MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 104-105 CEVAPLARI

9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 104-105 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 104-105 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 104-105 Cevabı 2020

 

ALIŞTIRMALAR

1. 8’e , 12’ye ve 20’ye bölünebilen 600 den küçük, en büyük pozitif tam sayısını bulunuz.

Cevabımız:  En küçük ortak kat yani ekok bulmalıyız.

8  12   20  | 2
4   6    10  | 2
2  3    5     | 2
1   3   5     | 3
    1   5      | 5
        1
120.4= 480 dir.
120, 240, 360,480 ve 600 diye devam ederken 600 den küçük olarak en büyük 480 sayısı buluruz.
2. 156 ve 442 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayının rakamları toplamını bulunuz.
Cevabımız: Ortak bölenleri EBOB ile bulabiliriz.
442  156 / 2
221   78 / 2
221   39 / 3
221   13/ 13
17     1 /17
1
156,442 ebob= 2.13= 26 olarak bulunur. Şimdi rakamları toplayıp sonuca varalım;
2+6 = 8 cevabımız
3. Bir çiçekçi güllerini üçerli, beşerli ve sekizerli saydığında her defasında 2 gül artmaktadır. Gül sayısı 200 den fazla olduğuna göre bu çiçekçinin en az kaç gülünün olduğunu bulunuz.
Cevabımız: Öncelikle 3, 5, 8 in en küçük ortak katını bulalım;
Sayılar asal olduğu için direk çarpalım 3x8x5= 120
120 sayısı bu sayılara tam bölünen en küçük sayıdır ama soruda 2 gülün arttığı verilmiştir. 120 Sayısına 2 ekleyeceğiz 120+2 = 122
122 sayısını bulduk şimdi güller 200 den fazlaymış 
122 sayısına 120 sayısını da ekleyelim 122+120= 242
242 sayısı doğru cevaptır ve tüm koşulları sağlar.
4.Boyları 120 cm, 135 cm ve 180 cm olan üç demir çubuk eşit büyüklükte ve artmayacak şekilde parçalara ayrılacaktır. Bu iş için en az kaç kesim yapılması gerektiğini bulunuz (Çubuklar ayrı ayrı kesilecektir)
Cevabımız:
120 135 180 | 2
60    135  90 | 2
30    135  45 | 2
15     135  45| 3 +
5     45     15 | 3
5     15       5 | 3
5     5      5    | 5 +
1     1      1                   EBOB(120,135,180)=15 
Her çubuğa ayrı işlem yapacağız;
1. ÇUBUK (120) için;
120/15 = 8 8 PARÇAYI KESMEK İÇİN 7 KESİM YAPILIR2. ÇUBUK (135) için;
135/15 = 9 9 PARÇAYI KESMEK İÇİN 8 KESİM YAPILIR

3. ÇUBUK (180) için;
180/15 = 12 12 PARÇAYI KESMEK İÇİN 11 KESİM YAPILIR

7+8+11= 26 kesim yapılır.

5. Boyutları 4 cm, 5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi yan yana ve üst üste getirilirse bir küp oluşur? Bulunuz.
Cevabımız: 4, 5, 6 nın en küçük ortak katını bulalım;
Bu sayıların en küçük ortak katı 60 ise;
60/4=15
60/5=12
60/6=1010+12+15=37 tane kullanarak bir küp oluştururuz.

7. A, B, C firmaları Yozgat İstanbul arasında sırasıyla 3 günde, 4 günde ve 5 günde bir sefer düzenliyor. Bu firmalar birlikte ilk seferlerine başladıktan kaç gün sonra 2. kez birlikte tekrar sefere çıkacaklarını bulunuz.
Cevabımız: En küçük ortak katı bulalım; 
EKOK(3, 4, 5)= 60
1. KEZ 60 GÜN SONRA
2.KEZ İSE 120 GÜN SONRA BİRLİKTE SEFERE ÇIKACAKTIRLAR.
8. Doğum gününü kutlayan Senem, boyutları 24 cm, 30 cm ve 36 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki doğum günü pastasını eşit büyüklükte, küp biçiminde ve hiç artmamak şartıyla en az kaç arkadaşına paylaştırabileceğini bulunuz.
Cevabımız resimdedir:
9.Kenar uzunlukları 52 m ve 64 m olan bir arsa, kare şeklinde parsellere ayrılacaktır. Buna göre en az kaç tane eş parsel elde edilebileceğini bulunuz.
Cevabımız: EBOB(64,52)= 4
52:4 x 64:4
= 13×16
=208 tane eş parsel
11. Mazlum ailesi yeni aldıkları evlerinin 3,6 m ve 4,4 m boyutlarındaki mutfağının tabanını eş büyüklükte kare fayans döşetmek istemektedir. Bu iş için en az kaç fayans gerektiğini bulunuz.
Cevabımız: EBOB(3,6; 4,4)= 0,4
3,6 x 4,4 / 0,4 x 0,4
=99 fayans gerekir.
12. Sinem; bahçelerindeki ağaçları üçerli saydığında 1, beşerli saydığında 3, yedişerli saydığında 5 ağaç artmaktadır. Buna göre bahçede en az kaç ağaç olduğunu bulunuz.
Cevabımız:
x=3a+1= 5b+3= 7c+5
x+2=3(a+1)=5(b+1)=7(c+1)
EKOK(3, 5, 7)=105
X+2=105
= 103

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir