KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI SAYFA 98-102 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 98-102 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı  Sayfa 98-99-100-101-102   Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 2020

 

ÜNİTEYE BAŞLARKEN…

1. Maddeyi oluşturan tanecikler neler olabilir?

Cevabımız: Maddenin yapıtaşlarını atomlar oluşturur. Atomların arasında boşluk oluşmasının nedeni maddenin kuvveti ve sıcaklığına bağlıdır. Bir demir atomu, bakırı oluşturamaz.

 

 

 

2. Uçan balonlardaki He gazı ile oksijen tüplerindeki O2 gazının tanecik yapıları arasında fark var mıdır? Açıklayınız.

Cevabımız: Şu şekilde açıklayalım; Helyum ve oksijen gazlarının arasındaki en belirgin fark yapıları olarak bilinir. Helyum asal bir gazdır. Oksijen ametal bir gazdır. Helyum 2 proton, 2 nötron dan oluşurken, oksijen 8 proton, 8 nötrondan oluşur.

 

 

 

3. Aşağıdaki tabloda günlük hayatta sıkça kullanılan bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Bileşiklerin formüllerinin karşılarına adlarını yazınız.

Cevabımız: 

Fosfat triklorür: PCI3

Alüminyum fosfat: AIPO4

Amonyak: NH3

Hidrojen klorür: HCI

 

 

 

 

5. H+ ve SO4 2- den oluşan molekülün formülü nedir?

Cevabımız:

Bir bileşik oluşturulurken değerlik sayılarını eşitlememiz lazımdır. Daha kolayı ise birinin değerliğini diğerinin altına yazmaktır.
Bu durumda ulaşacağımız bileşik H2SO4 olan sülfürik asittir. Halk arasındaki ismi de zaç yağı olarak geçer . Oldukça güçlü olan bu asit demir-çelik sanayisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

6. Ca3(PO4)2 molekülünde kaç tür atom bulunur? Bu atomların adlarını ve sayılarını yazınız.

Cevabımız:

Bir molekül içindeki atom türü sorulduğunda kaç farklı atom kullanılmış onu bilmemiz lazımdır.
Bu molekülde kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve oksijen (O) kullanılmıştır. Yani 3 tür atom bulunur.
Sorumuzun dönersek bu atomlardan bu molekül içinde kaç tane bulunduğu sorulmuştur. Kalsiyumun sağ altında 3 sayısı yazar. Yani kalsiyum 3 tanedir.
(PO4)2 yazılmış. 2’yi içeri dağıtıp atom sayısını bulmamız gerekir. Bu durumda fosfordan 2, oksijenden ise 4*2= 8 tane vardır diyebiliriz.

7. Oda koşullarında maddeler neden farklı fiziksel hâllerde bulunur? Açıklayınız

Cevabımız:

Bunun nedeni hal değiştirme sıcaklığının oda koşullarına göre durumudur. Düşünelim, oda koşulları dediğimizde 25 santigrad derece ve 1 atm basınçtan söz ederiz.
Suyun erime ve kaynama sıcaklıkları sırayla 0 ve 100’dür. 25 bunların arasında kaldığından su, oda koşullarında sıvı halde bulunur.
Öte yandan demirin erime sıcaklığı 1500’lü derecelere ulaştığı için oda koşullarında katı haldedir.
Oksijenin ise kaynama sıcaklığı ise -300 derecelerde olduğundan oda koşullarında gazdır.

8. Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farklar neler olabilir?

Cevabımız:

Fiziksel değişimler maddenin yapısal değişime uğramasına neden olmayan değişimlerdir. Maddenin fiziksel halleri katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Fiziksel değişim, maddenin fiziksel halleri arasında bir geçiş şeklinde olabileceği gibi şekilsel değişimler de birer fiziksel değişim örneğidir. Örneğin buğdaydan un yapılması bir fiziksel değişimdir.
Kimyasal değişimlere gelecek olursak bunlar maddede yapısal değişikliğe sebep olan değişimlerdir. Moleküler düzeyde bir değişimdir. Kimyasal değişime uğramış bir maddenin karakteri değişir ve bambaşka özellikler sergileyebilir. Kimyasal değişim sırasında ısı, ışık ve gaz çıkışı olabileceği gibi kimyasal değişime uğramış bir maddede renk, koku, tat değişimleri gözlemlenebilir.

9. Aşağıdaki maddeleri oluşturan taneciklerin yapılarını ve aralarındaki farkı açıklayınız.

Cevabımız:

H2O yani su molekülü hidrojen ve oksijen atomları arasındaki elektron paylaşımı ile oluşur. Hidrojen ve oksijen molekülleri ametal moleküllerdir ve elektron paylaşımı yolu ile bileşik oluştururlar. Elektron paylaşımı yolu ile oluşan bağlara KOVALENT bağlar adı verilir.
NaCl yani sodyum klorür (tuz) molekülü Na+ ve Cl- iyonlarının etkileşerek elektron aktarması ile oluşur. Na metaldir ve elektron verme isteği vardır, Cl ise ametaldir ve elektron alma isteği vardır. Bu iyonlar arasında elektron aktarımı gerçekleştiğinden aralarında İYONİK bağ vardır.

10. Aşağıdaki tabloda adı verilen bileşiklerin karşılarına kimyasal bağ türünü yazınız.

Cevabımız:

En başta kimyasal bağ türlerinin ne olduğunu ve özeliklerini aktaralım. Kimyasal bağlar üç tanedir: İyonik, kovalent ve metalik. İyonik bağ, metal ve ametaller arası; kovalent bağ ametaller arası; metailk bağ ise metaller arasındaki bağdır.
MgF2, magnezyum ve florden oluşan iyonik bağlı bir tuzdur.
H2O, hidrojen ve oksijenden oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.
NaCI, sodyum ve klorden oluşan iyonik bağlı bir bileşiktir.
NH3, azot ve hidrojenden oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.

11. Aşağıda görselleri verilen değişimleri fiziksel veya kimyasal olarak belirtiniz.

Cevabımız:

Maddeler, değişime uğrarlarken bazı durumlarda sadece görünüm olarak değişirlerken bazı durumlarda özleriyle değişirler.
Eğer madde sadece dış görünüş olarak değişmişse, hala özünde aynı maddeyse bu fiziksel değişimdir. O madde, değişimden sonra eski haline getirilebilir. Tahtanın kırılması, suyun donması buna örnek olabilir.
Ancak madde, özüyle birlikte değişmişse ve artık aynı madde değilse bu kimyasal değişimdir. Eski haline döndürülemez. Sütten peynir ve süt yapılması, hamurdan ekmek yapılması buna örnek olarak verilebilir.
Sorumuzda ise demirin paslanması söz konusu. Demir, açık havada oksijen ile etkileşime geçer ve demir oksit haline gelerek paslanır. Eski haline gelemez.
Bu yüzden cevabımız, kimyasal değişme olacaktır.

12. Aşağıda verilen görsellerin hangi tanecik türüne ait olduğunu yazınız.

Cevabımız:

Kimyasal türler: atomlar, iyonlar, moleküller ve radikaller olarak sınıflandırılırlar. 
Negatif ya da pozitif yüklü olan kimyasal türün adı İYONLARdır. Bunlar yüklü atom ya da atom gruplarıdır. (+) yüklü olanların özelleşmiş adı KATYON, (-) yüklü olanların özelleşmiş adı ise ANYON’dur.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 2020

 

 

Yukarıda verilen kimyasal türleri aşağıdaki tabloda verilen boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.

Cevabımız:

Madde; boşlukta bir yer kaplayan, belirli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin yapıtaşlarını ise atomlar oluşturur. Maddeler, kuvvet etkisiyle ya da sıcaklığın değişmesiyle farklı formlara ulaşırlar. Bu durum, atomların tanecikleri arasındaki boşlukların artması veya azalması ile açıklanır.
Atom, bölünebilir ver parçalanabilir. Gözle görülmesi imkansızdır ancak bir araya geldiklerinde maddeyi oluştururlar. Bir maddenin atomu, o maddenin ne olduğunu belirler. Bir demir atomu, bakır oluşturamaz.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 2020

 

 

Aşağıda verilen soruları cevaplayarak bulmacayı doldurunuz.

Cevapları yazalım:

1. Negatif veya pozitif yüklü kimyasal türün adı: İyonlar

2. Tek cins atomdan oluşan saf madde: Element

3. Atomun büyüklüğünü ölçmede kullanılan bir nicelik: Çap

4. Farklı elementlerin; belirli oranlarda, kimyasal yollarla oluşturduğu saf madde: Molekül

5. Aynı veya farklı atomların etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal tür: Bileşik

6. Soy gazın bütün özelliklerini gösteren en küçük kimyasal tür: Atom

7. Büyük bir kısmı katı hâlde bulunan, tel ve levha haline getirilebilen element çeşidi: Metal

8. Çok atomlu moleküllerin art arda tekrar etmesiyle oluşan organik bileşiklere verilen ad: Polimer

9. Katyonların elektriksel yükü: Pozitif

10. Negatif elektrik yüklü kimyasal türün adı: Anyon

11. Anyonların elektriksel yükü: Negatif

12. Pozitif elektrikle yüklü kimyasal türün adı: Katyon

13. Doğada tek atomlu ve gaz hâlde bulunan element çeşidi: Soygaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir