarak çıkar.
c) a, b ∈ R ve 0 < a < b ise |a – b| – |b – a|
(a-b) negatif bir sayıdır. Çünkü b a dan büyüktür. Bu yüzden Ia-bI dışarıya önüne – alarak b-a olarak çıkar.
(b-a) pozitif bir sayıdır. Çünkü b a dan büyüktür. Bu yüzden Ib-aI dışarıya pozitif olduğu için aynı şekilde çıkar b-a olur.
(b-a)-(b-a)=0 olur.
ç) x, y ∈ R ve x < y < 0 ise |x + y| + |- x| – |y|
Ix+yI ifadesi x ve y negatif olduğu için negatif bir sayıdır ve mutlak değer dışına önüne – alarak çıkar -x-y olur.
x negatif bir sayı olduğu için -x pozitif bir sayıdır bu yüzden I-xI ifadesi dışarıya aynı şekilde -x olarak çıkarılır.
y negatif bir sayıdır bu yüzden IyI dışarıya önüne – alarak çıkar -y olur.
-x-y-x-(-y)=-2x olarak çıkar.
2. Aşağıda verilen mutlak değerli denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.
a) x ∈ R , |- 2x + 7| = 11
b) x ∈ R , |- 7x + 17| = -2
c) a ∈ R , |5a – 20| = 0
ç) b ∈ R , |- 3b| + |2b| – 20 = 0
Cevaplarımız: 
a) Mutlak değerin içini ilk olarak 11’e daha sonra da -11’e eşitleyerek cevabımızı arayacağız. Mutlak değer bütün sayıları pozitif yaptığından dolayı içindeki sayıların negatif olma ihtimalini de dahil edersek;
-2x + 7 = 11
-2x = 4
x = -2
-2x + 7 = -11
-2x = -18
x =9
Bu işlemlerden sonra cevabımız x’in -2 ve 9 olmak üzere iki değeri olabilir.
b) Mutlak değerin eşit olduğu sayı hiçbir zaman negatif olamayacağı için x yerine hangi sayıyı yazarsak yazalım bu ifade sağlanamaz. Yani x değerini sağlayan elemanlar kümesi aslında bir boş kümedir.
c) Mutlak değerin içindeki sayı 0 ise eşit olduğu sayı da 0 olur. O halde;
5a – 20 = 0
5a = 20
a = 4 olarak bulunur.
ç) Bu soruyu çözerken iki ihtimal için işlem yapmamız gerekir. b sayısı negatif veya pozitif olabilir. Her ikisini de ele alalım.
* b < 0
-3b -2b = 20
-5b = 20
b = -4
* b > 0
3b + 2b = 20
5b = 20
b = 4
Yani b sayısı -4 veya +4 olarak bulunur.
3. Aşağıda verilen mutlak değerli eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.
a) x ∈ R , |5x – 5|< 10
b) a ∈ R , |7a – 13| < 0
c) a ∈ R , |6a – 12| < -7
ç) a ∈ R , |2a – 2| – 8 ≤ 0
d) x ∈ R , |x + 6| > 0
e) x ∈ R , 6 ≤ |x – 8| ≤ 10
a) |5x – 5| = 10
Cevaplarımız: 
a) Mutlak değerin içinin negatif veya pozitif olmasına göre işlemi iki kere yapacağız.
* -5x + 5 =10
-5x = 15
x = -3
* 5x – 5 =10
5x = 15
x = 3
Bu sayılar mutlak değerin içini 0 yapan sayılardır. Yerine yazdığımızda 10’dan küçük gelmesi gerektiği için x çözüm kümesi (-3 , +3) olarak buluruz.
b) Bu ifade mutlak değerin sonucunun 0’dan küçük olmasını istemiş. Ancak mutlak değer sonucu her zaman pozitif olduğu için bu ifade yanlıştır. x yerine yazılabilecek bir sayı yoktur. x kökleri boş kümeyi ifade eder diyebiliriz.
c) | x + 6| > 0
Mutlak değerin sonucu her zaman pozitiftir. Mutlak değer içini 0 yapan değer hariç tüm sayılar x değeri olabilir. Yani x “-6” hariç tüm sayılardır diyebiliriz.
ç) Bu seçeneği değerlendirirken mutlak değer içindeki sayının negatif olması ihtimalini de düşünelim. Şöyle düşünebiliriz; (x-8) sayısı mutlak değer içinde olduğu için dışarıya daima pozitif çıkacaktır. x yerine yazdığımız değer sonucu bu sayı 6 da olabilir -6 da olabilir ancak sonuç her zaman 6 olmalıdır.
6 ≤* x-8 ≤ 10
14 ≤ x ≤ 18
Bu işlemlerden x sayısı 14, 15, 16, 17 ve 18 çıkar.
* -6 ≥ x-8 ≥ -10
2 ≥ x ≥ -2
Bu işlemlerden de x sayısı 2, 1 , 0, -1 ve -2 olarak bulunur.
x yerine 10 tane sayı yazılabilir ve bu sayılar {-2,-1,0,1,2,14,15,16,17,18}‘dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.