KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 88-95 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 88-95 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı  Sayfa 88-89-90-91-92-93-94-95   Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022

2021-2022 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93-94-95 Cevapları

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

 

 

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Metinle ilgili soruları yanıtlayınız.

Cevabımız: 

Simgesi (a) Si olan silisyumun proton sayısı 14’tür. Elementlerin proton sayısı aynı zamanda (b) atom numarasını da verir. Periyodik sistem (c) artan atom numarasına göre ve benzer (d) kimyasal özelliklerine göre düzenlenmiştir. Periyodik sistemde yatay sıralara (e) periyot düşey sütunlara (f) grup denir. Bir elementin katman elektron dağılımı yazıldığında (g) katman sayısı periyot numarasını, son katmandaki (h) elektron sayısı grup numarasını verir. Silisyum
periyodik tabloda (ı) 3 periyot ve (i) 4A grubunda bulunur.
Son katmanlarında genellikle 1, 2, 3 elektron bulunduran, yeni kesildiğinde yüzeyleri parlak olan ve ışığı yansıtan elementlere (j) metal denir. Bu elementler ısıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir, üzerlerine vurulduğunda çınlar.
Fiziksel-kimyasal özellikleri genellikle metallerin tersi olan mat görünümlü, ısıyı ve elektrik akımını iletmeyen elementlere (k) ametal denir. Silisyum görünüm olarak ve bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzer. Bu nedenle (l) yarı metal sınıfına girer.

1. Atomların katman elektron dağılımları ile periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevabımız Şu Şekildedir: Bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulmak için elementin numarasına bakmamız lazım. Örneğin;
1A grubundaki Na elektron dizilimi
11Na : 2 – 8 – 1 şeklindedir.
Bir elementin yerini bulmak için yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk önce ayırmamız lazım. Grubunu bize veren son katmanında ki rakam, periyodunu veren ise katman sayısı.
Örneğin K elementinin yerini bulmak için bakarsak;
19K : 2 – 8 – 8 – 1
1.grup, 4.periyot elementidir.

2. Metallerin özellikleri nedir? Açıklayınız

Cevabımız maddeler halinde yazalım:

  • İletken yapılıdırlar, Isıyı ve elektriği iyi iletirler.
  • Eğilip bükülebilme ve kolay şekil alabilme gibi bir niteliğe sahiptirler.
  • Metaller birbirleri ile alaşım oluşturabilirler.
  • Elektron verme eğilimleri yüksektir.
  • Düşük iyonlaşma enerjisine sahiptirler.
  • Ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar.
  • Periyodik cetvelin sol bölümünde yer alan metaller parlak görünümlüdürler.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ametallerin özellikleri nedir? Açıklayınız.

Cevabımızı numaralandırarak yazalım:
1 – katı, sıvı, gaz halindedirler.
( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı )
( Brom= Br sıvı )
( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )
2 – Yüzeyleri mattır.
3- Isı ve elektriği iyi iletmezler.
4- Tel ve levha haline gelemezler.
5- İki ve daha fazla atomludurlar. ( molekül yapılı
6- Kendi aralarında bileşik yaparlar.
7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar.
8- Elektron alma özelliğindedirler. ( Anyon= – )
9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar.
10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar.
11- Erime-kaynama noktaları düşüktür.
12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar.
13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır.

4. Yarı metal nedir? Tanımlayınız.

Cevabımızı yazalım:

Yarı metaller sahip oldukları özellik doğrultusunda iki bileşeni içerisinde bulundurur. Metal ve ametaller özelliğinin ikisinden de biraz bulunur. Bunlara yarı metal denilmektedir. Yarı metal olan elementler silisyum, bor, antimon, tellür, polonyum, arsenik gibi elementlerdir.

3A, 4A, 5A ve 6A element gruplarında yer alırlar.

5. Periyot ve grup nedir? Açıklayınız.

Cevabımız:

Periyot nedir : Periyodik tabloda yatay sütunlara denilmektedir . ( 1. periyot , 2. periyot vb. )
Grup nedir : Periyodik tabloda dikey sütunlara denilmektedir . ( 1. grup , 2.grup vb. )

6. 12 Mg ve  elementlerinin katman elektron dizilimini yazarak, periyodik tablodaki yerlerini ve sınıfını bulunuz.

Cevabımıza geçelim;

Mg= Magnezyum atomudur. 12 atom numarasına sahiptir. Katmanları (2 (8 (2’dir.
Alkalindir.2. Grup, 3. periyottur. Görünüşü; Gümüş Beyazıdır. Atom ağırlığı: 24,312 g/mol’ dür.
O=Oksijen atomudur. 8 atom numarasına sahiptir. Katmanları (2 (6’dır. 2.periyottadır.

7. 2. katmanında 4 elektronu bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 E)20

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 4. katmanında 2 elektron bulunduran bir element için,
I. 4A grubunda bulunur.
II. Kırılgandır.
III. Isı ve elektriği iyi iletir.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) II ve III E) I, II, ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

Aşağıda verilen periyodik sistemi göz önünde bulundurarak periyodik sistemle ilgili soruları cevaplandırınız.

9. “Periyodik sistem, benzer kimyasal özellikte olan elementler alt alta gelecek şekilde düzenlenmiştir.” Yukarıda verilen bilgiyi bozan istisnai durumlar var mıdır? Varsa açıklayınız.

Cevabı Açıklayalım;

Periyodik cetveli 1A grubundan itibaren inceleyecek olursak, öncelikle 1A grubunun ilk elementi olan Hidrojenin metal değil ametal olduğunu görebiliriz.
3A grubunda yer alan Bor elementi ametal özellikler göstermektedir.
7A grubunda yer alan Flor elementi yaptığı bileşiklerde yalnızca -1 değerlik alır.
8A grubunda yer alan soygazların değerlik elektron sayısı 8’dir, ancak burada da Helyum istisnaidir ve değerlik elektron sayısı 2’dir.
Geçiş metalleri 4.periyot itibariyle başlar, öncesinde yoktur.

10. Yukarıdaki periyodik sistemin üzerinde elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırınız.

Cevabımız:

1A, 2A, 3A grubu elementler metal, 4A grubu elementler yarı-metal ve 8A grubu elementler soygazlardır.
Ek olarak 7A grubu halojenler olarak adlandırılmaktadır.

11. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özelliklerinin birbirine benzer olması dışında başka ne gibi ortak özellikleri vardır? Açıklayınız.

Cevabımıza Bakalım;

Aynı grupta olan elementler benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösterirler.
Bu grupların isimleri şu şekildedir ve hepsinin kendi içerisindeki grupları benzerdir.1A: Alkali metaller grubu
2A: Toprak alkali metaller grubu
3A: Toprak metaller grubu
7A: Halojenler grubu
8A: Soygazlar grubu
B Grubu: Geçiş elementleri (d ve f bloğu elementleri)

12. Periyodik sistemin 8A grubu elementleri için hangisi yanlıştır?
A) Hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur.
B) Tek atomlu halde bulunurlar.
C) Oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.
D) Kararlıdırlar
E) Erime kaynama noktaları çok düşüktür.

A şıkkını nasıl bulduk;

8A grubu elementler soygazlar ya da asal gazlar olarak bilinirler.
Bu gruptaki elementler tek atomlu halde bulunurlar, tepkimeye girmezler (B doğru)
Bu gruptaki elementler oda sıcaklığında gaz haldedirler (C doğru)
Bu gruptaki elementler karalı yapıdadırlar (son yörüngedeki değerlik elektron sayısı, D doğru)
Bu gruptaki elementlerin erime ve kaynama noktaları düşüktür (E doğru)
Ancak bu grubun ilk elementi olan Helyum’un son yörüngesinde 8 değil yalnızca 2 değerlik elektron bulunur (A yanlıştır.)

13. Bir elementin periyodik sistemdeki yerinin bulunması için
I. Atom numarası
II. Nötr atomunun elektron sayısı
III. Nötron sayısı
IV. Çekirdek yükü
bilgilerinden hangisinin tek başına bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II, III ve IV E) I, II, ve IV

E şıkkını nasıl bulduk;

Periyodik cetvelde elementler atom numaralarına göre dizilmişlerdir.
Bu nedenle tek başına atom numarasının bilinmesi yeterlidir (I doğru).
Nötr atomda elektron sayısı=atom numarası olduğundan tek başına bu bilgi de yeterlidir (II doğru)
Nötron sayısı bize kütle numarasını bulmak için fayda sağlar, bu nedenle burada işimize yaramaz (III yanlış).
Çekirdek Yükü=Proton sayısı=atom sayısı olduğundan, tek başına çekirdek yükü de atomun yerinin bulunması için yeterlidir.
Doğru cevap E şıkkı.

14. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 8A grubu elementleri oda koşullarında tek atomlu gaz halindedirler.
B) 7A grubu elementleri genellikle iki atomlu moleküller halinde bulunurlar.
C) 2A grubu elementlerinin elektron alma istekleri yoktur.
D) 1A grubu elementleri kendileriyle aynı periyotta bulunan elementlerden daha büyük atom hacmine sahiptir.

E) 4A grubu elementlerinin tamamı ametaldir.

E şıkkını nasıl bulduk;

8A grubu elementler, kararlı yapıdadırlar ve tepkimeye girmezler. Tek atomlu gaz haldedirler (A doğru).
7A grubu elementler halojenlerdir ve genellikle iki atomlu halde bulunurlar (B doğru)
2A grubu elementler metaldir ve metallerin elektron alma değil verme istekleri vardır (C doğru)
Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom hacmi küçülür (D doğru)
4A grubu elementler yarı metaller olarak geçerler. Hem metal hem ametal özellik gösterirler. Bu nedenle E şıkkı yanlış.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

 

22. Derya tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir.

 

23. X Y Z 3. periyotta yan yana bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili;
I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir.
II. Atom hacmi en büyük olan X’tir.
III. Y yarı metalse X metaldir.
bilgilerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II, ve III

Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Buna bağlı olarak soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür ve değerlik elektronları çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bunun sonucu olarak iyonlaşma enerjiside artar.
Buna göre,
I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir.
II. Atom hacmi en büyük olan X’tir. ifadeleri doğrudur.
Ancak III.yargı için kesin bir yargı diyemeyiz.

24. 1A grubu elementlerinden 3Li, 11Na, 19K’un metalik özelliklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Li> Na> K
B) K>Na>Li
C) Na>K>Li
D) K=Li>Na
E) K>Li>Na

Periyodik tablo, elementlerin belirli sıraya göre dizildiği tablodur. Bu dizilim eski zamanlarda kütle numarası gibi başka ölçütlere göre dizilmiştir. Fakat günümüzdeki sistemde kütle numarası değil, atom numarası artacak şekilde dizilmektedir.
Soruda 1A grubu metallerinden bazılarını vermiş. Aynı grup elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları (değerlik) aynıdır. 1A grubu değerliği 1 olan elementlerin toplandığı gruptur. Zaten sorudaki elementlere baktığımızda:
Li: 2:1
Na: 2:8:1
K: 2:8:8:1 olduğunu görürüz. Şu an yazdığım sıra periyodik tablodaki gibidir. Yani yukarıdan aşağı doğrudur. Aynı grup metallerinde aşağı inildikçe metalik özellik artmaktadır. Yani bu özelliğe göre sıraladığımızda:
K>Na>Li olduğunu görürüz.
Doğru yanıt B seçeneğidir

25. Günümüzdeki periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur.
B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır.
C) Bir periyot toprak alkali metalle başlayıp soy gazla son bulur.
D) Moseley’in önerisi ile atom numarasına göre düzenlenmiştir.
E) Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır.

A) Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur.–> DOĞRUDUR.
B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır.–DOĞRUDUR.
C) Bir periyot toprak alkali metalle başlayıp soy gazla son bulur.–> YANLIŞTIR.
H bir metaldir.
D) Moseley’in önerisi ile atom numarasına göre düzenlenmiştir.–> DOĞRUDUR.
E) Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır.–>Genelde, Lantanit ve Aktinitlerin yerleri aşağıda verilir.

26. X Y Z atomlarının aynı periyotta olduğu bilindiğine göre
I. Çekirdek yükü en büyük olan Y dir.
II. 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan X tir.
III. Elektron ilgileri Y < Z < X şeklindedir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I, II, ve III B)I ve II C) II ve III D) Yalnız III E) Yalnız II

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Aşağıdaki grafikler ve bilgilerden yararlanarak 27 ve 28. soruları cevaplayınız.

Cevaplarımız:

İyonlaşma enerjisi gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir. Yeteri kadar enerji verilirse bir atomdaki tüm elektronlar sırasıyla koparılabilir. Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı artar, çekirdeğin elektronları çekme gücü azalır değerlik elektronlarını koparmak kolaylaşır.
Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisinin nasıl değiştiğini araştıran Duru, periyodik sistemdeki ilk 20 elementin atom numarası iyonlaşma enerjisi grafiğini inceler. Duru’nun grafikten çıkardığı sonuç şöyledir: Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar.

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

29. A grubunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir.Buna göre
A) X, Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayısını ve hangi grupta olduklarını bulunuz?

Cevabımız ;

X 3A grubunda, Y ve Z ise 2A grubundadır. Başka bir değişle X elementinin değerlik elektron sayısı üç, Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayısı ikidir.

 

B) X ile Z’nin aynı periyotta olduğu bilindiğine göre X, Y ve Z’nin atom çaplarını karşılaştırınız?

Cevabımız;

B sorusunda ise bize X ve Z nin aynı periyotta olduğu bilgisi verilmiş ve buna göre çaplarını karşılaştırmamız istenmiş.
Periyodik cetveldeki halini görsel hale getirmek gerekirse
2A 3A
Z X
Y
gibi olur.
Y elementi daha aşağıda olduğundan atom çapı en büyüktür. Aynı periyotta ise sol tarafta olan elementler diğerlerine göre daha daha büyük atom çapına sahiptir. Bu durumda çapları sıralaması
Y>Z>X olacaktır.

30. Bir elementin ikinci iyonlaşma enerjisinin birinci iyonlaşma enerjisinden büyük olmasının nedeni
I. Çekirdek çapının küçülmesi
II. Çekirdek yükünün artması
III. Elektron başına düşen çekim gücünün artması
ifadelerinden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

cevabımız;

İyonlaşma enerjisi, atomun gaz halindeyken temel halinden bir elektronu uzaklaştırmak için gerekli olan enerjiye denir.
Periyodik tabloda, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür ve değerlik elektronları çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bunun sonucu olarak iyonlaşma enerjiside artar.
I. Çekirdek çapının küçülmesi
II. Çekirdek yükünün artması
III. Elektron başına düşen çekim gücünün artması bunun sebeplerindendir.

31. 17
35Cl ve 17
37Cl ile ilgili;
I. Kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
II. 17 35Cl nun atom çapı, 17 37Cl nin atom çapından küçüktür.
III. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklıdır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

32. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İyonlaşma enerjisi: Gaz hâldeki nötr atomdan elektron koparmak için gereken enerjidir.
B) Elektron ilgisi: Gaz hâldeki nötr atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimidir.
C) Orbital: Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgedir.
D) Uyarılmış hâl : Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerji seviyesine geçme hâlidir.
E) Temel hâl : Bağ elektronlarını çekme hâlidir.

Cevabımız;
A, B, C ve D seçeneklerinde verilen tüm tanımlar doğru verilmiştir. Ancak E seçeneğinde verilen tanım yanlış verilmiştir. İncelemek gerekirse temel halin tanımı; bir atomun tüm elektronlarının olabilecek en düşük seviyede olduğu halidir. E seçeneğinde verilen tanım yani bağ elektronlarını çekme gücüne de *Elektronegatiflik* denir.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

 

46. Amonyak (NH3) bileşiğindeki nötron, proton ve elektron sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? (14 7 N, 1 1H )
proton nötron elektron
A) 10 10 10
B) 10 7 10
C) 17 17 17
D) 24 24 24
E) 10 10 7

 

 

 

47.27Al3+ iyonu ile 8O2- iyonu izoelektroniktir. Buna göre Al atomunun nötron sayısı kaçtır?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 27

Cevabımız:

27=n+13

n=14

 

 

 

 

49. İzotop Atomlar için,
I. Proton sayısı farklıdır.
II. Kütle numarası farklıdır.
III. Fiziksel özellik farklı, kimyasal özellik aynıdır.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

D şıkkını nasıl bulduk;

Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların yaptığı bileşikler ve bağlanma biçimleri aynı, ancak kütleleri farklıdır. Başka bir değişle fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır.
Soru incelenirse proton sayısı aynı olması gerektiğinden birinci öncül yanlıştır. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olunca mecburen kütle numarası da farklı olmak zorundadır. Yani ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülü zaten açıklamıştım yukarıda.
Yani cevap D seçeneğidir.

50. Çekirdeğinde 19 protonu 21 nötronu bulunan X atomunu izotopu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40 19X B) 40 20X C) 27 13X D) 39 18X E) 39 19X

 

 

 

 

 

 

 

51. Katman elektron dağılımı X2- olan iyonun nötron sayısı 8 olduğuna göre X atomunun p, e, n sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
cevabımız;
A) e
p=n C) e
p>n E) p>e=n

52. Mg2+ iyonunun katman elektron dağılımı bilindiğine göre; Mg atomunun
I. Son katmanındaki elektron sayısı
II. Çekirdek yükü
III. Proton sayısı
IV. Kütle numarası
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

D şıkkını nasıl bulduk;

Mg+2 iyonunun elektron dağılımı biliniyorsa, magnezyum atomunun da elektron dağılımı bilinir. Öğrenilen bu elektron dağılımı sayesinde magnezyum atomunun son katmanındaki elektron sayısını bulabiliriz.
Elektron dağılımı bilinen bir atomun elektron sayısı, dolayısıyla da proton sayısı bilinir. Proton sayısı ile çekirdek yükü temelde aynı şeydir. Bundan ötürü onlar da bulunabilir.
Ancak kütle numarası bulunamaz çünkü elimizde atomun nötron sayısı ile ilgili bir bilgimiz yok.
Bu yüzden cevap D seçeneğidir.

53. Xm iyonu Y+ iyonuna 2 elektron verdiğinde iyon yükleri eşit olmaktadır. Buna göre m sayısı kaçtır?
A) -3 B) -2 C) -1 D) +1 E) +2

Cevabımız: -2

her ikiside iyon olduğu için birisi eksi diğeri artı yüklüdür.

X elektron verdiği için eksi (-) yüklü Y aldığı için (+) yüklü.

X iki elektron verdiği için -2

Y iki elektron aldığı için +2

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ…

One Reply to “9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 88-95 CEVAPLARI

  1. abi 92.sayfayı yutuyor musunuz yaa hiç bir sitede cevabı yok kopyala yapıştır yapıyorsunuz galiba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.